Linija za prijavo nepravilnosti

Zaščita identitete prijavitelja

Izberete lahko med tremi možnostmi za zaščito svoje identitete:
Priporočamo vam, da izberete opcijo delno anonimne ali zaupne prijave, saj omogočata učinkovitejšo obravnavo prijav.

 
 Anonimna
 Delno anonimna
 Zaupna

Anonimna: Pri anonimni prijavi vam ni treba navesti svojega imena oz. podatkov, ki bi razkrivali vašo identiteto. Vaša identiteta ne bo nikoli razkrita. Z anonimno prijavo nam onemogočite, da bi naknadno stopili v stik z vami in pridobili morebitne dodatno potrebne informacije.

Delno anonimna: Če ste izbrali opcijo delno anonimna, bodo vaši osebni podatki znani samo Deloittovemu centru, ki omogoča in vodi sistem anonimnega prijavljanja nepravilnosti. Vaš delodajalec oz. osebe, na katere se prijava nanaša, ne bodo nikoli imeli dostopa do podatkov o vaši identiteti. Deloittov center za anonimne prijave vas bo po potrebi kontaktiral za pridobitev dodatnih informacij.

Zaupna: Pri zaupnih prijavah je krog prejemnikov podatkov o prijavitelju omejen na Deloittov center za anonimne prijave, vašemu delodajalcu ter preiskovalcem prijavljenih nepravilnosti.

Osebni podatki (neobvezno)

 
 
 
 

Podrobnosti prijave

 
 
 

*

 
 

Pogoji uporabe

1. Vsak uporabnik tega spletnega mesta dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja aplikacije Deloitte Tip-offs. Deloitte revizija d.o.o. (v nadaljevanju Upravljalec), kot upravljalec se zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Uporabnik z oddanim obrazcem soglaša, da je seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da upravljalec njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica. Podatki o uporabniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Upravljalec jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

2. Uporabnik spletnega mesta soglaša in izrecno dovoljuje, da sme Upravljalec osebne podatke uporabnika, ki jih pridobi od uporabnika neposredno, posredovati pogodbenemu obdelovalcu osebnih podatkov Deloitte Touche Tohmatsu Services, New York, NY 10019, Združene države Amerike (v nadaljevanju DTTS), ki je upravljalec strežnikov na katerih gostuje aplikacija Deloitte Tip-offs, pri čemer je lastnik platforme, na kateri deluje aplikacija Deloitte Tip-offs, Adobe System Inc. Uporabnik se zaveda, da se strežniki, ki jih upravlja DTTS lahko nahajajo v tretjih državah (predvsem ZDA), ki lahko ne nudijo enake stopnje varovanja osebnih podatkov kot v EU. Uporabnik dovoljuje, da sme Upravljalec zbrane osebne podatke uporabnika posredovati DTTS skladno z namenom za katerega so bili pridobljeni.

Prijavi