Service Operations Offerings

Рішення

Консультування сервісних організацій

Група з впровадження інформаційних систем у сфері охорони здоров’я

Група з впровадження інформаційних систем у сфері охорони здоров’я допомагає адміністраторам, лікарям-консультантам та керівникам функціональних підрозділів переходити до використання інтегрованих систем управління клінічною інформацією та фінансовою інформацією пацієнтів, що здатні забезпечувати надання високоякісної медичної допомоги пацієнтам, адміністративну ефективність та відповідність вимогам щодо розважливого використання системи електронних медичних карток (EHR).

Підвищення операційної ефективності медичних закладів

Медичні заклади по всьому світу змушені одночасно задовольняти потреби пацієнтів та залишатись конкурентними у бізнесовому аспекті.

Підрозділ компанії «Делойт» з підвищення продуктивності медичних працівників допомагає закладам збільшувати їхні рентабельність, продуктивність, бізнес-можливості та ефективність. Ми зосереджуємо увагу на конфігуруванні бізнес-моделі, розробці технологій та плануванні організаційного процесу, щоб допомогти вам отримувати вимірювані та підзвітні доходи від інвестицій.

Банківська діяльність

В результаті глобальної фінансової кризи банківські установи та професійні учасники ринку цінних паперів змушені балансувати між ризиками, витратами та зростанням.

Підрозділ компанії «Делойт» з питань банківської діяльності допомагає банківським установам та професійним учасникам ринку цінних паперів підвищити продуктивність та укріпити ринкові позиції шляхом раціоналізації та вдосконалення операцій, включаючи комплексну роботу з продуктами, зміни у нормативно-правовій базі, управління операційними ризиками та раціоналізацію інфраструктури.

Державний сектор

Дедалі частіше від державних установ очікують ведення діяльності та надання послуг нарівні з підприємствами приватного сектору.

Підрозділ «Делойт» з питань державного сектору допомагає державним установам підвищити рентабельність, продуктивність, розширити можливості надання послуг та покращити виконання обов’язків перед населенням (клієнтами), а також адміністративних обов’язків, забезпечуючи підтримку більш масштабних змін за допомогою технологій.

Страхова діяльність

Страхові компанії змушені пристосовуватися до середи, що постійно змінюється, характерними особливостями якої є зростання вимог споживачів, економічна та нормативно-правова нестабільність, а також швидке прийняття у суспільстві нових технологій та каналів.

Підрозділ компанії «Делойт» з питань страхової діяльності допомагає керівникам страхових компаній трансформувати розбалансовану діяльність в інтегровану систему продажу та надання послуг, що забезпечувала б здатність страховика визначати, фіксувати та підтримувати рентабельні відношення з клієнтами.

Роздрібна торговельна діяльність

Оскільки клієнти мають можливість обирати — між роздрібними торговельними мережами, продуктами, каналами, ступенями задоволення, цінами, тощо, — роздрібні торговці мають розумітися на великій кількості різноманітних механізмів, здатних забезпечити лояльність клієнтів та відповідні фінансові результати для всього асортименту продукції.

Підрозділ компанії «Делойт» з питань роздрібної торгівельної діяльності надає послуги керівникам підприємств роздрібної торгівлі в області мерчандайзингу роздрібної торгівлі та фінансових операцій у роздрібній торгівлі, допомагаючи їм вирішувати такі питання:

 • Оцінка та підвищення ефективності мерчандайзингу та планування відносно людського капіталу, процесів та технологій, у тому числі збільшення можливостей, яке сприятиме оптимізації асортименту та запасів.
 • Розробка, утвердження та впровадження стратегій з оптимізації бізнес-процесів в різних точках роздрібної торгівлі та каналах, а також надання допомоги підприємствам роздрібної торгівлі щодо управління клієнтським досвідом, починаючи від першого контакту й закінчуючи обслуговуванням після придбання товару чи послуги.

Платформа Finevare

Команда Deloitte розробила комплексне програмну платформу Finevare, що забезпечує можливість здійснення плавного та ефективного процесу переходу до застосування МСФЗ 9, спираючись на практичний досвід та ґрунтовну експертизу компанії у сфері МСФЗ.

Наша команда надає підтримку у впровадженні Finevare протягом усього життєвого циклу за такими напрямами:

 • консультаційна підтримка з питань класифікації, оцінки, знецінення та бухгалтерського обліку фінансових інструментів;
 • проведення навчальних програм/тренінгів з МСФЗ 9; 
 • моделювання ризик-параметрів;
 • оцінка впливу переходу до застосування МСФЗ 9; 
 • вдосконалення якості даних для МСФЗ; 
 • автоматизація розрахунків за МСФЗ 9 за допомогою імплементації відповідних модулів Finevare:
  • ефективної процентної ставки (EIR);
  • знецінення фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 (IMP);
  • бухгалтерського обліку (ACC);
  • системи раннього попередження (EWS). 
 •  автоматичне генерування приміток відповідно до вимог МСФЗ 7;
 • надання технічної та методологічної підтримки після впровадження Finevare та переходу до застосування МСФЗ 9.

Контакти

Ігор Черненко

Ігор Черненко

Директор, департамент управління ризиками

Ігор обіймає посаду директора департаменту управління ризиками. В компанії «Делойт» Ігор працює з 2005 року після повернення з Німеччини, де він працював у найбільшому банку країни, що входить до рейт... Більше