Ризик-менеджмент

Рішення

Ризик-менеджмент

Мета курсу: надати практичні навички з аналізу та оцінки ризиків. Сформувати професійні компетенції щодо ефективного управління ризиками в бізнесі.

Викладач курсу: Володимир Шульмейстер

Тривалість курсу: 2 дні

Зміст курсу

1. Фундаментальні поняття ризик-менеджменту:

 • поняття ризику та ризик-менеджменту;
 • піраміда ризиків;
 • головні ризик-індикатори;
 • важливість ризик-менеджменту для компанії.

2. Управління ризиками:

 • проектування, впровадження, моніторинг, контроль ризиків;
 • удосконалення ризик-менеджменту.

3. Ролі та обов'язки:

 • ефективна організаційна система ризик-менеджменту;
 • основні ролі та обов'язки всіх елементів системи.

4. Ідентифікація та аналіз ризиків:

 • якісні та кількісні методи аналізу ризиків;
 • моделювання ризиків;
 • Монте-Карло аналіз;
 • сценарний аналіз;
 • аналіз чутливості;
 • практичні кейси з моделювання ризиків.

5. Ліквідація ризиків:

 • механізми ліквідації ризиків.

Результати навчання

По закінченню курсу слухачі зможуть:

 • якісно аналізувати ризики та оцінювати їх можливі наслідки для підприємства;
 • системно володіти основними інструментами оцінювання ризиками;
 • розробляти плани реагування на критичні ризики, які включають підходи щодо уникнення, пом'якшення, прийняття або передачі ризиків;
 • критикувати результати діяльності з управління ризиками,

а також отримати практичні навички з стратегії та тактики управління ризиками, моделювання ризиків.