Стаття

Якість аудиторських послуг в Україні виходить на новий рівень

Верховна Рада прийняла новий Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», що набирає чинності 1 січня 2018 року. Зміни і нововведення, які вплинуть на аудиторську професію в нашій державі, коментує Сергій Кулик, керівник департаменту аудиторських послуг «Делойт» в Україні.

Новий Закон «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» загалом базується на вимогах законодавства ЄС у сфері аудиту, що наближає Україну до надання аудиторських послуг високої якості. Одним з найбільш важливих аспектів є те, що за принципом законодавства ЄС вводиться система суспільного нагляду, незалежна від аудиторської професії. Орган суспільного нагляду буде відповідати за контроль над аудиторською професією загалом і зокрема над аудиторськими фірмами, які здійснюють аудит підприємств суспільного інтересу.

Варто зауважити, що до таких підприємств будуть ставитися додаткові вимоги щодо кількості сертифікованих аудиторів, а також щодо мінімальної кількості штатних співробітників та наявності міжнародних сертифікатів. В рамках Органу суспільного нагляду буде створено Інспекцію з контролю якості, яка буде не рідше ніж 1 раз на 3 роки здійснювати обов’язковий контроль якості надання аудиторських послуг підприємствам суспільного значення.

Новою для України практикою стануть вимоги з обов’язкової ротації аудиторських фірм. Ці вимоги зіставні з тими, які чинні в ЄС – так звані «10+10». Це означає, що максимальний термін надання послуг одному клієнтові не має перевищувати 20 років, до того ж після 10 років аудиту має бути проведено обов’язковий тендер з надання аудиторських послуг.

Аудитори будуть більш підзвітними суспільству. Впроваджуються вимоги з публікації звіту про прозорість аудиторськими фірмами, які здійснюють аудит підприємств суспільного інтересу. Звіт про прозорість буде необхідно опублікувати до 30 квітня року, наступного після звітного.

Не менш важливим є те, що спрощено процес атестації та навчання аудитора. Наприклад, за наявності сертифікату АССА передбачено можливість зарахування результатів релевантних кваліфікаційних іспитів за цією програмою, і за умови складання інших необхідних іспитів та проходження практичної підготовки отримати сертифікат аудитора.

Попри те, що закон базується на стандартах ЄС, його успіх багато в чому залежить від якості імплементації з точки зору реалій в Україні. З досвіду інших європейських країн дуже важливо, щоб в Інспекції працювали справжні незаангажовані професіонали з необхідним досвідом роботи в аудиті та знанням системи контролю якості аудиторської фірми.

Коментар надано для видання «Юридическая практика».

Чи була корисною ця інформація?