Про нас

Повідомлення про Загальні збори акціонерів Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ» (надалі – «Товариство»), код ЄДРПОУ 25642478, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50А, повідомляє, що чергові (річні) Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори») відбудуться 30 квітня 2018 р., місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50А, 9 поверх. Початок Зборів: об 11:00.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах здійснюється з 10:00 до 10:45 за місцем проведення Зборів на підставі таких документів: для фізичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених представників фізичних і юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

30 квітня 2018 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ» (надалі – «Товариство»), код ЄДРПОУ 25642478, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50А, повідомляє, що чергові (річні) Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори») відбудуться 26 квітня 2017 р., місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50А, 9 поверх. Початок Зборів: об 11:00.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах здійснюється з 10:00 до 10:45 за місцем проведення Зборів на підставі таких документів: для фізичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених представників фізичних і юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

24 березня 2017 року

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства

Товариство цим повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбудуться 08 квітня 2019 року о 10:00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, будинок 48, 50А, поверх 9, кімната Маріуполь.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться 08 квітня 2019 року з 9:00 до 9:50 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: м.Київ, вул. Жилянська, будинок 48, 50А, поверх 9, кімната Маріуполь.

28 лютого 2019 року

Товариство цим повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 21 грудня 2018 року о 10:00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, будинок 48, 50А, поверх 9, кімната Маріуполь.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 21 грудня 2018 року з 8:30 до 9:45 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, будинок 48, 50А, поверх 9, кімната Маріуполь.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, тобто на 24.00 годину 17 грудня 2018 року.

15 грудня 2018 року

Товариство цим повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 січня 2018 року о 10:00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, будинок 48, 50А, поверх 9, кімната Маріуполь.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 29 січня 2018 року з 8:30 до 9:45 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, будинок 48, 50А, поверх 9, кімната Маріуполь.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, тобто на 24.00 годину 23 січня 2017 року.

27 грудня 2017 року

Проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства

Щоб ознайомитися з проектами рішень порядку денного, завантажте pdf документ.

21 грудня 2018 року

Щоб ознайомитися з проектами рішень порядку денного, завантажте pdf документ.

30 квітня 2018 року

Щоб ознайомитися з проектами рішень порядку денного, завантажте pdf документ.

19 грудня 2017 року

Щоб ознайомитися з проектами рішень порядку денного, завантажте pdf документ.

26 квітня 2017 року
Чи була корисною ця інформація?