Sporočila za medije

Nova Deloittova raziskava: digitalna preobrazba lahko ustvari za 1,25 milijarde dolarjev dodatne tržne kapitalizacije

Ključni poudarki:
  • Deloitte je analiziral več kot 4.650 finančnih razkritij podjetij po vsem svetu in odkril, da je povezava med digitalno strategijo in dejanji ključna za ustvarjanje čim večje vrednosti z digitalno preobrazbo.
  • Prava kombinacija dejanj v okviru digitalne preobrazbe lahko ustvari do 1,25 milijarde ameriških dolarjev nove vrednosti, napačna pa lahko to vrednost zmanjša za več kot 1,5 milijarde dolarjev.
  • Deloittova analiza kaže, da uspešna digitalna preobrazba zahteva več kot le visoke cilje in drzne naložbe.

Deloittovo novo poročilo Unleashing value from digital transformation: Paths and pitfalls ugotavlja, da je povezava med strategijo in dejanji ključna za ustvarjanje čim večje vrednosti z digitalno preobrazbo. Deloitte je analiziral razkritja podjetij na lestvici Fortune 500 in ugotovil, da lahko prava kombinacija dejanj v okviru digitalne preobrazbe poveča tržno vrednost teh podjetij za več kot 1,25 milijarde ameriških dolarjev. Po drugi strani lahko napačna kombinacija zmanjša njihovo tržno vrednost za več kot 1,5 milijarde dolarjev, kar kaže na to, kako pomemben je strateški pristop k digitalni preobrazbi.

Čeprav je digitalna preobrazba proces, ki se dogaja nenehno, se njen obseg in tveganja povečujejo. Podjetja morajo izkoristiti priložnosti, ki jih ponujajo tehnološke inovacije, to je ključno za njihovo dolgoročno rast,“ komentira Lovro Verhovšek, senior manager v oddelku poslovnega svetovanja, Deloitte Slovenija. „Vodje morajo dobro razumeti, kateri koraki jih lahko pripeljejo do uspeha, in kateri lahko ogrozijo ustvarjanje nove vrednosti. Povezovanje digitalne strategije z dejanskimi ukrepi lahko dokazano ustvari izjemno dodano vrednost za deležnike.

Deloitte je analiziral posamezne in skupne učinke treh ključnih dejavnikov:

  • digitalna strategija oz. učinki, ki jih ima digitalna preobrazba na podjetje;
  • usklajenost tehnologije s strategijo oz. uporaba tehnologij za dosego digitalne strategije; in
  • sposobnost digitalnih sprememb oz. sposobnost podjetja, da se prilagaja in uvaja nove procese, vire in načine dela v luči digitalne preobrazbe.

Kako posamezni dejavniki vplivajo na vrednost?

Če podjetja predstavijo svojo digitalno strategijo v svojih finančnih razkritjih, lahko to zelo pozitivno vpliva na njihovo vrednotenje, ugotavlja Deloitte. In čeprav številne družbe začnejo pot digitalizacije ravno tako, da si zastavijo strategijo za to, jih ima le 44 % dovolj zrelo in dodelano digitalno strategijo. Trg nagrajuje vodje, ki dajejo prednost modernizaciji poslovanja.

Na vrednost podjetja lahko močno vpliva tudi usklajenost tehnologije s strategijo – podjetja, ki to usklajenost omenjajo v finančnih razkritjih, so vrednotena dvakrat višje. Ker gre pogosto za vodilne tehnologije, lahko deležniki s tem vidijo, kam podjetje vlaga svoj kapital, kar kaže na pristop, usmerjen v prihodnost. Če se podjetje lahko naenkrat osredotoči samo na enega od treh ključnih dejavnikov, analiza kaže, da je najbolj koristno uskladiti strategijo z naložbami v tehnologijo. Le 34 % analiziranih podjetij Fortune 500 kaže znake, da strateško pristopajo k svojim tehnološkim naložbam, kar pomeni, da je na tem področju še veliko prostora za rast.
V nasprotju s prvima dvema dejavnikoma pa Deloitte ugotavlja, da če podjetje v svojih finančnih razkritjih na splošno govori o svoji zmožnosti uvajanja digitalnih sprememb in ne izpostavi konkretnih digitalnih ukrepov, to negativno vpliva na njegovo tržno vrednost. Če jo pogledamo samostojno, ima sposobnost podjetja za digitalne spremembe skoraj trikrat manjši učinek na vrednotenje podjetja kot digitalna strategija. Spremembe, ki so same sebi namen, za deležnike niso dovolj. Organizacije so lahko bolj uspešne, če z deležniki komunicirajo konkretno.

Kako kombinacije dejavnikov vplivajo na vrednost?

Deloitte je analiziral različne kombinacije treh ključnih dejavnikov, ki najbolj vplivajo na tržno vrednost podjetja. Kombinacija, ki ima najbolj pozitiven vpliv, ki vključuje vse tri dejavnike: digitalno strategijo, usklajenost tehnologije s strategijo in sposobnost za digitalne spremembe. Družbe, pri katerih so prisotni vsi trije dejavniki, so zabeležile do 5 % rast vrednosti.

Na vrednotenje podjetij najslabše vpliva, če niso sposobna uvajati digitalnih sprememb, čeprav imajo mogoče močno izražena druga dva dejavnika. Če ima podjetje digitalno strategijo, ki je tudi usklajena z njegovo tehnologijo, vendar mu uvajanje digitalnih sprememb ne gre od rok, mu to močno znižuje vrednost. Posledice so 10-krat večje od tistih, ki jih opažamo pri drugemu uničevalcu vrednosti – sposobnosti za digitalne spremembe samostojno. Najbolj negativna kombinacija predstavlja 9 % tveganje za erozijo vrednosti, ki lahko ceno družb na lestvici Fortune 500 zniža za 1,5 milijarde USD. Sposobnost digitalnih sprememb lahko torej močno spodbudi ali pa omeji ustvarjanje nove vrednosti in je najboljša v kombinaciji z digitalno strategijo, ki je tudi usklajena s tehnološkimi naložbami.

Raziskava kaže, da lahko digitalna strategija, ki jo podjetje dosega skozi specifične tehnološke naložbe, usklajene s strategijo, ter sama zmožnost podjetja, da uvaja digitalne spremembe, pomembno vpliva na vrednotenje podjetja. Za več o tem, kako lahko ugotovitve uporabite pri lastnem poslovanju, obiščite: spletno stran.

Metodologija

Deloitte je z obdelavo naravnega jezika analiziral več kot tri milijone strani finančnih razkritij 4.651 družb v Ameriki in po svetu, ki kotirajo na newyorški borzi, da bi ugotovil, kako lahko podjetja čim bolje izkoristijo naložbe v digitalno preobrazbo. Preučili smo, kaj podjetja pravijo o svoji digitalni strategiji, njihove obstoječe in načrtovane tehnološke naložbe, usklajenost teh naložb s širšo poslovno strategijo in pripravljenost ljudi ter procesov v teh družbah na takšne spremembe. Z uporabo finančnega modela smo nato ugotavljali, kako ti dejavniki vplivajo na vrednotenje podjetij.
 

Digitalna preobrazba
Digitalna preobrazba
Ali ste našli kaj uporabnega?