Ljudje

Yuri Sidorovich

Odgovorni partner za jadransko regijo

Yuri Sidorovich

Dr. Yuri Sidorovich je vodilni partner in vodja področja forenzike za jadransko regijo Deloitta (tj. Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina). Ima preko 20 let izkušenj iz preiskovanja finančnega kriminala, svetovanja pri sporih in strokovnih storitev iz različnih panog in držav ter izvajanja notranjih in zunanjih revizij.

Yuri je za številna podjetja vodil zapletene preiskave domnevnih prevar, vključno s prevarami v računovodskih izkazih, poneverjanjem sredstev in kršitvami fiduciarnih dolžnosti s strani posameznikov ali preko tajnega dogovarjanja. Kot odgovorni ali sodelujoči partner je bil vključen v številne projekte, ki so zahtevali analizo in izračun gospodarske škode, pripravljal strokovna mnenja za lokalna in mednarodna sodišča in arbitražne organe ter pomagal strankam obvladovati tveganja in skladnost s predpisanimi zahtevami glede finančnega kriminala, kot so pranje denarja, prevare in korupcija.

Yuri je preizkušeni preiskovalec prevar (CFE), preizkušeni notranji revizor (CIA), ameriški pooblaščeni javni revizor (CPA) in pooblaščeni revizor v Sloveniji. Ima diplomo ACCA iz mednarodnega računovodskega poročanja ter je član Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar (ACFE), Inštituta notranjih revizorjev (IIA) in Ameriškega inštituta pooblaščenih revizorjev (AICPA).

Yuri je bil v preteklosti član nadzornega sveta in predsednik revizijske komisije družbe Deloitte Central Europe, član globalnega svetovalnega sveta Deloitta, podpredsednik Slovenskega inštituta za revizijo in predsednik Beloruskega združenja računovodij in revizorjev. Doktorat iz ekonomije je opravil na Beloruski državni tehnični univerzi, magisterij MBA iz bančništva in financ pa na Univerzi Hofstra v ZDA.

Tekoče govori angleško, slovensko, rusko in belorusko, zelo dobro pa se sporazumeva tudi v hrvaškem, bosanskem in srbskem jeziku.

Yuri Sidorovich