Storitve

Aktuarstvo in Analitika

Organizacije se soočajo z nastankom novih tveganji v svojih prizadevanjih za donosno rast in zasledovanju čim večje donosnosti kapitala z razumevanjem tveganju prilagojenih priložnosti za razporeditev kapitala. Deloitteovi aktuarski in analitični strokovnjaki pomagajo poslovnim vodjem, da sprejemajo premišljene odločitve za rast prihodkov, upravljanje tveganj in kapitala, zmanjšajo operativne stroške ter oblikujejo programe kompenzacije in nagrajevanja za obravnavo kritičnih poslovnih, finančnih in zavarovalnih izzivov. Sodelujemo s številnimi vodilnimi svetovnimi ponudniki finančnih storitev ter nudimo nasvete na področju regulative (MSRP 9 in MSRP 17) in upravljanja s tveganji organizacijam iz vseh panog in geografskih območij.

| upravljanje tveganj | MSRP 9 | MSRP 17 | aktuarstvo | analitika |