The Global Chief Procurement Officer Survey 2019

Vpogled

Deloittova globalna raziskava med vodji nabave 2019

Nevarnosti v gospodarstvu in trgovini silijo k nižanju stroškov

Ključne ugotovitve

  • Že tako zahteven položaj vodje nabave je še dodatno obremenjen s tveganji, ki jih prinašajo zaostrene gospodarske in politične razmere v vsakem kotičku sveta, zaradi katerih se vodje nabave zatekajo k nižanju stroškov.
  • Med vodji nabave raste zaskrbljenost glede vprašanj, ki so bila v preteklih letih manj aktualna – grozeča gospodarska recesija in trgovinske vojne. Vodje nabave so vse bolj pozorni na tveganja, ki prihajajo iz zunanjega okolja, naraščajo pa tudi notranja tveganja, kot je tveganje, povezano z digitalno transformacijo.
  • Vodje nabave so pri digitalizaciji nabave osredotočeni na analitiko, medtem ko umetna inteligenca in tehnologija blockchain, ki sta gonilna sila četrte industrijske revolucije, še nista pritegnili veliko njihove pozornosti in se še ne uporabljata v velikem obsegu.

Kaj je pomembno vodjem organizacij?

Vodje nabave so nedvomno soočeni s kompleksnim poslovnim okoljem, na katerega se tudi odzivajo, vendar pa se mnogi ne čutijo pripravljene na spopadanje s temi izzivi. Po podatkih Deloittove globalne raziskave se vodje nabave vse bolj zatekajo k ukrepom za zaščito pred zunanjimi tveganji, saj v trenutnih gospodarskih razmerah v vsakem kotičku sveta prežijo številne nevarnosti. Zunanji nabavni trgi so kompleksni že od nekdaj, pa naj gre za blago in storitve, opremo ali drugo. Ob digitalni transformaciji in vse večjih geopolitičnih tveganjih pa je nabava še bolj kompleksna kot kdaj koli, hkrati pa postaja vse pomembnejša za organizacijo kot celoto.

Samo 39 % vodij nabave, anketiranih v raziskavi, pravi da so ‚precej‘ pripravljeni na spopad z omenjenimi tveganji, le 5 % pa se jih počuti ‚popolnoma‘ pripravljene. Današnji vodje nabave se soočajo z izjemno negotovostjo, zaradi katere pripravljajo načrte ukrepov ob nepredvidenih dogodkih in se učijo veščin odzivanja na kompleksno poslovno okolje, pri čemer se opirajo tudi na pomoč poslovodstva. Nabavni vodja ima znotraj organizacije vlogo nekakšnega vodilnega strokovnjaka za negotovost, nabavna funkcija pa postaja vse bolj strateško pomembna za poslovodstvo organizacij.

Priprave na gospodarsko recesijo doma in v tujini

Največ anketiranih (46 %) je kot tveganje, ki bo najbolj vplivalo na nabavo, izpostavilo gospodarsko recesijo, na katero se večina vprašanih namerava odzvati z nižanjem stroškov, da dosežejo dolgoročno uspešnost svoje organizacije. Nižanje stroškov pravzaprav ostaja glavna poslovna strategija v vseh sektorjih in 70 % vprašanih navaja, da se bo v prihodnjem letu najverjetneje zatekalo k njej.

Anketiranci so razmišljali tudi o drugih geopolitičnih vprašanjih, ki lahko opustošijo svetovno gospodarstvo. Kot glavni takšen problem so izpostavili Brexit, poleg njega pa še šibke in/ali nestabilne nove trge na Bližnjem Vzhodu in učinke prelivanja, ki so posledica upočasnitve kitajskega gospodarstva. To je samo nekaj dejavnikov, na katere morajo biti pozorni vodje nabave po vsem svetu, ne glede na to, kje poslujejo, kar še dodatno potrjuje njihovo vse bolj globalno vlogo v sodobnem poslovnem okolju. 

Zaščita pred negotovostjo

Na četrtem mestu izmed tveganj, ki so jih anketiranci (v 34 %) opredelili kot pomembna, je tveganje cenovnih vojn, ki prav tako kaže, kako prepleteno je globalno poslovanje z geopolitičnimi vprašanji. Vodje nabave pa se na trenutno dogajanje ne odzivajo, temveč raje čakajo, da se ta vprašanja odvijejo po svoje. Zaradi dejavnikov, kot so trgovinski spori, se ne zatekajo na primer k preoblikovanju svojih dobavnih verig. Večina organizacij raje proaktivno dela načrte za vse možne scenarije in bodo tveganja zmanjševale z drugimi taktikami ter majhnimi sprotnimi prilagoditvami, da s prevelikimi popravki ne bi dosegle negativnega učinka.

Predvidevanje trendov in speljevanje vode na svoj mlin

Poleg grozečih makroekonomskih tveganj so po mnenju anketirancev na drugem, tretjem in petem mestu med najpomembnejšimi tveganji notranja tveganja, in sicer tista, povezana z organizacijsko strukturo, modeli ravnanja s človeškimi viri ter digitalnimi zmogljivostmi.

Vodje nabave razmišljajo digitalno in so osredotočeni na analitiko, ki jo vidijo kot tehnologijo, ki bo najbolj vplivala na uspešnost njihovih podjetij, kar znova kaže njihovo željo po proaktivnem pristopu in predvidevanju trendov. Umetna inteligenca in tehnologija blockchain, ki sta gonilna sila četrte industrijske revolucije, pa še nista pritegnili veliko njihove pozornosti in ju ne uporabljajo v velikem obsegu.
 

Glavne navedbe

„Vodja nabave bi moral v trenutnem okolju razmisliti o trojem: o oceni izpostavljenosti operativnemu in finančnemu tveganju, o (še) bolj proaktivnem notranjem in zunanjem sodelovanju, da bi bolje prepoznaval in zmanjševal nova tveganja, in o razvoju ter izvajanju načrta za obvladovanje notranjih in zunanjih tveganj.“ pravi Lovro Verhovšek, manager v Deloittovem oddelku poslovnega svetovanja.

„Vodje nabave imajo na voljo več tehnoloških orodij kot kdaj koli prej – samo zagotoviti morajo, da se ta orodja pravilno uporabljajo, in preučiti tveganja, povezana z njimi. Te tehnologije imajo ogromen potencial za zmanjševanje stroškov in časovne negotovosti, zato je digitalizacija poslovanja najboljša možna strategija, ki jo vodja nabave lahko ubere.“ še dodaja Verhovšek.
 

O raziskavi

Deloitte od leta 2011 izvaja mednarodne raziskave, v katerih vodje nabave dajejo edinstvene vpoglede v največje izzive, s katerimi se soočajo, in možnosti za oblikovanje nabavnih procesov, ki lahko služijo kot globalno referenčno merilo na področju nabave. Raziskave so bile skozi leta v pomoč številnim članom vodstva organizacij, nabavnim vodjem, poslovnim partnerjem, dobaviteljem in ponudnikom podpornih tehnologij pri uresničevanju njihovih ambicij, strategij in rezultatov.

Raziskava za leto 2019 je bila izvedena v sodelovanju z organizacijo SpendMatters in Odgers Berndston, ki izvaja raziskave in pripravlja analize na področju nabave. V letošnji raziskavi je sodelovalo 481 vodij nabave iz 38 držav, ki predstavljajo organizacije s skupnimi letnimi prihodki v višini 5 bilijonov USD.
 

Ali ste našli kaj uporabnega?