deloitte-ukraine-first-sustainable-development-report

Прес-релізи

Компанія «Делойт» в Україні вперше оприлюднила звіт зі сталого розвитку

Київ, 27 грудня 2018 року

Звіт охоплює діяльність компанії за 2018 фінансовий рік* і описує основні досягнення та плани на майбутнє.

Структура звіту окреслює суттєві питання, що є важливими для компанії і зацікавлених сторін у 2018 році, який ознаменований для «Делойт» 25-ю річницею діяльності в Україні.

Звіт складається із чотирьох основних розділів, у яких йдеться про результати і плани компанії: Прозорість, Таланти, Клієнти та Суспільство.

Серед головних аспектів діяльності компанії у 2018 році – старт інтеграції цінностей у бізнес-процеси. Ми переконані, що цінності та місія – це питання не лише комфортної корпоративної культури. Це впливає на ефективність та успішність бізнесу в цілому. Свідченням цього є рекордні 43,2 млрд дол. США сукупних доходів Deloitte Global та 17,7 млн дол. США прибутку на локальному ринку в 2018 році. Загалом, доходи від надання послуг «Делойт» в Україні зросли на 14% у 2018 порівняно з 2017 фінансовим роком.

У 2018 році ми продовжували докладати зусиль аби «Делойт» був комфортним місцем для роботи. У компанії існує цілісний підхід до добробуту співробітників, зокрема запроваджено програму турботи про ментальне здоров’я і щоденні медитації в офісі. Також одним із пріоритетних напрямів для нас є навчання і розвиток наших співробітників. Загальні інвестиції в програми навчання у звітному періоді склали майже 480 тис. дол. США.

Компанія регулярно проводить аналіз впливу нашої діяльності на навколишнє середовище. Це дало свої результати: у 2018 році використання паперу в процесі надання послуг клієнтам залишилося на рівні попереднього року, хоча величина наданих компанією послуг і кількість співробітників – значно зросли. Також ми регулярно переглядаємо процес організації відряджень і ділових поїздок, у результаті чого нам вдалося у звітному періоді знизити на 14% обсяг викидів CO2 на одного працівника.

Як наголосив керуючий партнер компанії Андрій Булах: «Здійснювати вплив, що має значення, гасло, яке стало невід’ємною частиною нашої ДНК. Ми прагнемо забезпечувати клієнтів інноваційними рішеннями, бути бажаним місцем роботи для найкращих талантів, позитивно впливати на суспільство та бути лідером серед компаній, які надають професійні послуги. Саме про цей шлях «Делойт» в Україні як соціально-відповідальної організації йдеться у нашому звіті зі сталого розвитку».

Компанія «Делойт» в Україні прагне відкрито говорити із зацікавленими сторонами про свій вплив на економіку, навколишнє середовище та суспільство. Провідний фахівець з корпоративної відповідальності та сталого розвитку компанії Катерина Юрченко зазначає про важливість для бізнесу проявляти зрілість і послідовність у своїй діяльності: «Для нашої компанії така звітність не є обов’язковою. А від цього її випуск є ще більш знаковою подією. Адже цим кроком ми публічно підтримуємо принципи корпоративної соціальної відповідальності. Ми раді долучитися до компаній, які власним прикладом популяризують підготовку нефінансової звітності».

Варто зазначити, що звіт компанії підготовлено відповідно до міжнародних стандартів GRI (Global Reporting Initiative), базова версія. Для того, аби продемонструвати динаміку змін у компанії за останні три роки, у звіті наведено більше п’ятдесяти загальних і специфічних показників. На це звертає увагу провідний фахівець практики сталого розвитку в департаменті консалтингу компанії Ольга Чернігевич: «Підготовка звітності за стандартами GRI підносить компанію на новий щабель розвитку та відкритості. Адже це допомагає приймати більш обґрунтовані рішення і сприяти досягненню Цілей сталого розвитку ООН».

Звіт зі сталого розвитку «Делойт» в Україні опубліковано лише в електронному вигляді. Компанія свідомо відмовилася від паперового варіанта з міркувань турботи про довкілля.

тут і далі по тексту – 2018 фінансовий рік (звітний період) охоплює період із 1 червня 2017 року по 31 травня 2018 року.

Завантажити pdf
Чи була корисною ця інформація?