Sporočila za medije

Indeks zaupanja poletel v nebo

Raziskava o zaupanju v trg zasebnega kapitala

CE Private Equity Confidence Survey 2021 | summer edition

Ljubljana, 15. julij 2021 - Izkušnje, preizkušene strategije za rast in okrevanje gospodarstva akterjem na trgu vlivajo zaupanje, kot razkriva Deloittova nova raziskava o zaupanju v srednjeevropske trge kapitala.

Dogodki v zadnjih 18 mesecih po podatkih raziskave niso močno zavrli industrije, saj indeks zaupanja še vedno narašča z vrtoglavo hitrostjo in trenutno znaša 149. Skoraj tretjina (30 %) vseh anketirancev pravi, da se jim z vse večjim zaupanjem v trg odpira vse več novih priložnosti za sklepanje poslov, enako spodbudna pa so tudi gospodarska pričakovanja: 70 % vprašanih pričakuje, da se bodo gospodarske razmere izboljšale, in nihče ne pričakuje poslabšanja – takšnega optimizma nismo zabeležili že od leta 2007. Manj kot petina (19 %) jih pravi, da je dogajanje v zadnjih 18 mesecih upočasnilo njihove načrte za rast, 43 % pa jih je v različnih fazah združitev in prevzemov z obstoječimi (17 %) ali novimi (26 %) ciljnimi družbami.

„To zelo pozitivno razpoloženje na trgu je spodbudno, vendar ni presenetljivo,“ je povedal Luka Vesnaver, partner za finančno svetovanje v Deloitte Slovenija. „Akterji na regionalnem trgu s pridobljenimi izkušnjami in odpornostjo vlivajo zaupanje svojim ekipam, ki vodijo projekte. Možnosti financiranja je še vedno veliko, vzvodi za rast, kot so prevzemi in združitve, pa so postali preizkušena strategija za pospeševanje rasti podjetij, financiranih z zasebnim kapitalom.“

Cene so visoke in vplivajo na interese za opravljanje transakcij: 41 % anketirancev (štirikrat več kot v zimski raziskavi) je mnenja, da je sklepanje poslov danes dražje, kot je bilo pred šestimi meseci. Verjetno je prav to razlog, da se je delež vprašanih, ki pričakujejo, da bodo v prihodnjih mesecih več prodajali kot kupovali, z zimskih 6 % potrojil in zdaj znaša 19 %. Odstotek tistih, ki pričakujejo, da bodo več kupovali, pa je z 72 % padel na 57 %.

„Vlagatelji v regiji so zdaj eni od najbolj izkušenih akterjev v industriji, kar je velika dodana vrednost za podjetja, ki jih podpirajo. Visoke cene na trgu bodo morda spodbujale odsvojitve, kljub privlačnim priložnostim za kupovanje,“ je še povedal Luka.

Luka Vesnaver, partner za finančno svetovanje v Deloitte Slovenija
Luka Vesnaver, partner za finančno svetovanje v Deloitte Slovenija
Ali ste našli kaj uporabnega?