Прес-релізи

Керівники компаній оптимістично висловлюються щодо Четвертої промислової революції, проте не зовсім переконані у впливі та підготовленості своїх організацій

У своєму дослідженні «Делойт Глобал» з’ясував думки перших осіб компаній щодо готовності суспільства до викликів Четвертої промислової революції, стратегії, а також інвестицій у робочу силу та технології

м. Давос, Швейцарія, 22 січня 2018 року. За результатами дослідження «Делойт Глобал» «Четверта промислова революція вже на порозі – ви до неї готові?» керівники компаній та очільники урядових органів з усього світу не відчувають повної впевненості у готовності своїх організацій впливати та використовувати можливості, які несе з собою Четверта промислова революція («Промисловість 4.0»).

Промисловість 4.0 ґрунтується на тісному поєднанні фізичних та цифрових технологій, зокрема аналітики, штучного інтелекту, пізнавального обчислення та Інтернету речей (IoT). «Делойт Глобал» опитав 1 600 топ-керівників у 19 країнах та провів низку особистих співбесід, щоб з’ясувати рівень їхньої здатності реагувати на виклики Промисловості 4.0 з користю для своїх клієнтів, співробітників, громад та інших зацікавлених сторін.

«Стрімкий розвиток технологій, що сприяє розгортанню Промисловості 4.0, обумовлює соціальні та економічні зміни, які швидко відбуваються у сьогоденному середовищі нечуваної глобальної взаємодії та демографічних змін, – зазначив Пуніт Ренжен, генеральний директор «Делойт Глобал». – Зараз час великих можливостей, проте їх завжди супроводжують великі ризики. Ми провели це дослідження, щоб краще зрозуміти, як керівники компаній пораються з цим зрушенням, що носить повсюдний характер. А також виявити сфери, в яких вони можуть найбільш ефективно опанувати впливи Четвертої промислової революції як на їхні організації, так і на суспільство загалом».

Основними напрямами дослідження були чотири сфери: соціальний вплив, стратегія, людський капітал/робоча сила та технології. Результати опитування показують, що керівники розуміють, яких змін теоретично можна очікувати від переходу до Промисловості 4.0. Проте вони не мають чіткого уявлення, як діяти у таких умовах, щоб обернути ці зміни на свою користь. У дослідженні виявлено певні суперечності у кожній з чотирьох сфер впливу:

 

Соціальний вплив

Оптимізм або причетність – Керівники компаній бачать майбутнє більш стабільним, із більш рівними можливостями. Проте вони не до кінця усвідомлюють свою роль чи роль своїх організацій у тому впливі, яке зазнає суспільство в еру Четвертої промислової революції.

 • Переважна більшість (87%) вважає, що Четверта промислова революція забезпечить більшу соціальну та економічну рівність і стабільність. Дві третини переконані, що вплив бізнесу на формування такого майбутнього буде значно сильнішим за вплив урядів та інших установ.
 • Проте впевненість щодо здатності своїх організацій впливати на ключові  соціальні сфери, як-от освіта, сталий розвиток та соціальна мобільність, висловили менше чверті опитаних.

 

Стратегія

Статичність або енергійність – Керівники компаній визнають свою можливу неготовність до опанування змін, пов’язаних з настанням Промисловості 4.0. Проте ці побоювання не змусили їх внести відповідні зміни до стратегії їхніх компаній.

 • Лише третина опитаних висловила повну впевненість у тому, що вони в змозі провести свої організації через часи таких змін. І тільки 14% переконані, що їхні організації повністю готові до змін, пов’язаних з Промисловістю 4.0.
 • Чимало керівників компаній досі не наважуються відмовитися від традиційних методів провадження діяльності. І максимально спрямовують свої зусилля на розробку нових продуктів та підвищення продуктивності, ніж на більш новітні напрями, зокрема на розвиток людського капіталу та втілення докорінних змін, що відкриють шлях інноваціям та створять додаткову цінність.
 

Людський капітал/робоча сила

Еволюція або революція – Керівники компаній не впевнені, що персонал, який працює зараз, забезпечить успішність компанії в умовах Промисловості 4.0. Проте вони відчувають, що докладають усіх можливих зусиль для формування відповідної робочої сили, незважаючи на те, що розвитку людського капіталу досі надається низький пріоритет.

 • Лише чверть опитаних впевнено стверджували, що якість робочої сили їхніх компаній та досвід їхніх співробітників повністю відповідають вимогам майбутнього.
 • Цікаво, що 86% зазначають про вживання всіх можливих заходів з формування робочої сили для роботи в умовах Четвертої промислової революції. Проте відповіді свідчать про той факт, що у сфері управління персоналом замало уваги приділяється більшості питань, окрім підвищення ефективності співробітників.
 • У компаніях, де формування людського капіталу відповідно до вимог Промисловості 4.0 є пріоритетом, вивчають можливості впровадження нових ролей, які дозволять співпрацівникам використовувати їхні сильні сторони. А також створюють завдяки технологіям більш інноваційні методи роботи, альтернативні робочі середовища та нові підходи до навчання та розвитку персоналу.
 

Технології

Виклики або підготовка – Керівники компаній розуміють необхідність інвестування у технології для створення нових бізнес-моделей. Однак їм дуже важко скласти економічне обґрунтування можливостей Промисловості 4.0 внаслідок відсутності внутрішнього стратегічного впорядкування та короткострокових цілей.

 • Керівники компаній визнають, що до інвестицій у технології їх спонукає переважно бажання створити нові бізнес-моделі, які, на їхню думку, вчинятимуть найбільший вплив на організації.
 • Водночас лічені керівники стверджують, що можуть підготувати належне економічне обґрунтування для інвестування у технології, які визначають Четверту промислову революцію. Вони посилаються на відсутність внутрішнього впорядкування та співпраці з зовнішніми партнерами, а також на свою орієнтованість на короткострокову перспективу.

Дослідження дозволило виявити, що загалом топ-менеджмент у всьому світі лише починає підготовку своїх компаній до опанування всіх потенційних можливостей, що відкриваються з приходом Промисловості 4.0. Їм доведеться користатися кожною нагодою, щоб зміцнювати ключові зв'язки, які забезпечать переваги всім: їхнім клієнтам, співробітникам, організаціям, громадам та суспільству в більш широкому сенсі:

 • Соціальний вплив. Необхідно прийняти, що кожна організація у змозі сприяти різними способами створенню більш справедливого, більш стабільного світу, який провіщає Четверта промислова революція.
 • Стратегія. Необхідно дотримуватися цілісного підходу до стратегічного планування та вивчення способів удосконалення ключових засобів завдяки впровадженню нових. Це дозволить розробляти нові продукти й послуги та створювати додаткові переваги більшій кількості зацікавлених осіб.
 • Людський капітал і робоча сила. Необхідно віддати пріоритет підготовці робітників для проходження цього періоду Промисловості 4.0. Це можливо втілити шляхом формування культури навчання та співпраці. А також утворення можливостей професійного розвитку як у межах компаній, так і у малозабезпечених спільнотах.
 • Технології. Необхідно усвідомити, що технології є найбільш потужним диференціатором у світі Промисловості 4.0, та інвестувати в інтеграцію нових додатків, що забезпечуватимуть підтримку нових бізнес-моделей. І – що найголовніше – необхідно розуміти, що використання технологій Промисловості 4.0 не можна обмежувати якимось одним підрозділом. Навпаки, їх необхідно інтегрувати на всіх рівнях організації, щоб покращити підтримку широкого спектру виконуваних функцій та зацікавлених осіб для процвітання у світі Четвертої промислової революції.

«Я вірю, що у новій ері успіху досягнуть лише ті, хто здатні широко дивитися на речі, – зазначив пан Ренжен. – Вони побачать зв'язки між потребами бізнесу та громади, між фінансовими результатами та інноваційними стратегіями, між продуктивністю співробітників та їхнім відчуттям стабільності та добробуту, між інтеграцією наявних технологій та створенням зовсім нових рішень».

Для отримання більш детальної інформації та перегляду результатів всього дослідження читайте звіт за цим посиланням.

 
Методологія

Компанія «Форбс Інсайтс» у співпраці з «Делойт Глобал» провела глобальне дослідження серед 1 603 керівників компаній, в якому за мету ставилося отримання більш глибокого розуміння перспектив, що відкриває Промисловість 4.0. Всі респонденти представляли організації, щорічний прибуток який перевищує 1 млрд дол. США, а середній прибуток становить 7,4 млрд дол. США. Перші особи компаній з Австралії, Бразилії, Канади, Китаю, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ісландії, Індії, Японії, Мексики, Нідерландів, Норвегії, Південної Африки, Іспанії, Швеції, Великої Британії та Сполучених Штатів. Респонденти представляли 10 галузей економіки, жодна галузь не складала більше 12% у загальній вибірці. Дослідження проводилося у серпні 2017 року.

 

Про «Делойт»

Назва «Делойт» стосується однієї чи кількох юридичних осіб «Делойт Туш Томацу Лімітед» (далі – «ДТТЛ»), мережі фірм-учасників ДТТЛ та пов'язаних з ними осіб. ДТТЛ (також іменується як «Делойт Глобал») і кожна з її фірм-учасників є самостійними та незалежними юридичними особами. ДТТЛ не надає послуг клієнтам. Для отримання більш докладної інформації заходьте на сторінку: www.deloltte.com/pl/about.

«Делойт» є провідною світовою компанією, яка надає послуги у сфері аудиту, консалтингу, фінансового консультування, управління ризиками, оподаткування та супутні послуги. Наявність глобальної мережі фірм-учасників, що охоплює понад 150 країн світу, дозволяє «Делойт» обслуговувати близько чотирьохсот з п'ятисот найбільших компаній світу за щорічним рейтингом журналу «Fortune»®. Близько 264 000 фахівців «Делойт» спрямовують свої професійні зусилля на досягнення результатів, що мають значення. Більш детально можна дізнатися за посиланням: www.deloitte.com.

Чи була корисною ця інформація?