Ризик-менеджмент

Рішення

Управління ризиками

Мета курсу: надати практичні навички з аналізу та оцінки ризиків. Сформувати професійні компетенції з ефективного управління ризиками в бізнесі.

Викладач курсу: Вікторія Байда

Дати занять: 4, 6, 11 липня 2023 року

Формат навчання: онлайн

Тривалість курсу: 3 сесії у вечірній час

Вартість: 10 350 грн

Про викладача

Вікторія Байда

Вікторія – старша менеджерка департаменту управління ризиками в компанії «Делойт» Канада з 2022 року.

До цього Вікторія очолювала підрозділ управління операційними ризиками в «Делойт» Україна. Вікторія має 15-річний досвід з розробки та впровадження проектів з ризик-менеджменту, внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, АМД, Комплаєнс, інформаційної безпеки, управління безеперерівністю бізнесу.

Співавтор Постанови Правління НБУ №64 від 11 червня 2018 «Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах».

Зміст курсу

1. Сучасна система ризик-менеджменту:

 • принципи і цілі управління ризиками;
 • побудова системи ризик-менеджменту – що є підтвердженням ефективності;
 • управління ризиками із застосуванням моделі трьох ліній захисту. Ролі та відповідальність участників управління ризиками;
 • культура управління ризиками і ефект для бізнесу.

2. Підходи до ідентифікації, класифікації та оцінки ризиків

3. Основні сучасні підходи та інструменти управління ризиками:

 • стандарти в області управління ризиками (COSO, ISO FERMA та ін.);
 • якісна та кількісна оцінка ризиків;
 • самостійне оцінювання ризиків і засобів контролю;
 • управління подіями реалізації ризику;
 • управління проєктними ризиками;
 • моделі та інструменти оцінки ризиків;
 • страхування ризиків;
 • контроль за аутсорсингом;
 • ключові індикатори ризику.

4. Управління безперевною діяльністю (Business continuity management) та антикризове управлння (Crisis management)

5. Звітність та комунікація з управління ризиками:

 • реагування на ризики, розробка планів заходів та їх моніторинг;
 • звітність;
 • організація колегіального органу з управління ризиками.

6. Система внутрішнього контролю:

 • внутрішній контроль як елемент корпоративного управління;
 • можливості для оптимізації;
 • тестування внутрішніх контролів;
 • інтеграція з ризик-менеджментом;
 • додаткова вартість для бізнесу.

Результати навчання

Після завершення курсу слухачі зможуть:

 • якісно аналізувати ризики і оцінювати їх можливі наслідки для компанії;
 • системно володіти основними інструментами оцінки ризиків;
 • розробляти плани реагування на критичні ризики, що включають підходи щодо запобігання, пом'якшення, прийняття або передачі ризиків.

Академія «Делойт» (Виконавець) не несе відповідальності за дотриманням Замовником внутрішніх політик своєї компанії, які стосуються участі у сторонніх заходах. При необхідності отримання погодження від Аудиторського комітету Замовника, щодо отримання аудиторських і неаудиторських послуг, які надаються Виконавцем, як незалежним аудитором, Замовник зобов'язаний самостійно отримати таке погодження. Відповідальність за його отримання покладена виключно на Замовника.

Контакти

Іван Компан

Іван Компан

Директор Академії «Делойт» в Україні

Iван Компан є директором Академії «Делойт» та викладачем Единбурзької бізнес-школи, де викладає курс фінансів українською та англійською мовами. Пан Компан – фахівець у сфері фінансів із 25-річним ста... Більше

Микола Рибчинський

Микола Рибчинський

Керівник з операційних питань Академії «Делойт»

Микола присвятив більше 7 років роботі у сфері бізнес-освіти у провідних міжнародних та українських бізнес-школах. До Академії «Делойт» в Україні пан Рибчинський успішно очолював бізнес-напрямок в осв... Більше