Global Legal Services

Vpogled

V kakšni korporacijsko pravni kondiciji je vaša družba?

Deloitte | Legal

Zaradi pogostega spreminjanja zakonodaje opažamo, da poslovanje družb marsikdaj ni popolnoma usklajeno s trenutno veljavnimi predpisi. Marsikateri pravilnik, ki bi ga družba morala imeti, ni sprejet. Že sklenjene pogodbe s poslovnimi partnerji so preohlapne in ne zagotavljajo zadostnega pravnega varstva. Delovnopravne pogodbe niso usklajene s kolektivnimi pogodbami. Intelektualna lastnina ni ustrezno zavarovana. Obstoječe terjatve niso zadostno zavarovane. To je le nekaj primerov, ki jih pogosto opažamo v praksi.

Je vaše poslovanje usklajeno s trenutno veljavnimi predpisi?

Pravočasno prepoznavanje pravnih praznin postaja pomemben izziv, s katerim se mora družba soočiti. Družba Deloitte nudi svojim strankam pomoč pri identificiranju pravnih tveganj v obliki preventivnih pravnih pregledov, katerih namen je preprečitev nenačrtovanih dodatnih stroškov, ki so povezani z napačno ali nepopolno uporabo zakonodaje.

Pravočasno prepoznajte pravna tveganja.

Strankam ponujamo možnost seznanitve z novimi predpisi na področju gospodarskega prava. To lahko pomembno zmanjša možnost nastanka dodatnih stroškov in tveganj v družbi. Namen ponujenega sodelovanja je, da Deloittovi pravni strokovnjaki v enem samem dnevu opravijo splošni pregled poslovanja vaše družbe in ugotovijo usklajenost delovanja s trenutno veljavno zakonodajo.

Pravno vprašanje je boljše kot pravni problem.

Kako vam lahko pomagamo?

Z našimi storitvami vam ponujamo možnost izboljšanja vašega poslovanja.

Storitev zajema:

  • intervju z vodstvom o položaju podjetja,
  • pregled notranjih aktov družbe, 
  • identificiranje stanja odprtih zadev,
  • pregled vseh poročanj državnim institucijam,
  • pisno poročilo o izvedenem pregledu z identificiranimi ključnimi tveganji in predlogi za izboljšave.

Cena

Od 990 EUR + DDV.

Čas

Pregled opravimo v 8 urah na sedežu vaše družbe.
Pisno poročilo o ugotovitvah pregleda prejmete v 2 dneh po pregledu.

Izvajalci

Pregled opravljajo izkušeni pravni strokovnjaki družbe Deloitte.

Kontakt

mag. Sanja Savič
Vodja pravnega oddelka
Tel. št.: + 386(0)1 3072 881
Gsm: + 386(0)31 551 513
sasavic@deloittece.com

Ali ste našli kaj uporabnega?