Business Process Solutions (BPS)

Hizmetlerimiz

Süreç Yönetim Çözümleri (BPS)

Günümüzde işletmeler, mevzuattaki güncel değişimler, teknolojideki ilerlemeler ile gelir idaresinin karmaşıklaşan yaklaşımlarına kadar hızla farklılaşan bir ortam ile karşı karşıyadır. Sonuç olarak işletmeler, etkin bir yönetim ve bunun için gerekli görünürlük, esneklik, şeffaflık ve kontrol sağlayabilmek için iç kaynak ve dış kaynak kullanımını harmanlayan bir yönetim modeline sahip olmak istemektedirler. Kalite, beceri ve coğrafi kapsama odaklanarak ilerleyen işletmeler, kaynak kullanım verimliliği ve alternatif işletim modelleri seçeneklerini değerlendirmektedirler. Deloitte'un Süreç Yönetim Çözümleri (BPS) ve Vergi hizmet birimleri, şirketlerin ihtiyaçlarına göre belirleyeceği çözümlerle bu şirketlere muhasebe, vergi, bordro ve teknoloji süreçlerini yönetmeleri konusunda yardımcı olur.

Finansal Muhasebe ve Operasyonlar

Deloitte, büyüyen ve gitgide gelişen işletmelere geniş çapta finans ve muhasebe hizmeti sunar. Bu hizmetler organizasyonel, analitik ve işletmenin tüm kayıt gerektiren finansal aktivite süreçleri ile finansal işlemler döngüsünü oluşturan birçok materyalin hazırlığını kapsar (ör: kaynak dökümanlarını toplamak, işlemleri kaydetmek, defterleri kapatmak ile dahili ve harici paydaşlar için rapor hazırlamak).

Hizmetlerimizin kapsamı:

 • Ticari borç işlemleri
 • Ticari alacak işlemleri
 • Muhasebe ve defter tutma hizmeti
 • Bütçeleme
 • İşletme kontrolü
 • Finansal raporlama ve kontrol
 • Finansal operasyon hizmetleri için destek
 • Finans ve muhasebe uzman desteği
 • Hazine operasyonları için yönetim desteği
 • Yönetim raporlaması
 • Mevzuat raporlaması
 • Yıl sonu kapanış işlemleri
 • Muhasebe ve vergi denetimi için destek
 • Finans birimlerinin kurulum projeleri

İnsan Kaynakları ve Bordro Hizmetleri

Deloitte, global işletmeler için geleneksel olarak karmaşık ve zaman alan görevlerin verimliliğini artırmaya yardımcı olabilecek insan kaynakları ve bordro hizmetleri sunmaktadır. Stratejik görüş ve teknolojiyi kullanmak, bir şirketin uygulamalarını ve ilkelerini kurumsal vizyonu ile uyumlu hale getirmeye, yeni iletişim kanallarını açmaya, süreçleri iyileştirmeye ve maliyetleri yönetmeye yardımcı olabilir. İdari insan kaynakları görevlerinin dışarıdan temin edilmesi, işletmelerin maliyetleri içermesine, işverenle ilişkili riskleri yönetmelerine, idari yükü azaltmalarına, bilgi gizliliğini korumalarına ve kurumsal etkinliği geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Hizmetlerimizin kapsamı:

 • Maaş ve Menfaat yönetimi
 • İş kanunu ve SGK uyum hizmetleri
 • Bordro Sistemi Desteği
 • İnsan kaynakları ve bordrolama için uzman desteği
 • Eğitim desteği
 • İnsan Kaynakları raporlaması
 • Personel masrafları uygunluğu ve raporlaması desteği
 • Personel izin takibi, yıllık kıdem karşılığı, izin karşılığı yükü hesaplanması
 • İK idari iş takibi ve raporlanması (sigorta, BES ve yemek kartı takibi)

 

Beyanname Düzenleme ve Raporlama Hizmetleri

Vergi uyumluluğumuz ve danışmanlık yöntemlerimizle, işletmelere vergi uyumluluk iş yükünü ve teslim tarihlerini karşılamada etkili bir yol sağlarız. Kullanıma hazır uygunluk ve raporlama çözümü oluşturmak için hizmetler genellikle finans ve muhasebe ile bir araya getirilir. Mevzuat bilgisi ve deneyim derinliği ile desteklenen geni bölgesel erişim, işletmelere, birçok yerel ve bölgesel vergi ihtiyacını karşılamada şeffaflık ve esneklik sağlar.

Hizmetlerimizin kapsamı:

 • Direkt vergi (Kurumlar, Geçici Vergi, Muhtasar)
 • Endirekt vergi (KDV, Damga vergisi, diğer)
 • Vergi veri entegrasyonu
 • Beyanname düzenleme hizmeti
 • Vergi karşılıkları
 • Yeni kurulan şirketlerin vergi sistemlerinin oluşturulması, defter tasdikleri

Yönetim Destek Teknolojisi

Teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmak, finans ve muhasebe, vergi ve İK departmanlarının stratejik değerlerini kanıtlayıp teşvik etmesine yardımcı olabilecek iyileştirme sürecine entegre bir yaklaşım sunmaya yardımcı olabilir. Deloitte danışmanları, süreçlerin yeniden tasarlanması, yazılım uygulaması ve iyileştirilmesi, vergiye duyarlı teknolojiler ve değişim yönetimi konularında katma değerli etkinlikleri geliştirmek için operasyonel süreçleri, teknolojileri ve kaynak modellerini tasarlamak ve uygulamak üzere işletmelerle birlikte çalışır. Buna ek olarak, bulut tabanlı muhasebe sistemi ve Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) yetenekleri, uluslararası işletmelerin, genişleme, altyapı ve mobilite taleplerini stratejik olarak dengelemelerine yardımcı olur.

Hizmetlerimizin kapsamı:

 • Finans ve muhasebe teknolojileri için uzman desteği
 • Yönetim destek sürecinin yeniden yapılandırması
 • Robotik süreç otomasyonu (RPA)
 • İş zekası ve veri analitiği
 • ERP sistem dizayn ve uygulaması
 • Operasyonel finans yerleşimi
 • Süreç planlaması

Yönetim Performansınızı ve Verimliliğinizi Yükseltin

Süreç Yönetim Çözümleri (BPS)

İşletme operasyon modelleri, organizasyonel öncelikler ve kurum kültürleri şirketten şirkete farklılık gösterdiğinden, bir kurum için doğru olabilecek bir çözüm diğer bir kurum için en iyi çözüm olmayabilir. Deloitte, şirketinizin şu anda nasıl çalıştığını değerlendirmenize yardımcı olabilir, hangi değişiklikleri yapmak istediğinizi belirleyebilir ve iyileştirmeye yönelik yapısal bir yol geliştirmeye yardımcı olabilir. Bu şekildeki operasyonel, mevzuata uygunluk ve raporlama hizmetleri için hazırlanan esnek çözümler teknoloji ile güçlendirilmektedir ve global Deloitte ağı tarafından desteklenmektedir.

İletişim

Erdal Dinçtürk, Ortak

Erdal Dinçtürk, Ortak

Süreç Yönetim Çözümleri Lideri

1997 yılında Deloitte Türkiye’ye katılan Erdal Dinçtürk Süreç Yönetim Çözümleri (BPS-outsourcing) lideri olarak görev yapmakta ve dolaylı vergiler danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Vergi uygunluk h... Daha fazla

İlksen Keleş, Ortak

İlksen Keleş, Ortak

Süreç Yönetim Çözümleri

2009 yılında Deloitte’a katılan İlksen Keleş, İstanbul Universitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezundur. Oncesinde pek cok multinational firmaların SSC(Shared Service Center)‘da hizmet vermişti... Daha fazla