Economic Outlook CE CFO Survey 2021

Vpogled

Gospodarski obeti in napovedi finančnih direktorjev iz Srednje Evrope za leto 2023

Anketa med finančnimi direktorji 2023

Deloitte že od leta 2010 izvaja anketo, s katero daje glas vodilnim finančnim direktorjem v srednjeevropski regiji. Poročilo prikazuje poglede finančnih direktorjev na ključna poslovna vprašanja, strateške prioritete in dejavnike, ki so po njihovem mnenju trenutno najpomembnejši.

Lani so bili anketiranci veliko bolj optimistični kot v letu 2020, ko je pandemija COVID-19 najbolj pritiskala na gospodarstva. Čeprav so negotovost videli kot nekakšno novo normalo in se jim ni zdelo, da je to čas za nepotrebna tveganja, so ostali pozitivni – pričakovali so, da bo brezposelnost padla, in verjeli, da se jim obetajo boljši finančni časi. Drugače povedano, pogoji za gospodarsko rast so se vračali. Obenem so pričakovali, da bo indeks cen življenjskih potrebščin še naprej rasel in s tem spodbujal tudi rast stroškov poslovanja.

Izpolnite anketo:

Letos anketirancev nismo povprašali samo o gospodarskem in poslovnem okolju ter o možnostih za rast njihovega podjetja, ampak tudi o njihovem pristopu k računalništvu v oblaku ter o tem, kako bodo odpravljali motnje pri upravljanju dobavne verige. Dotaknili smo se tudi področja revizije in dajanja zagotovil, kibernetske varnosti ter ESG.Rezultate ankete bomo predstavili v začetku leta 2023.