Господарське і корпоративне право

Послуги

Господарське і корпоративне право

На крок попереду

Мультинаціональні організації потребують юридичних консультантів, які можуть супроводжувати як поточну діяльність, так і корпоративні події у багатьох юрисдикціях. «Делойт» здійснює комплексний супровід стратегічних бізнес-рішень і пропонуює економічно вигідну юридичну підтримку

Підготовка та аналіз контрактів

 • підготовка та аналіз різноманітних договорів з українськими та іноземними контрагентами, зокрема договори купівлі-продажу, поставки, оренди, лізингу, іпотеки, застави, гарантії, комісії, зберігання; трудові, кредитні, агентські договори, договори про надання послуг тощо.

Юридичний супровід злиття і поглинання

 • проектування найоптимальнішої структури операції;
 • виявлення юридичних питань, що виникають в результаті злиття;
 • огляд контрактів, на які може вплинути злиття;
 • складання документації для оформлення та виконання угоди.

Юридична діагностика (Due Diligence)

 • комплексна оцінка об’єкту продажу, зокрема будь-яких аспектів цільової компанії у співпраці з досвідченими професіоналами «Делойт» з питань оподаткування, консалтингу, бухгалтерського обліку та фінансового консультування;
 • виявлення обставин і ризиків, які можуть виникнути в результаті продажу або купівлі об'єкта;
 • надання рекомендацій щодо найбільш оптимальних шляхів усунення або зменшення ризиків.

Право інтелектуальної власності

 • розробка та аналіз договорів про створення об'єктів інтелектуальної власності, авторських та ліцензійних договорів;
 • захист прав інтелектуальної власності, зокрема шляхом розробки та подання претензій.

Підтримка процедур закупівель

 • юридичний супровід процедур закупівель через ProZorro та відповідно до внутрішніх процедур компаній;
 • підготовка до закупівлі, в тому числі дослідження ринку продукції (товарів/робіт/послуг), яку замовник планує закупити, розробка проекту документації процедури закупівлі;
 • перевірка учасників процедури закупівлі, їх корпоративного статусу/структури, ділової репутації;
 • перевірка дотримання вимог документації процедури закупівлі, внутрішніх правил замовника та загальних принципів здійснення закупівель на всіх етапах процедури закупівлі;
 • розробка внутрішніх положень замовника, необхідних для здійснення закупівель за внутрішніми процедурами замовника.

Консультування з питань валютного нагляду та банківських операцій

 • консультування з питань валютного нагляду, в тому числі, щодо діючих законодавчих обмежень у здійсненні валютних операцій;
 • юридична підтримка при проведенні окремих валютних операцій (виплата дивідендів, повернення іноземному інвестору інвестицій, оплата за договорами про надання внутрішньогрупових послуг тощо), що включає:
  • аналіз валютної операції з точки зору валютного регулювання;
  • підготовку необхідних документів;
  • комунікацію з обслуговуючим банком.

Недобросовісна конкуренція та антимонопольне законодавство

 • консультування з питань антимонопольного законодавства;
 • отримання дозволів АМКУ на концентрацію та узгоджені дії;
 • отримання попередніх висновків АМКУ щодо відповідності дій/угод законодавству про захист економічної конкуренції.

Контакти

Дмитро Павленко

Дмитро Павленко

Партнер, адвокат, керівник податково-юридичного департаменту

Дмитро Павленко – партнер і керівник податково-юридичного департаменту компанії «Делойт» в Україні. Керівник юридичної групи та практики бізнес процесів і рішень (BPS), кандидат юридичних наук, адвока... Більше

Вікторія Сидоренко

Вікторія Сидоренко

Старший юрист, податково-юридичний департамент

Вікторія Сидоренко – старший юрист податково-юридичного департаменту, яка приєдналась до київського офісу «Делойт» у 2016 році та має загалом більше 10 років професійного досвіду в сфері корпоративног... Більше