Управління змінами

Рішення

Управління змінами: як досягти результатів при проведенні трансформації бізнесу

Мета курсу: надати слухачам знання та практичні навички із використання структурованого підходу до розробки та реалізації комплексних сценаріїв трансформації бізнесу. Сучасні компанії постійно стикаються з необхідністю змін, тому управління та адаптація до організаційних трансформацій є необхідною професійною навичкою сучасних керівників.

Викладач курсу: Діна Немирович

Тривалість курсу: 2 дні

Зміст курсу

1. Готовність до змін в організації:
 • чому організації повинні змінюватись;
 • симптоми спаду, які повинні спонукати до змін в організації.
2. Комунікації та зміни:
 • аналіз стейкхолдерів проектів змін;
 • фактори впливу;
 • розробка плану комунікацій.
3. Фази змін:
 • ключові фактори успіху проектів змін;
 • необхідність та цілі попереднього аналізу ситуації;
 • три фази проведення змін;
 • хто такі агенти змін;
 • реакції на зміни.
4. Зміцнення нової моделі:
 • чому зміни «не затримуються»;
 • інституціоналізація змін («нова культура»);
 • дифузія.

Результати навчання

По закінченню курсу слухачі отримають чітке розуміння принципів:

 • як і чому необхідно готувати організації та команди менеджерів до проведення змін;
 • як управляти комунікаціями в рамках проектів змін;
 • які є фази проведення змін;
 • які можуть бути реакції на зміни в організації;
 • як утримати досягнення та результати проектів трансформації в довгостроковій перспективі,

а також вміти використовувати інтегровані принципи стратегічного планування, проектного менеджменту та управління змінами в організаціях для успішної реалізації трансформаційних проектів.