Послуги

Сектор енергетики, природних ресурсів та видобувної промисловості

Галузевий огляд

Подальший розвиток компаній в енергетичному та видобувному секторах обумовлений трансформаційними процесами у політичному, економічному та правовому середовищі України, а також посиленням конкуренції та проблемами охорони довкілля. Ці фактори також зумовлюють майбутні виклики у сфері операційної діяльності галузі.

Фахівці компанія «Делойт» мають ґрунтовне розуміння бізнес-вимог у секторі енергетики й видобувної промисловості в Україні, яке підсилюється значним світовим досвідом. Ми пропонуємо комплексні, інтегровані рішення для підприємств нафтогазової, металургійної, гірничодобувної, енергетичної, суднобудівної галузей промисловості та сектору водних ресурсів. Ці рішення спрямовані на подолання широкого спектру проблем, з якими стикаються компанії в умовах їхньої адаптації до змін нормативно-правових норм, впливу політичних, економічних і ринкових факторів та інноваційного технічного розвитку.

Дізнайтеся більше про міжнародну практику об’єднання «Делойт» з надання послуг підприємствам енергетики та видобувної промисловості

Ми пропонуємо :

  • консультаційні послуги з питань стратегії та можливостей розвитку нового бізнесу 
  • послуги з податкового планування та дотримання вимог законодавства 
  • послуги з реорганізації та реструктуризації компаній нафтогазового сектору
  • послуги, пов’язані з інформаційними технологіями та системами планування ресурсів 
  • послуги з проведення оцінки активів та бізнесу компаній нафтогазового сектору
  • аналіз податкових зобов’язань компаній нафтогазового сектору
  • аудит фінансової звітності, підготовленої відповідно до МСФЗ, US GAAP, П(с)БО або інших національних стандартів
  • консультації з питань залучення капіталу
  • юридичні консультації
  • юридична перевірка, податкова та юридична реструктуризація під час підготовки до IPO; допомога у проведенні IPO

Ми застосовуємо найсучасніші технології та здійснюємо детальний аналіз виробничих та управлінських процесів.

Нафтогазовий сектор

Поточна податкова реформа в Україні та необхідність у реформуванні українського нафтогазового сектору створюють привабливі інвестиційні можливості.

Нафтогазова промисловість, передовсім сектор розвідки та видобутку, залишається під надмірним регулюванням з боку держави, що перешкоджає залученню нових інвесторів. Практика співробітництва з інвесторами у секторі видобутку є відносно новою, а законодавство - складним та суперечливим. Тим не менш, ми завжди намагаємося допомогти нашим клієнтам із вирішенням проблем, з якими вони стикаються при виході на український ринок.

Ми пропонуємо глибинні знання та багатий досвід для задоволення потреб клієнтів нафтогазового сектору; допомагаємо адаптуватися до ринкових змін, нормативно-правових реформ та реструктуризацій. Ми пропонуємо найкращі рішення завдяки поєднанню наших технічних навиків у багатьох дисциплінах, глибокого знання галузі та нашої глобальної мережі.

Гірничодобувна промисловість

У той час як проблеми, що стоять перед гірничодобувними компаніями, здаються незмінними з року в рік, вплив ключових для розвитку галузі факторів  посилюється. Окрім постійних коливань цін на сировинних ринках та загострення проблеми нестачі кваліфікованих кадрів, нових максимумів досягли витрати на заробітну плату, податки та капіталовкладення.  

Фахівці компанії «Делойт» з надання послуг гірничодобувним компаніям володіють глибокими знаннями та суттєвим досвідом в обслуговуванні підприємств галузі  в усьому світі, зокрема у країнах СНД та в Україні. Місцеві та міжнародні експерти допомагають гірничодобувним компаніям у різних сферах діяльності, забезпечуючи можливість збереження  конкурентних переваг.

Ми пропонуємо широкий спектр послуг, розроблених для задоволення потреб клієнтів у сфері стратегій розвитку, підвищення організаційної ефективності, фінансової звітності, оподаткування та корпоративних фінансів.

Електроенергетика

Унаслідок нестачі фінансування та надмірного регулювання з боку держави інфраструктура з виробництва та постачання електричної енергії України потребує значного оновлення.

Для стимулювання процесів модернізації та розвитку електроенергетичної галузі необхідно здійснити подальшу приватизацію та спрощення державного регулювання.

Компанія «Делойт» є одним із лідерів у сфері надання професійних послуг підприємствам електроенергетичної галузі та незалежним виробникам електричної енергії. Наші послуги спрямовані на вирішення широкого спектру проблем, що постали перед енергетичними компаніями в умовах їхньої адаптації до змін нормативно-правових норм, впливу політичних, економічних і ринкових факторів, зростання кількості угод злиття та технічного розвитку.

Комунальний та транспортний сектори

Для комунального сектору невизначеність стала новою реальністю. Послаблення контролю з боку держави, функціональний розподіл, реструктуризація, консолідація, конкуренція, а також проблеми, пов’язані з довкіллям, охороною здоров'я та безпекою, призводять до значних змін у сфері комунальних послуг. Компанії, що постачають електроенергію, забезпечують газопостачання або здійснюють управління водопостачанням та водовідведенням, можуть ефективно працювати тільки за умови повноцінного впровадження своїх ключових стратегій. Процесом адаптації до змін на ринку можна управляти шляхом чіткого визначення стратегій.

Незалежно від сфери діяльності компаній (постачання електроенергії, газу та водопостачання), компанії потребують навичок та інструментів, які б допомагали реагувати на мінливі обставини та забезпечували безперервне, безпечне надання послуг за справедливою ціною. Саме в цьому зацікавлені споживачі.

Компанія «Делойт» має унікальне розуміння процесів управління інфраструктурними активами, а також законодавства, яке впливає на діяльність комунальних підприємств та незалежних виробників і постачальників електричної енергії в кожному регіоні країни. Ми допомогли клієнтам у реалізації проектів з визначення стратегій зростання, підвищення ефективності діяльності і досягнення економії за рахунок збільшення обсягів виробництва шляхом злиття або надання колективного обслуговування. Ми пропонуємо різноманітні види послуг від корпоративної стратегії та торгівлі квотами на викиди парникових газів до податкового аналізу, планування й дотримання вимог.

 

 

Компанія «Делойт» є однією з провідних аудиторських і консалтингових фірм у регіоні. Ми постійно адаптуємо наші послуги, щоб відповідати вимогам українського ринку і потребам наших клієнтів, що часто потребує від нас розробки нових рішень поточних проблем. 

 

Завантажити брошуру