Računovodske novičke I Oktober 2021

Novice

Karantena in možnost povračila nadomestila plače za zaposlene

Računovodske novičke I November 2021

Glede na trenutni razmah pandemije v Sloveniji, bi veljalo spomniti na možnost povračila nadomestila plače za zaposlene v primeru odrejene karantene in na kratek rok možnosti oddaje vloge.

ZA KOGA? Povračilo nadomestila plače se lahko uveljavlja za delavce, ki zaradi karantene na domu ali višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja meja, ne morejo opravljati dela.

KAM? Vloga se odda elektronsko pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ). Povezavo do vloge najdete tukaj.

DO KDAJ? Najdlje do 31. decembra 2021, vendar je ROK ZA ODDAJO vloge za povračilo nadomestila plače le 8 dni od začetka odsotnosti zaposlenega. V primeru zamude roka za oddajo bo vloga s strani ZRSZ zavržena.

KOLIKO? Višina nadomestila plače je pri odrejeni karanteni odvisna od vzroka za izdajo njene odločbe – giblje se med 80 % in 100 % osnove, pri okoliščinah višje sile znaša 80 % osnove. Izplačana nadomestila plač delavcev država povrne v celoti.

Več informacij:
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ)
- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

Ali ste našli kaj uporabnega?