string of green diamonds

Storitve

Storitve za vodje financ

Storitve za vodje financ obsegajo številna orodja za preoblikovanje finančne funkcije, kot so:

  • Finančna diagnostika: preučitev trenutnih zmogljivosti finančne funkcije.
  • Ocena delovanja finančne funkcije: opredelitev relativnih prednosti in slabosti skupin v finančnem oddelku.
  • Modeliranje poslovnih procesov: podrobna preučitev vsakodnevnih poslov, ki vplivajo na računovodsko poročanje.
  • Hitrejši zaključek finančnih obračunov: za zmanjšanje porabe virov, potrebnih za zaključek meseca.
  • Ciljni model poslovanja: optimizirana organizacijska struktura z jasnimi linijami poročanja.