family farming in Ukraine

«Делойт» в новинах

Сімейне фермерство в Україні: спроба вивести «з тіні»

Коли ми називаємо Україну аграрною державою, ми опираємося на якість та площу земельних ресурсів. Але це щось значно більше.

17 вересня 2018 року

Це історія, традиції та спосіб життя тисяч сімей протягом століть. Це те, що  комуністичний режим намагався знищити колективізацією. І, на жаль, це те, що впродовж багатьох років незалежності українська влада інтенсивно не відновлювала у правових межах. Незважаючи на високі показники експорту зернових, українське село занепало.

Як добровільно повернути в українське село амбітних людей та привабити іноземні інвестиції?

Відповідь доволі проста: сприяти створенню сімейних фермерських господарств. На них, зокрема, будується увесь американський агробізнес. І хоча США ми називаємо могутньою постіндустріальною країною, сільське господарство там — масшбатна інфраструктура компаній та заводів. Проте центральне місце в агроекономіці США займають саме сімейні ферми.

Ситуація на українському аграрному ринку

Сьогодні український аграрний бізнес складається з різноманітних прошарків: від міжнародних корпорацій-латифундистів до маленьких фермерських господарств. І якщо великі холдинги вирішують питання свого розвитку вже на рівні стратегії, технології та екологічності, то для фермера, який разом із своєю родиною оброблює невеличку земельну ділянку, ще стоїть питання про обрання організаційно-правової форми для ведення бізнесу. Нерідко їх вибір лягає на ведення тіньової господарської діяльності з готівковим розрахунком від гуртових торговців, які скуповують в фермерів товар за безцінок. Така система роботи призводить до того, що фермери отримуючи крихти за свою працю, не сплачують податки.

Які кроки робить українська владна верхівка зараз для розвитку сімейного фермерства?

Нещодавно, 10 липня 2018 року, Президент України Петро Порошенко підписав Закон про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств.

Мета прийнятого закону — виведення з тіньової економіки фермерських господарств, які не були зареєстровані як юридичні особи.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено: при створенні державою сприятливих умов розвитку від 200 тисяч до 1 мільйона 100 тисяч сільських господарств могли б вийти з тіні. При цьому вони набудуть статусу сімейного фермерського господарства без створення юридичної особи.

Завдяки новому закону сімейні фермерські господарства будуть віднесені до четвертої групи платників єдиного податку

Відтепер критеріям четвертої групи платників єдиного податку відповідають не лише юридичні особи, а й фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність виключно в рамках фермерського господарства. Проте лише за умови виконання всіх нижчезазначених умов:

  • якщо вони займаються тільки виробництвом сільськогосподарської продукції, її переробкою та постачанням;
  • якщо вони здійснюють господарську діяльність (крім поставки) за місцем податкової адреси;
  • якщо вони не використовують працю найманих працівників;
  • членами фермерського господарства такої фізичної особи є тільки члени її сім'ї;
  • площа сільськогосподарських угідь у власності та / або в користуванні, земель водного фонду в користуванні членів фермерського господарства становить не менше 2 гектарів, але не більше 20.

Повна версія статті на сайті AgroPortal.

Чи була корисною ця інформація?