Deloittova raziskava: podjetja vse bolj zaskrbljena zaradi podnebnih sprememb, vendar s svojimi dejanji ne dosegajo vseh žele

Sporočila za medije

Deloittova raziskava: podjetja vse bolj zaskrbljena zaradi podnebnih sprememb, vendar s svojimi dejanji ne dosegajo vseh želenih učinkov

 • 97 % vodilnih kadrov je že občutilo posledice podnebnih sprememb, zato si sedaj bolj želijo ukrepati.
 • Mnogi ne izvajajo vseh ukrepov, ki bi s kratkoročnimi, postopnimi koraki pripeljali do dolgoročnih, merljivih sprememb, in zdi se, da ne razumejo povsem koristi, ki jih ima trajnostni razvoj za poslovanje.
 • Deloittova raziskava ponuja rešitve za okrepitev boja proti podnebnim spremembam.

Ljubljana, 26. januar 2022  - Deloittovo novo Poročilo o trajnostnem razvoju za leto 2022 razkriva, da so vodilni kadri po vsem svetu vse bolj zaskrbljeni zaradi podnebnih sprememb in da je po njihovem skrajni čas za ukrepanje. 89 % vodilnih delavcev se strinja, da podnebna kriza res obstaja, in 63 % jih je povedalo, da so v njihovih organizacijah močno zaskrbljeni. Še vedno pa jim ni uspelo popolnoma vključiti trajnostnih načel v svoje strategije, poslovanje in kulturo.

Ker so podnebne spremembe čedalje večja grožnja in ker trajnostni razvoj pridobiva na pomenu, je Deloitte na podlagi dosedanjih raziskav in ankete med več kot 2.000 vodstvenimi delavci iz 21 držav raziskal, kako podjetja in njihovo višje vodstvo doživljajo podnebne spremembe in trajnostni razvoj ter kako se odzivajo nanje. Raziskava je pokazala razkorak med tem, kaj si podjetja želijo doseči in kaj dejansko dosegajo, in ponuja rešitve za to, kako lahko premostijo to vrzel.

„Boj proti podnebnim spremembam ni ena sama odločitev, temveč tisoč različnih“, je povedal Deloittov izvršni direktor Punit Renjen. „In čeprav vsako dejanje šteje, imajo nekatera večji učinek kot druga. Svet potrebuje vodje, ki bodo pogumno ukrepali. Škodo še vedno lahko omejimo, vendar moramo začeti takoj. Vodje podjetij bodo morali pokazati, da so temu izzivu kos.“

Motivirani za spremembe: ženeta jih zaskrbljenost in optimizem

Anketirancem nikakor ni vseeno za podnebne spremembe. 79 % (20 odstotnih točk več kot v anketi pred osmimi meseci) jih pravi, da je svet na prelomni točki in da se mora čim prej začeti odzivati na podnebne spremembe. Kar 88 % (25 odstotnih točk več kot v prejšnji anketi) jih je optimističnih in verjamejo, da lahko s takojšnjim ukrepanjem preprečimo najhujše. Povečana zaskrbljenost in optimizem kažeta na to, da se vodje čedalje bolj zavedajo, da je s spremembami treba začeti takoj.

Vodilni kadri čutijo pritisk na več ravneh:

 • 97 % jih je povedalo, da so podnebne spremembe v preteklosti že negativno vplivale na njihovo organizacijo.
 • Približno polovica jih pravi, da so vplivale na njihovo poslovanje, npr. na poslovne modele in oskrbovalna omrežja po svetu.81 % jih je v zadnjih 12 mesecih na lastni koži občutilo posledice podnebnih sprememb, kot so ekstremna vročina, vse hujše nevihte in požari.
 • Poleg omenjenega jih k ukrepanju silijo tudi regulatorji, delničarji, potrošniki in zaposleni.

„Podnebne spremembe niso več stvar prihodnosti. So tu in kar storimo danes, bo vplivalo na prihodnje generacije“, komentira Jennifer Steinmann, vodja za podnebje in trajnostni razvoj v Deloittu. „Če vlade, podjetja in posamezniki spremenijo svoj odnos in vedenje, se nam obeta boljša prihodnost. Poslovna skupnost lahko pomaga razviti nove oblike sodelovanja, kjer bodo prepoznane najboljše ideje, ne glede na to, od kod prihajajo, in kjer se bodo ustvarjale nove, dolgoročne rešitve, ki bodo imele največji vpliv na podjetja in njihove interesne skupine ter skupnosti.“

Raziskava kaže, da podjetja ukrepajo: dve tretjini vprašanih sta povedali, da njihove organizacije uporabljajo več trajnostnih materialov in da poskušajo bolj učinkovito izrabljati energijo. Več kot polovica jih je v svoje poslovanje uvedla energetsko učinkovite ali podnebju prijazne stroje, tehnologijo in opremo in večina jih zmanjšuje potovanja z letali in ozavešča zaposlene o svojih podnebnih ukrepih ter njihovih učinkih.

Po drugi strani pa le peščica podjetij izvaja ukrepe, ki bi kazali na to, da so podnebna vprašanja uspešno vpela v svojo kulturo in da si za pomembno preobrazbo na tem področju aktivno prizadeva tudi višje vodstvo. In čeprav so pomembni vsi ukrepi na področju trajnosti, je Deloitte pri analizi poročila opredelil pet ključnih, s katerimi lahko podjetja pokažejo, da zares razumejo poslovne koristi, ki jih prinaša trajnostno poslovanje. Ti ukrepi so:

 • razvoj novih, podnebju prijaznih izdelkov ali storitev;
 • postavljanje posebnih trajnostnih zahtev za dobavitelje in poslovne partnerje;
 • posodabljanje ali selitev objektov za njihovo večjo odpornost proti podnebnim vplivom;
 • upoštevanje podnebnih vprašanj pri lobiranju in političnih donacijah;
  denarne spodbude višjemu vodstvu za dobre rezultate na področju trajnosti.

Teh pet ukrepov zaenkrat izvajajo le redka podjetja in več kot tretjina organizacij izvaja največ enega od njih. In čeprav sta zaskrbljenost za okolje in optimizem glede sprememb velika, bodo organizacije morale razmisliti o odločnejših ukrepih za omejevanje najhujših posledic podnebnih sprememb.

Po mnenju anketirancev so tri od štirih glavnih prednosti, ki jih organizacija pridobi s prizadevanjem za trajnostno poslovanje, prepoznavnost in ugled blagovne znamke, zadovoljstvo strank in dobro počutje ter višja morala zaposlenih, kar kaže na to, da se podnebni ukrepi mnogim zdijo koristni za odnose podjetja z njegovimi interesnimi skupinami. Med najnižje uvrščenimi prednostmi so prihodki od dolgoletnih in novih partnerstev, vrednost sredstev, stroški naložb in dobiček iz poslovanja, kar nakazuje, da so vprašanim še vedno trn v peti kratkoročni stroški prehoda na nizko-ogljično prihodnost.

Kaj se lahko naučimo od vodij na področju trajnosti?

Raziskava je izpostavila skupino vodilnih podjetij (19 % vzorca), ki se izzivov, povezanih s trajnostjo, lotevajo tako uspešno in učinkovito (in od njih tudi žanjejo koristi), da so lahko drugim pri tem za vzor. Te vodilne organizacije izvajajo vsaj štiri od petih ključnih trajnostnih ukrepov in so v primerjavi s 35 odstotki vzorca, ki izvajajo največ enega od teh ukrepov:

 • bolj zaskrbljene zaradi podnebnih sprememb (74 % v primerjavi z 52 %);
 • pričakujejo, da bodo podnebne spremembe v prihodnjih letih močno vplivale na njihove poslovne strategije (73 % v primerjavi s 50 %);
 • nameravajo do leta 2030 doseči ničelne neto emisije (82 % v primerjavi s 50 %);
 • zanje je manj verjetno, da bodo stroške videle kot oviro na poti trajnostnega razvoja, torej verjetno bolje razumejo stroške neukrepanja in imajo večjo podporo s strani vodstva;
 • bolje razumejo poslovne priložnosti, ki ponuja trajnostno poslovanje, kot so boljši poslovni rezultati, zadovoljnejše interesne skupine in večja uspešnost na splošno.

„Podjetja se s podnebnimi spremembami spopadajo na različne načine in so pri tem v različnih fazah. Dejstvo pa je, da bodo prizadevanja na tem področju kmalu za vse postala nuja in ne več samo opcija. Ta dejanja so odraz resničnih vodij, ki se zavedajo nevarnosti neukrepanja in priložnosti, ki jih ponuja trajnostno poslovanje. To so podjetja, ki so podnebna vprašanja vpela v svojo kulturo in poslovne strategije, imajo pri tem močno podporo višjega vodstva in so sposobna vplivati na tretje osebe, vključno s poslovnimi partnerji, vlado in regulatorji“, še dodaja Renjen.

Ali ste našli kaj uporabnega?