Private Equity Confidence Survey Central Europe

Sporočila za medije

Zaupanje v trg zasebnega kapitala se vrača: trg zabeležil največjo rast indeksa v 17 letih

Pandemija je zavrla dejavnost in zmanjšala zaupanje v trg, vendar zasebni kapital v Srednji Evropi s svojimi izkušnjami in kapitalom regionalnim podjetjem pomaga preživeti in celo uspevati v teh težavnih razmerah.

Ljubljana, 22. januar 2021 - Trgi zasebnega kapitala v Srednji Evropi so občutili pandemijo. V poletnih mesecih je zaupanje vanje drastično upadlo, nato pa je zabeležilo največjo rast v 17-letni zgodovini naše raziskave. Indeks zaupanja v srednjeevropske trge zasebnega kapitala se je od Deloittove prejšnje raziskave skoraj podvojil z 62 na 123.

Raziskava razkriva popoln preobrat razpoloženja na trgu od zadnjega merjenja indeksa, saj velika večina akterjev na trgu (63 %) meni, da se bo dejavnost v letu 2021 povečala s pičlih 17 %, ki smo jih zabeležili v poletnem času. Skoraj tri četrtine (73 %) jih tudi pričakuje, da bodo v prihodnjih mesecih sklenili več poslov, kar je rekorden odstotek po letu 2011.

Vse to je zelo spodbudno v času, ko zaupanje tako močno niha,“ pravi Tilen Vahčič, direktor v oddelku finančnega svetovanja na Deloitte Slovenija. „To nenavadno leto je načelo zaupanje v kapitalske trge, vendar ga ni uničilo. To je pozitiven znak, čeprav ne čisto presenetljiv, saj imajo uveljavljeni vlagatelji v regiji več kot 20 let izkušenj s trgovanjem, na katere se lahko opirajo.

Skoraj 50 % anketirancev več kot lani napoveduje, da se bo trg usmeril v sklepanje novih transakcij. Več kot 75 % jih tudi pričakuje, da bodo ti posli podprti z močnimi finančnimi vzvodi: 63 % jih meni, da bodo dolžniški finančni instrumenti v prihodnjih mesecih ostali enako razpoložljivi, 13 % pa, da se bo njihova dostopnost še povečala, kar je zanimiva sprememba glede na lani, ko je 62 % anketirancev pričakovalo upad razpoložljivosti teh instrumentov.

Trg se je od zadnje svetovne finančne krize močno spremenil. Strukture, vrste poslov in strategije za rast so zdaj že tako dodelane, da lahko vlagatelji nudijo močno podporo podjetjem, ki so že v njihovih portfeljih, pa tudi drugim, ki se želijo v prihodnjih mesecih vrniti na pot rasti in uspeha, še dodaja Vahčič.

Tilen Vahčič, direktor v oddelku finančnega svetovanja
Tilen Vahčič, direktor v oddelku finančnega svetovanja