deloitte growth technology people

Про нас

Компанія «Делойт» в Україні

Про компанію

Про компанію «Делойт» в Україні

Компанія «Делойт» в Україні є частиною «Делойт СНД Холдінгз Лімітед» («Делойт», СНД). «Делойт», СНД є фірмою, що входить до складу «Делойт Туш Томацу Лімітед». «Делойт» надає послуги в галузі аудиту, оподаткування, консалтингу та корпоративних фінансів державним і приватним компаніям, які працюють у різних галузях економіки. Офіси компанії «Делойт», СНД діють в 11 країнах і налічують більше ніж 3000 працівників.

Компанія «Делойт», СНД представлена ​​в Україні (Київ), Росії (Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Єкатеринбург, Новосибірськ і Південно-Сахалінськ), Білорусі (Мінськ), Грузії (Тбілісі), Вірменії (Єреван), Азербайджані (Баку), Казахстані (Актау, Алмати, Астана, Атирау), Киргизії (Бішкек), Узбекистані (Ташкент), Таджикистані (Душанбе) і Туркменістані (Ашгабад).

Річна інформація емітента цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

На виконання пункту 4 статті 4 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013,  ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» розкриває регулярну річну інформацію шляхом її розміщення на своїй сторінці в мережі Інтернет.
 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

На виконання пункту 4 статті 4 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013,  ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» розкриває регулярну річну інформацію шляхом її розміщення на своїй сторінці в мережі Інтернет.
 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

На виконання пункту 4 статті 4 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013,  ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» розкриває регулярну річну інформацію шляхом її розміщення на своїй сторінці в мережі Інтернет.
 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

На виконання пункту 4 статті 4 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013,  ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» розкриває регулярну річну інформацію шляхом її розміщення на своїй сторінці в мережі Інтернет.
 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

На виконання пункту 4 статті 4 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013,  ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» розкриває регулярну річну інформацію шляхом її розміщення на своїй сторінці в мережі Інтернет.
 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Повідомлення про Загальні збори акціонерів Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ» (надалі – «Товариство»), код ЄДРПОУ 25642478, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50А, повідомляє, що чергові (річні) Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори») відбудуться 30 квітня 2018 р., місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50А, 9 поверх. Початок Зборів: об 11:00.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах здійснюється з 10:00 до 10:45 за місцем проведення Зборів на підставі таких документів: для фізичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених представників фізичних і юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

30 квітня 2018 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ» (надалі – «Товариство»), код ЄДРПОУ 25642478, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50А, повідомляє, що чергові (річні) Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори») відбудуться 26 квітня 2017 р., місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50А, 9 поверх. Початок Зборів: об 11:00.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах здійснюється з 10:00 до 10:45 за місцем проведення Зборів на підставі таких документів: для фізичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених представників фізичних і юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

24 березня 2017 року

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства

Товариство цим повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 21 грудня 2018 року о 10:00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, будинок 48, 50А, поверх 9, кімната Маріуполь.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 21 грудня 2018 року з 8:30 до 9:45 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, будинок 48, 50А, поверх 9, кімната Маріуполь.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, тобто на 24.00 годину 17 грудня 2018 року.

15 листопада 2018 року

Товариство цим повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 січня 2018 року о 10:00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, будинок 48, 50А, поверх 9, кімната Маріуполь.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 29 січня 2018 року з 8:30 до 9:45 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, будинок 48, 50А, поверх 9, кімната Маріуполь.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, тобто на 24.00 годину 23 січня 2017 року.

27 грудня 2017 року

Проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства

Щоб ознайомитися з проектами рішень порядку денного, завантажте pdf документ.

21 грудня 2018 року

Щоб ознайомитися з проектами рішень порядку денного, завантажте pdf документ.

30 квітня 2018 року

Щоб ознайомитися з проектами рішень порядку денного, завантажте pdf документ.

19 грудня 2017 року

Щоб ознайомитися з проектами рішень порядку денного, завантажте pdf документ.

26 квітня 2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" (протокол № 29 вiд 26.04.2017 р.) Булаха Андрiя Григоровича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначено заступником Генерального директора ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" з 22.05.2017 р. на невизначений термiн. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента та не володiє акцiями емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор вiддiлу аудиту ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК".

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента - 5 травня 2017 р.

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" (протокол № 29 вiд 26.04.2017 р.) було прийнято рiшення про схвалення значного правочину, який було вчинено вiд iменi ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" (надалi - "Товариство") до дати проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а саме був схвалений договiр оренди № LA/28-2016 вiд 01.07.2016 року, який було укладено мiж Товариством (орендарем) та ПАТ "БТА Банк" (орендодавцем).
Предмет правочину - передача Товариству площ будiвлi в оренду. Орендованi площi знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50а.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 69 461 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 220 154 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 31 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 1 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 1 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0.

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - 5 травня 2017 р.
Чи була корисною ця інформація?