Hizmetlerimiz

Yazılım Varlık ve Lisans Yönetimi

Uzmanlarımız başta SAP, Microsoft, IBM, Oracle olmak üzere birçok yazılım varlığı için lisans optimizasyonu, finansal ve uyum risklerinin azaltılması ve yazılım varlıklarının kontrolünün sağlanması için hizmetler sunmaktadır.

Yazılım lisansları ve bakım maliyetleri genellikle yıllık Bilgi Teknolojileri bütçesinin önemli bir kısmına tekabül etmektedir. Yazılım varlıklarının efektif yönetimi, kontrolü ve korunması, değerlerinin optimize edilmesi ve yazılım lisansı uygunluğuna bağlı riskin yönetilmesi birinci derece gereklidir. Ancak yazılım varlıkları sıklıkla iyi izlenmemektedir, birçok organizasyon lisans durumunun ödemiş olduğu fiyatın üzerinde mi altında mı olduğunu bilmemektedir, bu da önemli farkında olunulmayan yükümlülüklerin ya da kullanılmayan (atıl kalmış) ürünlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yazılım varlıklarının yönetiminin optimize edilmesi, pozitif sonuçların kazanılmasına ve istenmeyen süprizlerden kaçınılmasına yardımcı olabilir.

Genellikle, yazılım varlıklarının satın alma, kurulum, taşıma, yenileme ve imha etme süreçlerine birçok farklı fonksiyon dahil olmaktadır. Efektif olmayan yönetişim, standardizasyonun ve otomatik yenilemenin olmayışı ve kompleks yazılım düzenlemeleri, aşırı maliyetlere, gereksiz yatırımlara ve fazla lisanlamaya neden olabilir.

Başka ürün ve servis donanımlarıyla beraber gelen yazılımlar, geniş bir çeşitlilikte olan yazılım lisanslama terminolojisi ve ürünün kullanım şartlarını belirleyen kompleks yazılım kuralları gibi karmaşık lisanslama konularında Birçok organizasyon bilgi sahibi değildir. Yazılım varlıklarını fiziksel olarak izlemenin yanında, organizasyon tarafından kullanılan her bir yazılım ürününün sözleşmesinin genel koşullarına göre optimize kullanımı ve yönetilmesi tamamiyle farklı bir iştir.

Sonuç olarak, şirketiniz için finansal, yasal ve düzenleyici konular ya da fazla lisanlama açısından önemli riskler bulunmaktadır. İyi kontrol edilen Bilgi Teknolojileri departmanlarında bile, lisanssız yazılımlar, onaylanmamış satın almalar ya da dağıtım kuralları hakkında basit yanlış anlaşılmalar genellikle yazılım firmalarının denetimine kadar yıllarca fark edilmeyebilir. Bu durumda Deloitte’un Yazılım Varlık Yönetimi (SAM) hizmetleri size yardımcı olacaktır.

Yazılım Varlık Yönetimi

Deloitte, yazılım varlık yönetimi sisteminizin etkinliği için geniş bir yelpazede hizmetler sunmaktadır.Bu hizmetlerimiz şu şekilde sıralanabilir:

  • Yazılım Varlık Yönetimi Yaşam Döngüsünün Kurulması
  • Yazılım Varlık Yönetimi Süreç İyileştirmesi
  • Mevcut Lisans Pozisyonunun Değerlendirilmesi (örn: Microsoft, IBM, SAP, Oracle, vb.) 
  • SAM Otomasyon Araçlarının (Snow, Flexera, Aspera, vb.) Belirlenmesi ve Uyarlanması 
  • Lisans Optimizasyon Fırsatlarının Belirlenmesi
  • SAM ve Lisanslama Eğitimlerinin Verilmesi
  • Yazılım Varlık Yönetim Sürecinin Uçtan Uca İşletilmesi

Hizmetlerimiz

SAP Lisans Yönetimi 

Yazılım lisansları ve bakım maliyetleri genellikle yıllık Bilgi Teknolojileri bütçesinin önemli bir kısmına tekabül etmektedir. Yazılım varlıklarının efektif yönetimi, kontrolü ve korunması, değerlerinin optimize edilmesi ve yazılım lisansı uygunluğuna bağlı riskin yönetilmesi birinci derece gereklidir.

Hizmetlerimiz

·         SAP Lisans Pozisyonu ve Optimizasyon

·         Yazılım Varlık Yönetimi (SAM) Teknolojilerinin Kullanımı

·         SWAP Analizleri

·         SAP Yetkilendirme Değerlendirmesi & Optimizasyonu

 

SAP Lisans Yönetimi

İletişim

Cüneyt Kırlar, Ortak

Cüneyt Kırlar, Ortak

Risk Danışmanlığı Lideri

Cüneyt Kırlar 21 yılı aşkın iş hayatı boyunca başta Finansal Hizmetler sektörü başta olmak üzere Teknoloji, Medya, Telekom, Üretim ve Tüketici sektörlerinde Bilgi Teknolojileri(BT) Yönetimi, BT risk y... Daha fazla

Metin Aslantaş, Ortak

Metin Aslantaş, Ortak

TMT Endüstrisi Lideri

Robert Koleji’nde aldığı eğitim sonrası Lafayette Üniversitesi’nden Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Aslantaş, Deloitte Türkiye’ye 2004 yılında katıldı. Deloitte bünyesinde ç... Daha fazla