Hizmetlerimiz

Kurumsal Uygulamalar

Kurumsal uygulamalar günümüzde şirketlerin temel bilgi sistemleri altyapısını oluşturmaktadır. Çoğu şirket entegre, etkin, otomatize ve standardize edilmiş bir altyapıya kavuşmak için kurumsal kaynak planlama (ERP), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), tedarik zinciri yönetimi (SCM), iş zekası ve sektörel yazılım çözümlerine yatırım yapmaktadır.

Bunun sonucu olarak iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve şirket yöneticilerine, tedarikçilere, müşterilere, iş ortaklarına, denetim organlarına ve şirket çalışanlarına sağlanan verinin kalitesi, doğruluğu, zamanında elde edilmesi ve güvenilirliğinin artırılması mümkün olabilmektedir.

 SAP                                Oracle                        salesforce.com

Hangi yazılımın seçildiğinden bağımsız olarak; başarılı bir uygulama gerçekleştirebilmek için doğru iş ortağının seçilmesi gerekmektedir. Deloitte gerçekleştirmiş olduğu binlerce başarılı uygulama ile dünyanın önde gelen kurumsal sistemler uygulayıcısı ve entegratörüdür. Deloitte Türkiye’de de, en kapsamlı, en karmaşık ve  aynı zamanda en başarılı projelere imza atmış bulunmaktadır. Oracle ve SAP’nin stratejik iş ortağı olarak; Deloitte tercih edilen şirket olmaya devam etmekte ve en prestijli ödüllere hak kazanmaktadır.
Müşterilerimizin karmaşık iş süreçlerini yönetmelerine; etkin iş süreçleri bilgi birikimimiz, yasal mevzuat uzmanlığımız, fark yaratan proje yönetimi yaklaşımımız ve derin sektörel deneyimimiz ile yardımcı olmaktayız.

Yazılım uygulamalarının şirketlerin iş süreçlerinin, organizasyon yapısının ve bilgi sistemleri altyapısının yeniden tasarlanması ve iyileştirilmesi için benzersiz fırsatlar olduğuna inanmaktayız. Bu nedenle Deloitte esnek, sürdürülebilir, şirket iş ve sektörel ihtiyaçları ile uyumlu uygulamalar gerçekleştirerek, sınırlar içerisinde kalmayarak sürekli katma değer yaratmayı amaç edinmektedir. Bununla birlikte, güçlü, kanıtlanmış bir metodolojinin de başarılı bir seçim ve uygulama için vazgeçilmez olduğuna inanmaktayız. Deloitte’un “EVD – Enterprise Value DeliveryTM” metodolojisi, binlerce uygulama deneyimi ile oluşturulmuş ve sürekli olarak güncellenen kusursuz bir araçtır.

Bunların ötesinde, kurumsal uygulamalar kurumsal kaynak planlama (ERP) ya da diğer sistemlerin uygulanması ile sınırlı değildir. ERP yolculuğu uygulama ile değil “uygulama için karar” ile başlamaktadır. Bu tür bir karar çeşitli zorluklar içermektedir. Deloitte “Uygulama Öncesi Değerlendirme” ve “Paket Seçimi” hizmetleri ile şirketlere doğru seçimlerin yapılmasında yol göstermektedir. Genel kanının aksine, ERP yolculuğu canlı kullanıma geçildikten sonra sonlanmamaktadır. Aslında bu yeni bir başlangıç oluşturmaktadır. Deloitte uygulama sonrası aşamada “Yaygınlaştırma”, “Eğitim” ve “Uygulama Sonrası Değerlendirme” hizmetleri ile müşterilerine destek olmaktadır.

Bu kapsamda müşterilerimize sunduğumuz hizmetler aşağıdakileri içermektedir:

  • Uygulama öncesi değerlendirme ve fayda analizi
  • İhtiyaçların tanımlanması ve paket seçimi
  • Uygulama
  • Uygulama entegrasyonu
  • Uygulama yaygınlaştırması
  • Uygulama eğitimi
  • Uygulama sonrası değerlendirme
  • Proje yönetimi
  • Kalite güvence