supply chain

Послуги

Управління ланцюжками та мережами поставок

«Делойт» допоможе вам сформувати бачення, побудувати та управляти вашими мережами поставок для подолання викликів та використання можливостей майбутнього, надаючи платформу для генерування важливих аналітичних оцінок, оптимізації бізнес-процесів та автоматизації операцій у всьому ланцюжку створення вартості.

Традиційні, лінійні ланцюжки поставок еволюціонують в набори динамічних, цифрових мереж поставок (ЦМП), що стали можливими завдяки розвитку інтернету речей. Постійний фокус ланцюжків поставок на підвищення продуктивності, підтримку інновацій, підвищення швидкості та гнучкості операцій, стають ще важливішими з появою нових бізнес-моделей, ринків та конкурентів. У часи цифрової економіки, цифрові мережі поставок стають обов’язковими.

Практика «Делойт» з управління ланцюжками та мережами поставок допоможе вам сформувати бачення, побудувати та управляти вашими цифровими мережами поставок для подолання та використання можливостей майбутнього, надаючи платформу для генерування важливих аналітичних оцінок, оптимізації бізнес-процесів та автоматизації операцій у всьому ланцюжку створення вартості.

Ми вирішуємо найскладніші проблеми організацій, використовуючи глобальні можливості, які охоплюють усі сфери бізнес-стратегії та операцій у таких галузях, як споживчі та промислові товари, персонал, фінансові послуги, телекомунікації та охорона здоров’я.

Наша практика з управління ланцюжками поставок світового класу, доступні технології та можливості цифрової корпоративної трансформації допоможуть вам впевнено та гнучко реагувати на будь які збої у вашому ланцюжку поставок. Наші фахівці зі Стратегії цифрових мереж поставок (ЦМП), передових рішень та аналітики допоможуть вам спроєктувати, побудувати й управляти цифровими мережами поставок, надаючи гнучку, орієнтовану на майбутнє екосистему, яка з’єднає елементи у вашому ланцюжку поставок — від розробки продукту до планування та закупівлі, виробництва та доставки, включаючи моніторинг продукції після продажу, повторні замовлення та підтримку клієнтів.

Наші команди з Синхронізованих процесів планування розробляють інтегровані бізнес-стратегії та рішення для планування поставок, які координують потоки і доставку продукції та матеріалів через мережу поставок, щоб оптимально збалансувати загальні витрати на задоволення очікувань клієнтів, що зростають. Ми допоможемо вам візуалізувати й спланувати вашу мережу поставок від початку до кінця, надаючи рекомендації з розробки процесів, адаптивності ланцюжка поставок, планування обслуговування/ремонту, впровадження систем, метрик продуктивності, аналітики, проєктування організаційного дизайну та управління змінами.

Для вирішення проблем Логістики та дистрибуції використовуйте наші провідні стратегії розробки кращих практик з переміщення необхідної продукції у передбачене місце в точний час. Наші фахівці допоможуть вам сформувати вашу дистриб’юторську мережу, визначити стратегію аутсорсингу логістики, оптимізувати транспортні та складські операції, а також спроєктувати логістичні системи.

В Управлінні поставками та цифрових закупівлях «Делойт» поєднує передові цифрові інструменти з провідними консалтинговими послугами, для кращого розуміння управління витратами й пришвидшення процесу зниження вартості. Максимізуйте прибуток від ваших інвестицій в закупівлі через посередників завдяки хмарним рішенням та послугам «Делойт», поліпшуючи управління категоріями, управління постачальниками, сорсинг непрямих та прямих матеріалів.

Окрім того, наші команди можуть допомогти трансформувати ваше виробниче портфоліо в конкурентну зброю та втілити як стратегічні, так і тактичні цілі вашої організації за допомогою Стратегії виробництва та розумного управління. «Делойт» допомагає підвищити продуктивність та ефективність використання активів клієнтів, впроваджуючи інноваційні рішення та розширюючи можливості клієнтів для підвищення якості роботи. Завдяки поєднанню передових цифрових активів і глибоких функціональних знань, ми працюємо на перетині теорії та практики.

Засновані на передових технологіях, наші послуги варіюються від суто стратегії виробництва до зменшення впливу на навколишнє середовище, «бережливої» трансформації, ефективного використання активів, стратегії обслуговування та надійності, якості, розширеного виробничого співробітництва з базою матеріально-технічного забезпечення і операційної інтеграції після злиття. Завдяки цим рішенням ми впроваджуємо, засновані на технологіях, зміни бізнес-процесів, які впливають на стійкі перетворення, забезпечуючи результати, які витримують випробування часом.

Утім, для початку трансформації ваших функціональних можливостей в напрямку розробки продукту, вам необхідно поліпшити якість продукції, скоротити час виходу на ринок та підвищити рентабельність інвестицій в НДДКР. Наші фахівці з Управління стратегією та життєвим циклом продукту допоможуть оптимізувати управління асортиментним портфелем, розробку нової продукції, міжфункціональне співробітництво, організаційну ефективність, управління даними про продукцію та технологічні рішення для управління життєвим циклом продукції.

І нарешті, команди «Делойт» із Трансформації ланцюжків поставок допоможуть визначити та впровадити програми синергії ланцюжка поставок та операційної діяльності, що охоплюють увесь спектр послуг Управління ланцюжками та мережами поставок.

Створення культури постійного вдосконалення

Одним із основних (якщо не найважливіших) чинників, що впливає на реалізацію довгострокових ініціатив з оптимізації на регулярній основі, наразі є фундаментальна зміна в тому, як компанії управляють робочим процесом і виконують поставлені завдання.