International tax

Storitve

Storitve davčnega svetovanja za mednarodna podjetja

Naše storitve zajemajo svetovanje s področja mednarodnih transakcij, in sicer tako s področja tujih investicij v Sloveniji kot tudi domačih investicij v tujini. Našim strankam pomagamo tudi pri čim bolj učinkoviti uporabi mednarodnih sporazumov, na področju oblikovanja transfernih cen ter pri davčnem načrtovanju nasploh. Želimo, da naše stranke tudi v mednarodnem prostoru poslujejo z minimalnim davčnim tveganjem.

Pomembna prednost družbe Deloitte je torej predvsem globalni pristop k reševanju izzivov na davčnem področju. Pri reševanju kompleksnejših vprašanj in globalnih poslovnih struktur v projekt pogosto vključimo tudi svetovalce iz tujih pisarn, kar nam omogoča lokalni pristop v skoraj vsaki državi sveta. V letu 2013 je število zaposlenih v organizaciji Deloitte na svetovni ravni preseglo 200.000 zaposlenih.