Customs & Global Trade compliance

Storitve

Storitve s področja posrednih davkov

Preišči vsebino

Davek na dodano vrednost

Sistem davka na dodano vrednost (DDV) je kompleksen ter nepregleden. Implementacija evropskih direktiv in sodb sodišča Evropskih skupnosti v lokalno zakonodajo je različna, zato enoten trg ne nudi vedno tudi enotnega pravnega okvira, ki bi ga družbe, ki poslujejo v mednarodnem okolju, tudi pričakovale. Predpostavlja se, da je DDV zakonodaja na območju Evropske unije v večji meri poenotena, zato so pogoste razlike v zakonodaji med državami članicami podcenjene.
Skupina davčnih svetovalcev znotraj družbe Deloitte Slovenija je specializirana za področje vseh posrednih davkov ter analize čezmejnih transakcij in vam lahko pomaga pri vnaprejšnjem prepoznavanju potencialnih tveganj s področja posrednih davkov ter omiljenju posledic le teh, z namenom, da poslovanje vaše družbe poteka karseda tekoče in nemoteno.

Na področju davka na dodano vrednost (DDV) vam nudimo naslednje storitve:

  • Svetovanje na različnih področij DDV (davčna osnova, oprostitve, popravki odbitka vstopnega DDV pri osnovnih sredstvih, pravica do odbitka vstopnega DDV in z njo povezani različni načini ureditve odbitka vstopnega DDV, kot npr.: odbitek DDV na podlagi dejanskih podatkov, odbitni dele, mednarodne transakcije, kraj obdavčitve pri prometu blaga in storite), pri tem razpolagamo s širokim poznavanjem zakonodaje, pojasnil in sodne prakse, tako slovenske kot tudi evropske.
  • Preventivni pregledi DDV, ki se izvajajo po potrebi (ob začetku poslovanja, spremembi poslovanja ali ob uveljavitvi zakonskih sprememb).
  • Izobraževanja za zaposlene v podjetju (seminarji prilagojeni dejavnosti in potrebam stranke).
  • Pomoč pri registraciji za namene DDV v tujini.
  • Poročanje za namene DDV (Priprava ter vodenje DDV evidenc, priprava in elektronska oddaja DDV-O obrazcev, pomoč pri poročanju za Intrastat namene).
  • Pripravo zahtevkov za vračilo DDV zaračunanega v tujini.
  • Pomoč pri vračilu DDV.
  • Sodelovanje ter zastopanje v vseh fazah davčnih postopkov.
  • Skrbni pregledi ter pregledi z namenom obvladovanja davčnih tveganj.

Carine in trošarine

Svetujemo tudi o vseh carinskih postopkih, ki jih omogoča evropska carinska zakonodaja in povezavi posameznih carinskih postopkov z drugimi neposrednimi davki, kot so davek na dodano vrednost in trošarine.

Na področju trošarin, vam lahko pomagamo pri razrešitvi dilem glede obračunavanja trošarin in poročanja za namene obračuna le-teh. Prav tako imamo izkušnje pri izvedbah preventivnih pregledov trošarinskih sistemov, v sklopu katerih vam lahko pomagamo stopnjo ustreznosti obračunavanja trošarin ter identificirati morebitna tveganja iz tega naslova.

Okoljski davki

Deloitte je razvil pregleden vodnik po okoljskih davkih in dajatvah, za katere so poslovni subjekti, ki poslujejo v določenih državah dolžni izpolnjevati obveznosti poročanja in plačevanja. Na podlagi mednarodnega sodelovanja je tako nastal spletni portal, ki zagotavlja strankam s ključne informacije o okoljskih davkih, ki so trenutno v veljavi v državah članicah Evropske unije (EU), ter Norveški in Švici.

Davčne režimi na področju okoljske zakonodaje se med državami bistveno razlikujejo, zato je vodnik zasnovan tako, da so različni podatki dostopni prek uporabniku prijaznega orodja za pomoč podjetjem, ki poslujejo v raličnih državah. Tako lahko uporabniki preprosto upravljajo množico različnih okoljskih davkov, ki so zanje relevantni. Vodnik omogoča tudi iskanje po širših kategorijah okoljskih davkov, kot so na primer davki na energijo, davki na generiranje odpadkov, prometni davki. Prav tako vodnik omogoča podjetjem lokalno iskanje informacij o posameznih okoljskih davkih v državi, v kateri poslujejo.

Ker se davčni oddelki podjetij vse bolj osredotočajo na upravljanje davčnih tveganj, povezanih s posrednimi davki, je vodnik v tem smislu odličen pripomoček, ki podjetjem z zagotavljanjem" upravljanja znanja" ter vedno aktualnimi podatki, pomaga upravljati davčno tveganje na področju okoljskih davkov.
Za več informacij o bazi okoljskih davkov v Evropi je na spodnji povezavi na voljo uradni prospekt, ali pa nam vaše potrebe sporočite direktno na davčni oddelek Deloitte Slovenija.