Görüşler

Türkiye’de e-ticaret

Bütün dünyada olduğu gibi elektronik ticaret Türkiye’de hızla büyümektedir; ancak Türkiye’de pek çok alanda olduğu gibi veri eksikliği e-ticaret sektöründe de mevcuttur.

E-ticaret nispeten yeni bir olgu olması hem de e-ticaret için farklı tanımların kullanılıyor olması sektörün büyüklüğünü ölçmeyi zorlaştırmaktadır. Deloitte Türkiye’nin TÜBISAD için proje danışmanlığını yürüttüğü sektördeki ilk olarak değerlendirilebilecek bu çalışmada; öncelikle gelişmiş ülkelere bakılarak e-ticaret ekosistemi tanımlanmış, ardından da ziyaretçi sayıları, ortalama sepet büyüklükleri ve dönüşüm oranları gibi girdilerle hesaplanan büyüklüklere; sektör temsilcileri ve ETID ile birlikte düzeltmeler yapılarak son şekli verilmiştir.

Bu hesaplamalar 2013 yılı için yaklaşık 14 milyar TL’lik bir büyüklüğü ortaya çıkarırken; hesaplanan yaklaşık 7,3 milyar TL’lik perakende büyüklüğü ise e-ticaretin toplam perakende içerisinde yaklaşık %1,3 pay aldığına işaret etmektedir. Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında e-ticaret harcamalarında gelecek yıllarda önemli büyüme potansiyeli bulunmaktadır.

Deloitte; TÜBISAD, ETID ve Comscore ile birlikte, bu çalışmayı gelecek yıllarda da tekrarlayarak e-ticaret sektöründeki büyümeyi ve gelişmeyi ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla paylaşmayı planlamaktadır.

Türkiye’de e-ticaret
Faydalı buldunuz mu?