Hizmetlerimiz

Yönetim Destek Teknolojisi

Teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmak, finans ve muhasebe, vergi ve İK departmanlarının stratejik değerlerini kanıtlayıp teşvik etmesine yardımcı olabilecek iyileştirme sürecine entegre bir yaklaşım sunmaya yardımcı olabilir. Deloitte danışmanları, süreçlerin yeniden tasarlanması, yazılım uygulaması ve iyileştirilmesi, vergiye duyarlı teknolojiler ve değişim yönetimi konularında katma değerli etkinlikleri geliştirmek için operasyonel süreçleri, teknolojileri ve kaynak modellerini tasarlamak ve uygulamak üzere işletmelerle birlikte çalışır. Buna ek olarak, bulut tabanlı muhasebe sistemi ve Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) yetenekleri, uluslararası işletmelerin, genişleme, altyapı ve mobilite taleplerini stratejik olarak dengelemelerine yardımcı olur.

Hizmetlerimizin kapsamı:

Finans ve muhasebe teknolojileri için uzman desteği:

Mevcut altyapıları güçlendirmek ve hizmetleri ve program yönetimini koordine etmek için geçici finans vemuhasebe, teknoloji ve / veya İK desteği sağlar.

Yönetim destek sürecinin yeniden yapılandırması:

İyileştirme fırsatlarının belirlenmesine yardımcı olan iş süreç haritalarının oluşturulması yoluyla organizasyonların daha verimli hale gelmesine destek olmak. İş süreci betimlemesi, kurumun değerlerinin ve yeteneklerinin uyumlaştırılmasına yardımcı olmak için kurumun tüm hedefleriyle birlikte belirli bir hedefi ölçer ve karşılaştırır.

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA):

İşlem, süreç ve kontrol testleri gibi düşük değerli görevleri otomatikleştirmek için yazılım tasarımı, seçimi ve uygulanması. Tekrarlayan görevler otomatik olduğundan, teslimat hızını arttırır, hataları ortadan kaldırır ve veri / uyum yönetimi maliyetlerini azaltır. RPA uygulamaları, gerçek zamanlı bilgilerin kullanılabilirliğini artırır, yönetim kararlarını kolaylaştırır ve şirketin uyum pozisyonundaki güvenini artırır. RPA, kontrolleri etkili bir şekilde ele alır ve uyum düzenlemeleri ve standartlar için kural tabanlı bir platform oluşturur.

İş zekası ve veri analizi:

Verileri farklı kaynaklardan yönetmek, rekabet avantajını artırabilmek ve fonksiyonel konulara ve fırsatlara yanıt verirken işlevsel alanların birbirleriyle eşit şekilde etkileşime girmesine yardımcı olabilecek tutarlı, eyleme dönüştürülebilir bilgilere dönüştürmek amaçlanır. Kuruluşların görsel operasyonel kıyaslama, trend ve veri analizi ile önemli veriler hakkında tahmine dayalı analiz yapabilmeleri sağlanır. Bu, planlama ve tahmin etmede ve önde gelen uygulamaları değerlendirmede yardımcı olan operasyonel süreçlere ve profillere daha derin bir bakış açısı sağlar.

ERP sistem dizayn ve uygulaması:

İş ve işleve göre belirli iş akışlarını tanımlamak, uygulanacak süreç iyileştirmelerini (yazılımdan bağımsız olarak) ve sistem tasarımını güçlendirmek için yeni iş süreçlerindeki rolleri ve sorumlulukları tanımlamak. İş süreçleri, gereksinimleri değerlendirme sırasında muhtemelen tanımlanmış olsa da, seçilen yazılımın işlevselliği dikkate alınmayabilir. Bu faaliyet, süreçleri düzene koymak ve önemli operasyonel verileri üretmede kullanmak için ERP sistemini devreye sokabilir.

Operasyonel finans yerleşimi:

Finansman operasyonlarının, tesislerin yapılandırılması ve geçici olarak işe alınması, altyapı iyileştirmelerini planlamak ve yürütmek, yeni süreçleri ve iş akışlarını belgelemek ve şirket içi personeli eğitmek yeni lokasyonlara işlevsel geçişi kolaylaştırır.

Süreç planlaması:

Kurumsal girişimleri tek başına bir hizmet olarak ya da çoklu iş akışı projelerine dahil olan daha geniş stratejik hedeflere bağlar, kaynak kısıtlamalarını tahmin etmek için kaynak haritalama, devam eden ilerleme izleme ve raporlama, sıralı durum toplantılarını koordine etme ve ilgili konuları, riskleri ve yükseltme protokollerini değerlendirir.

 

İletişim

İlksen Keleş, Ortak

İlksen Keleş, Ortak

Süreç Yönetim Çözümleri

2009 yılında Deloitte’a katılan İlksen Keleş, İstanbul Universitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezundur. Oncesinde pek cok multinational firmaların SSC(Shared Service Center)‘da hizmet vermişti... Daha fazla