Прогнози

Перспективи у сфері альтернативних інвестицій – 2014

Пошук оптимальних рішень у мінливому середовищі

Дізнайтеся, як менеджери альтернативних інвестицій діють в умовах зростання вимог з боку інвесторів і постійних змін у законодавстві.

У сфері альтернативних інвестицій існують такі пріоритетні завдання:

  • залучення нових активів шляхом впровадження масштабних і різноманітних стратегій;
  • створення конкурентних переваг шляхом вдосконалення якості даних;
  • управління зовнішніми зв'язками та репутаційними ризиками.

Для швидкого перегляду інформації про очікувані тенденції ознайомтеся з інфографікою.

Однією з ключових якостей менеджера альтернативних інвестицій, що приваблювала інвесторів протягом останніх років, є оперативність у прийнятті рішень. Складність полягає в тому, що менеджери у цій сфері  мають приймати рішення максимально швидко, і при цьому враховувати нестабільність економічного середовища. Однак протягом останніх років умови змінилися: швидке зростання фондового ринку тимчасово призвело до зникнення історичної конкурентної переваги фондів альтернативних інвестицій.

Переломний момент стався у 2014 році. Інституціональні інвестори вже почали здійснювати альтернативні інвестиції, незважаючи на нестабільну дохідність. Таких інвесторів приваблюють довгострокові прогнози одержання некорельованих надприбутків, скоригованих на ризики. Вони дивляться на альтернативні інвестиції під новим кутом: корпоративні інвестори розглядають їх не як окремий клас активів, а розкладає альтернативні інвестиції на дві компоненти: ризикову та атрибутивну.

Основну увагу буде зосереджено на тому, як відповідальні за альтернативні інвестиції керівники вирішуватимуть ці питання, зокрема проблеми, пов'язані з постійними змінами у сфері нормативно-правового регулювання, оскільки фонди намагаються зберегти динаміку і залучити більше активів. Враховуючи важливість репутації в цій галузі, вони мають удосконалити підходи до управління ризиками, щоб адекватно реагувати на виклики часу.

Завантажте «Перспективи сектору альтернативних інвестицій – 2014» або перегляньте супровідну документацію про перспективи у сфері пайових інвестиційних фондів та приватного капіталу.

Повернутися до теми Управління інвестиціями

Чи була корисною ця інформація?