The global framework for fighting financial crime

Vpogled

Globalni okvir za boj proti finančnemu kriminalu

Poročilo Inštituta za mednarodne finance in družbe Deloitte

Ocenjujejo, da se vsako leto opere denarja v višini 2 do 5 % svetovnega BDP, kar letno znese skoraj 1,87 bilijonov EUR. Problem je razsežen in pereč, vendar težava ni v premajhnem vlaganju v njegovo reševanje.

Sektor finančnih storitev vlaga ogromno virov v boj proti finančnemu kriminalu, slednji pa je zaradi svojega neizmernega vpliva in razsežnosti kljub temu pereča težava. Storilci nenehno razvijajo svoje zmožnosti za izkoriščanje trenutnega okvira za preprečevanje pranja denarja. Ta pa je trenutno prešibak, da bi se finančne institucije lahko učinkovito spopadle z nenehno razvijajočimi se mrežami in orodji zločincev.

Družba Deloitte je v sodelovanju z Inštitutom za mednarodne finance na podlagi razgovorov s ključnimi akterji v finančnih institucijah, organih pregona, oblikovalci politike in upravnimi organi pripravila poročilo Globalni okvir za boj proti finančnemu kriminalu, ki raziskuje sedem glavnih področij, povezanih s predpisi za boj proti finančnemu kriminalu:

  1. globalne sistemske izboljšave za obvladovanje tveganj, povezanih s finančnim kriminalom;
  2. spodbujanje javno-zasebnega partnerstva;
  3. spodbujanje izmenjave informacij znotraj in izven državnih meja;
  4. izboljševanje uporabe in kakovosti podatkov;
  5. preobrazba poročanja o sumljivih dejavnostih;
  6. zmanjševanje nedosledne uporabe standardov in smernic za boj proti finančnemu kriminalu ter jasna ureditev tega področja;
  7. spodbujanje uporabe tehnologije za boj proti nezakonitemu financiranju.

Poročilo omenjenih sedem področij razčlenjuje in podaja podrobna, izvedljiva priporočila za dolgoročno sistemsko reformo. Z njihovo pomočjo in z zakonodajnimi reformami, mednarodnim sodelovanjem ter pristopom, ki vse bolj temelji na podatkih, lahko učinkoviteje stopimo v boj proti nezakonitim finančnim tokovom.

Ali ste našli kaj uporabnega?