Прогнози

Перспективи у сфері приватного капіталу – 2014

Переосмислення ролі та обов'язків компаній з довірчого управління сімейним капіталом

Дізнайтеся, як нові проблеми змушують менеджерів з управління приватним капіталом створювати організаційні структури, основну увагу яких зосереджено на процедурах і системах контролю.

У 2014 році сфера приватного капіталу стане надзвичайно конкурентною. Зі зростанням світового добробуту все більша кількість організацій веде боротьбу за право управляти активами заможних сімей, чимало з яких, володіючи значним капіталом, розширює свої інвестиційні портфелі, прагнучи знайти правильне поєднання ризику і прибутковості. Вони освоюють нові регіони і беруть участь у прямому інвестуванні. Ці інвестиції, у поєднанні з додатковими податками та вимогами клієнтів до звітності, змушують менеджерів з управління приватним капіталом приділяти більше уваги комплексним перевіркам і підвищують їхні операційні витрати.

Нові труднощі спонукають менеджерів із управління приватним капіталом створювати організаційні структури, основну увагу яких зосереджено на процедурах і системах контролю. З цією метою керівники приватного капіталу шукають досвідчених фахівців із управління капіталом і продовжують інвестувати в технології. Активне поширення технологій вимагає чіткого планування безперервної діяльності та підготовки до кібер-атак.

Незважаючи на зростання конкуренції та витрат, послуги менеджерів із управління приватним капіталом дають значні переваги, які, очевидно, будуть користуватися попитом серед заможних сімей у найближчому майбутньому.

Завантажте «Перспективи у сфері приватного капіталу – 2014» чи перегляньте супровідну документацію про перспективи у сфері приватного капіталу й альтернативних інвестицій.

Повернутися у розділ Управління інвестиціями

Чи була корисною ця інформація?