Napovedi

Delove podjetniške zvezde

Poslovni modeli za nove razmere

Ljubljana, 8. november 2019

Letošnje Delove podjetniške zvezde so potekale pod naslovom Poslovni modeli za nove razmere. Deloitte Slovenija je bil ponosen veliki sponzor. Naša Polona Čufer Klep in Ambrož Homar sta na popoldanskem seminarju zbranemu občinstvu predstavila izzive pri inovativnosti in trajnostni razvoju z vidika sprememb, ki jih moramo doseči v organizacijah in kako naj se le teh lotimo.

Ključna sporočila njunega predavanja:
  1. Trajnostni razvoj je nuja in eno glavnih gonil inovativnosti v prihodnje.
  2. Organizacije in človeški faktor so šibki člen pri korenitih spremembah, ki jih potrebujemo.
  3. Na voljo so nam mnogi načini uveljavljanja sprememb: formalni in neformalni, individualni in sistemski.
  4. Strategija pri uveljavljanju je odvisna od stopnje stabilnosti/poznavanja konteksta in prepričanja v pravilnost ukrepanja.
  5. Organizacija mora definirati svoj apetit do sprememb in inovativnosti, omogočiti spoštljiv konflikt med zaposlenimi v različnih vlogah in minimizirati neravnovesje moči, da bodo sposobni zaposleni zares kompetentni.

Polona Čufer Klep
Ambrož Homar
Ali ste našli kaj uporabnega?