string of green diamonds

Storitve

Kako vam lahko pomagamo?

Naše revizorske ekipe sestavljajo izkušeni strokovnjaki iz Slovenije in tujine, kar omogoča, da ne le izpolnimo, ampak tudi presežemo pričakovanja strank. S poglobljenim strokovnim znanjem se lahko brez težav prilagodimo potrebam strank in jim ponudimo učinkovite rešitve za njihove izzive in težave.

Naši strokovnjaki se pri svojem delu opirajo na bogate izkušnje iz posameznih gospodarskih panog, kar jim omogoča, da jasno razumejo različna poslovna okolja naših strank.

Naše storitve niso omejene na izdajanje mnenj o računovodskih izkazih strank. Naši strokovnjaki, specializirani za posamezne gospodarske panoge, strankam s stalnim svetovanjem pomagajo doseči poslovne cilje ter izboljšati njihovo obvladovanje tveganj in poslovne rezultate.

Naše revizijske ekipe tesno sodelujejo z drugimi oddelki v Deloittu, tako da lahko poleg zagotavljanja pravočasnih rešitev tudi učinkovito prepoznajo in predvidijo potrebe strank.

Družba Deloitte je vodilna na področju razvoja inovativnih računalniško podprtih revizijskih orodij in tehnologij. Naša metodologija je edinstvena tako v smislu izpopolnjenosti naših orodij kot tudi možnosti prilagoditve teh orodij na način, ki omogoča minimalna poslovna tveganja. Prav zaradi tega smo revizijska družba, ki je korak pred konkurenco.

Med naše poglavitne storitve spadajo:

 • zakonsko in mednarodno revidiranje,
 • prevedba računovodskih izkazov v skladu s specifičnimi računovodskimi standardi,
 • poročanje v skladu z zahtevami strank,
 • pregled računovodskih sistemov in notranjih kontrol,
 • računovodsko svetovanje, vključujoč svetovanje s področja konsolidacije, poročanja, hitrega zaključevanja poročevalskih obdobij in podobno,
 • izobraževanje,
 • finančni skrbni pregledi poslovanja,
 • notranjerevizijske storitve,
 • forenzične storitve,
 • svetovalne storitve s področja obvladovanja tveganj
 • svetovalne storitve področja korporativnega upravljanja.

Kontakt

Barbara Žibret Kralj

Barbara Žibret Kralj

Odgovorna partnerica družbe Deloitte za Slovenijo

Barbara je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je dobitnica fakultetne Prešernove nagrade in nagrade Banke Slovenije. Izkušnje iz področja financ je pridobivala na University of Glasgow. N... Več