Anketa med finančnimi direktorji v regiji Srednje Evrope za leto 2021

Sporočila za medije

Negotovost med finančnimi direktorji se počasi stabilizira

Anketa med finančnimi direktorji v regiji Srednje Evrope za leto 2021

2021 Central Europe CFO Survey

Ljubljana, 2. februar 2021 - Tudi letos smo anketirali 590 finančnih direktorjev v državah Srednje Evrope, zaposlenih v organizacijah v različnih sektorjih, in jih povprašali o njihovih mnenjih in pričakovanjih za leto 2021. Rezultate ankete je tako kot lani zaznamovala negotovost zaradi pandemije Covid-19, ki močno vpliva na optimizem in pričakovanja za leto 2021.

Ta negotovost je ena od naših osrednjih ugotovitev, do katerih smo prišli z anketo med finančnimi direktorji v regiji Srednje Evrope za leto 2021. Anketa že 12 let dokumentira spreminjajoča se mnenja finančnih direktorjev v regiji, njena najnovejša izdaja pa ugotavlja, da zaskrbljenost na nekaterih področjih še vedno narašča, ponekod pa že vidimo nekoliko več gotovosti in optimizma.

Z anketo smo med drugim odkrili, da:

 • 62 % finančnih direktorjev v letu 2021 pričakuje rast indeksa cen življenjskih potrebščin;
 • velika večina vprašanih meni, da bo število zaposlenih v njihovem podjetju v letu 2021 ostalo enako (44 %) ali pa da se bo povečalo (28 %);
 • finančni direktorji pričakujejo povečanje stroškov v večini kategorij, ki smo jih v anketi preučevali.

Tina Kolenc Praznik, vodja CFO programa v Deloitte Slovenija, komentira: „Že v lanski anketi smo videli, da negotovost zaradi Covid-19 močno spreminja načrte finančnih direktorjev za leto, ki je bilo pred njimi. Vendar pa to ni pretirano omajalo kazalnika zaupanja finančnih direktorjev, ki letos znaša 10 %, v primerjavi z lanskimi 9 %. In čeprav je ta % daleč od rezultatov, pridobljenih v anketah pred pandemijo, pa ni presenetljiv, saj nas čaka izjemno nepredvidljivo leto. Finančni direktorji se bodo zaradi gospodarske negotovosti verjetno spet usmerili navznoter in se osredotočili na nižanje stroškov ter rast s prevzemi, kot kaže anketa. Slovenski finančni direktorji po svoji previdnosti prednjačijo pred kolegi iz tujine. Delež anketiranih, ki ocenjujejo zunanje okolje v letu 2021 kot močno negotovo je visokih 98 %.“

Nekaj letošnjih ugotovitev:
 • Rast BDP še vedno počasna
  Povprečna rast BDP, ki jo pričakujemo v letu 2021, bo znašala samo 0,25 %, v primerjavi z 2,0 % v letu 2020 in 2,3% v letu 2019. Po drugi strani pa se je za 7 odstotnih točk povečal delež vprašanih, ki menijo, da bo BDP v letu 2021 zrasel za več kot 3,5 %. Delež tistih, ki pričakujejo rast za več kot 2,5 %, je 26 %, kar je 30 % manj kot v enakem obdobju lani. 60 % vprašanih pa meni, da BDP ne bo zrasel za več kot 1,5 %, medtem ko jih je lani enako mislilo 37 %. V Sloveniji 27 % finančnih direktorjev pričakuje, da bo rast Slovenskega BDP v letu 2021 nižja od 0,5 %. Nadaljnjih 22 % pričakuje rast med 0,6 % in 1,5 %. Preostalih 51 % jih verjame, da bo rast BDP v letu 2021 višja od 1,5 %. Slovenski finančni direktorji se glede na rezultate ankete glede pričakovanj gibanja BDP uvrščajo med najbolj optimistične v EU in evro območju.
 • Finančne napovedi bolj optimistične
  Finančni direktorji so letos bolj optimistični glede pričakovanih finančnih rezultatov kot v enakem obdobju lani – takšnega optimizma pravzaprav nismo videli že štiri leta. 47 % anketiranih (48 % iz EU in 45 % iz evro območja) je letos povedalo, da imajo pozitivna pričakovanja glede finančnih rezultatov v svoji organizaciji v letu 2021. Slovenski finančni direktorji so v primerjavi s preteklim šest mesečnim obdobjem glede pričakovanih finančnih rezultatov svojih podjetij bolj optimistični (44 % anketiranih) oziroma enako optimistični (27 % anketiranih). V izraženem povečanju optimizma so tako rahlo previdnejši od svojih kolegov EU in evro območja.
 • Mnogi napovedujejo padec povpraševanja
  Anketiranci so letos precej bolj skeptični glede upada tujega (40 %) in domačega (52 %) povpraševanja. Lani jih je padec tujega domačega povpraševanja namreč pričakovalo samo 26 %, znižanje domačega povpraševanja pa 27 %. Po drugi strani pa je letos samo 33 % vprašanih zaskrbljenih glede pomanjkanja kvalificirane delovne sile, kar je 16 odstotnih točk manj kot lani.
 • Pričakuje se rast brezposelnosti
  Anketiranci imajo letos večje pomisleke glede stopnje brezposelnosti. Letos jih 68 % (71 % v EU in 61 % v evro območju) pričakuje, da bo brezposelnost v tem letu zrasla, kar je za 32 odstotnih točk več kot lani. Podobno visoko so pričakovanja glede spremembe nivoja brezposelnosti ocenili slovenski finančni direktorji, 73 % jih pričakuje povečanje nivoja brezposelnih v prihajajočem dvanajst mesečnem obdobju.
 • Interno financiranje in bančna posojila ostajajo glavni vir financiranja
  Finančni direktorji interno financiranje (49 %) in bančna posojila (43 %) še vedno postavljajo na prvo mesto med viri financiranja za svojo organizacijo. In čeprav vprašani nobenega vira financiranja v anketi niso množično označili kot „privlačnega“, tudi ni bilo vira financiranja, ki bi ga več kot 30 % anketirancev označilo kot „neprivlačnega“. Vira financiranja, ki sta dobila največ oznak „nevtralno“ (in torej nista ne privlačna ne neprivlačna za anketirance) pa sta zadolževanje podjetja (47 %) in kapital (53 %). Podobno kot tuji kolegi so slovenski finančni direktorji kot privlačna vira financiranja prepoznali bančna posojila (56 %) in interno financiranje (60 %).

O anketi:

Vsako leto ugotavljamo mnenja in pričakovanja glavnih finančnih direktorjev v največjih in najvplivnejših podjetjih v Srednji Evropi. Ugotovitve, ki jih zberemo v anketi, predstavimo v poročilu, ki povzema mnenja 590 finančnih direktorjev iz 17 držav Srednje Evrope. Te države so Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Madžarska, Kosovo, Latvija, Litva, Črna gora, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška, Slovenija in Ukrajina. Dvanajst smo jih anketirali že lani, letos pa se jih je projektu pridružilo še pet.

V Sloveniji smo zbrali odgovore 45 finančnih direktorjev.

Anketo smo izvedli med novembrom in decembrom 2020.

Celotno poročilo je na voljo na: www.deloitte.com/cecfo

Tina Kolenc Praznik, vodja CFO programa v Deloitte Slovenija
Tina Kolenc Praznik, vodja CFO programa v Deloitte Slovenija