Central Europe CFO Survey Spring2020

Vpogled

O raziskavi

Anketa med finančnimi direktorji v Srednji Evropi za leto 2021

S previdnimi koraki v negotovo prihodnost

V raziskavi predstavljamo mnenja in napovedi finančnih direktorjev iz Srednje Evrope v zvezi s poslovanjem njihovih organizacij, še zlasti na naslednjih področjih:

  • Indeks zaupanja finančnih direktorjev
  • Gospodarski obeti
  • Poslovno okolje
  • Obeti za rast podjetij

Letos nam je svoja mnenja in skrbi, povezane z letom, ki je pred nami, zaupalo 590 finančnih direktorjev iz 17 držav Srednje Evrope – Albanije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Češke, Estonije, Madžarske, Kosova, Latvije, Litve, Črne gore, Severne Makedonije, Romunije, Srbije, Slovaške ter Slovenije. Anketo smo izvedli med novembrom in decembrom 2020.

Kot smo zabeležili tudi v lanski izdaji, pri anketirancih opažamo vse večjo zaskrbljenost v primerjavi s preteklimi obdobji. Čeprav se je indeks zaupanja finančnih direktorjev povečal z 1 % v letu 2020 na 10 % v letu 2021, še vedno močno odstopa od rezultata iz leta 2018 (23 %) in tistega iz leta 2019 (16 %). Sklepamo lahko, da pandemija Covid 19, ki še vedno traja, močno omajala optimizem anketirancev. Čeprav splošno zaupanje še vedno upada, pa so finančni direktorji svetlogledi glede določenih vidikov poslovanja, torej na nekaterih področjih kljub vsemu vidimo izboljšanje.

- Ferenc Póczak, CE CFO Programme Leader, Deloitte Central Europe