Deloitte Legal Contacts - By Business Solution

O nas

Legal

Deloitte Slovenija

Storitve na področju pravnega svetovanja dopolnjujejo in razširjajo širok nabor naših storitev tudi v Sloveniji. Naše pravno svetovanje je del mednarodne mreže pravnih in odvetniških družb, ki delujejo pod okriljem Deloitte Legal CE.

V okviru Deloitte Legal deluje več kot 1300 vrhunskih pravnikov in odvetnikov, ki so specializirani na področjih M&A, finančnega prava, gospodarskega prava, civilnega in delovnega prava ter ponujajo celovito podporo tako domačim kot tudi tujim gospodarskim družbam v Sloveniji.

Deloitte Legal omogoča pristop ''as one"; saj svojim strankam, za razliko od ostalih večjih odvetniških družb ali družb, ki izvajajo zgolj pravne storitve, ponuja " skupno delovanje finančnih, davčnih in pravnih strokovnjakov (“one stop shop”). Naša edinstvena prednost je tudi mednarodna povezanost, ki omogoča efektivno in optimalno reševanje pravnih vprašanj.

Gospodarsko pravo

Dinamično tržno okolje in globalizacija poslovanja prinašata številne izzive in nove možnosti poslovnih rešitev. Da bi podjetja ostala konkurenčna, se morajo nenehno prilagajati razmeram na trgu in v ta namen reorganizirati svoj statusno-pravni ustroj.

Izvedite več: Gospodarsko pravo 

Civilno pravo

V praksi smo se nemalokrat prepričali, da pravni posli neposredno vplivajo na davčne obveznosti družbe in s tega vidika ni vseeno s kakšno pravno formo (obliko) pogodbeni stranki opredelita medsebojno razmerje. S pravilno izbiro oblike pogodbe je poslovanje družbe nedvomno možno optimizirati.

Izvedite več: Civilno pravo 

Delovno pravo

Delovno pravo je specifična pravna panoga. Delovna zakonodaja ščiti delavca kot šibkejšo stranko v razmerju do delodajalca. Delovni spori v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja lahko delodajalcem povzročijo izredno veliko škodo.

Izvedite več: Delovno pravo 

Ali ste našli kaj uporabnega?