youth

Прес-релізи

Підготовка майбутніх кадрів до Четвертої промислової революції: програма дій для бізнесу

Два мільярди молодих людей у майбутньому ризикують залишитися «за бортом» на ринку праці через відсутність навичок ведення бізнесу

  • Deloitte Global та Світова бізнес-коаліція підтримки освіти (СБК-Освіта) передбачають, що до 2030 року більше половини з майже двох мільярдів молодих людей в усьому світі не матимуть навичок і кваліфікації, затребуваних на ринку робочої сили.
  • Світова бізнес-коаліція підтримки освіти та Deloitte Global створюють новий етап для ключової ролі бізнесу в підготовці молодих кадрів в умовах технологічної та соціальної революції. Ініціатива Action Hub («Центр дій») має стати майданчиком для встановлення нових партнерських відносин між бізнесом, фондами та молодіжними організаціями з метою підготовки майбутнього молодого покоління.

НЬЮ-ЙОРК, ШТАТ НЬЮ-ЙОРК, США18 вересня 2018 року.

Під час Четвертої промислової революції (ПР 4) новітні технології розвиваються у надзвичайно швидкому темпі. Це призводить до трансформації не лише різновидів роботи, але й способів її виконання. Сьогодні, незважаючи на всі нові можливості, що їх відкриває ПР4, багато працівників залишаються «за бортом» і є неготовими до майбутнього. Саме тому занепокоєння керівників підприємств зростає й надалі. Їх непокоїть проблема нездатності персоналу на світовому ринку праці встигати за сучасним темпом змін. Зокрема, 1,8 млрд молодих людей в усьому світі є непідготовленими до сучасних трансформацій.

Відповідно до нового звіту Deloitte Global та СБК-Освіта «Підготовка майбутніх кадрів до Четвертої промислової революції. Програма дій для бізнесу», бізнес-спільнота має взяти проактивну участь у професійній підготовці сучасної молоді. Це сприятиме появі майбутніх фахівців на ринку праці. Для успішної реалізації таких зусиль бізнес-спільнота має долучитися разом з іншими зацікавленими сторонами до заходів з підготовки наступного покоління до роботи у майбутньому.

«Для опанування можливостей та викликів Четвертої промислової революції нам, на мою думку, потрібен новий формат мислення, аби діяти у таких умовах, щоб забезпечувати належну підготовку для створення робочої сили майбутнього», – зазначає Девід Круікшанк, голова правління компанії Deloitte Global. – «Це означає, що бізнес повинен взяти на себе провідну роль, яка полягає не стільки в тому, щоб просто визначати навички, які будуть затребувані у майбутньому, та вимагати їх від своїх працівників, скільки в тому, щоб працювати пліч-о-пліч з освітянами, урядами та некомерційними організаціями для забезпечення можливості майбутнім працівникам отримувати необхідну освіту, яка би давала змогу конкурувати і досягати успіхів на ринку праці в умовах величезних технологічних перетворень».

Чотири найважливіші навички працівника для досягнення успіху в умовах ПР4

  • Ентузіазм: Він проявляється у таких навичках, як управління часом, особиста презентація і комунікативність.
  • Soft skills: Незважаючи на те, що люди все частіше працюють пліч-о-пліч з роботами, машини ніколи не зможуть замінити такі суто людські якості, як творчість, вміння вирішувати складні питання, емоційний інтелект і критичне мислення.
  • Технічні навички: Завдяки технологіям створюються нові можливості для працевлаштування. Робочі місця, які зараз залишаються незаповненими, часто вимагають спеціальних технічних навичок у певній галузі та спеціалізованого навчання.
  • Підприємницька діяльність: В епоху ПР4, в умовах зростання «економіки вільних заробітків», молоді знадобиться інноваційне та творче бачення, а також здатність брати на себе ініціативу щодо запуску нових проектів.

«Ми, у Світовій бізнес-коаліції підтримки освіти, наближаємося до ПР4 з оптимізмом. Технологічні інновації та штучний інтелект забезпечать неймовірне покращення якості життя», – говорить Сара Браун, засновник і виконавчий директор СБК-Освіта. – «Якщо ми зможемо допомогти молоді опанувати ці технології, навчивши їх критично та творчо мислити, ми закладемо фундамент майбутнього успіху мільйонів молодих людей. Центральне місце у цьому питанні посідає якісна освіта та професійне навчання, а бізнес є критичною складовою його вирішення».

Очевидно, що необхідні нові підходи до підготовки молоді до роботи у майбутньому. Вирішальне значення для досягнення успіху матиме формування відповідних навичок і підвищення професійної кваліфікації. На цьому тлі у діловому співтоваристві повинні розглядати виклики, пов'язані з вирішенням цієї складної проблеми, з метою інформування про інноваційні та сталі рішення.

 

Існує низка ключових проблем, з якими зіштовхується бізнес-спільнота:

ПР4 часто подається як проблема, що потребує вирішення, а не як унікальна можливість для бізнесу здійснювати позитивний вплив. І хоча компанії спрямовують зусилля на вирішення проблеми кадрів, неможливо забезпечити роботою 1,8 мільярда молодих людей лише за рахунок фінансових інвестицій. Отже, необхідні нові загальносистемні підходи. Крім того, сьогодні компанії змушені обирати, чому віддати перевагу: масштабові чи впливу. Дослідження пропонує шляхи балансування обох цих аспектів. Особливої уваги потребує маргіналізована молодь, а також жінки та дівчата.

У такому середовищі бізнес має швидше визначити свою роль та почати розробляти ефективні рішення, що допоможуть молоді подолати наявний дефіцит умінь.

 

Чотири ключові рекомендації щодо впровадження змін:

  • Узгоджуйте цілі та підходи зацікавлених сторін: Для нарощування позитивних результатів компаніям треба працювати з ширшою екосистемою. Для цього варто застосовувати інтегрований підхід, який дасть змогу ефективно використовувати сильні сторони та потенціал кожної групи задля необхідного впливу. Цей підхід включає координацію можливостей, виявлення прогалин у професійному навчанні, пошук можливостей для спільного інвестування та обмін інформацією про майбутні потреби талановитих фахівців.
  • Долучайтеся до державної політики: Бізнес має можливість (більш того, це є його обов'язком), допомагати урядам розробляти політику, правила та положення, які принесуть користь молоді та зміцнюватимуть наший майбутній кадровий потенціал. Задля досягнення результатів компанії можуть вдаватися до прямого діалогу, захисту інтересів, співпраці або до інших можливостей впливати на уряд.
  • Розробляйте стратегії для управління людським капіталом: Перегляд та адаптація наявних стратегій управління людським капіталом буде важливим кроком до успіху в майбутньому, а вирішальне значення матиме розробка найкращих практик, які сприятимуть інклюзивності та інноваційності.
  • Інвестуйте у професійну підготовку працівників: Неприйнятним є проведення тренінгів для персоналу «заради галочки». Бізнес повинен запровадити відповідні стратегії для оцінювання, інвестування та просування програм з підготовки кадрів, щоб задовольнити потреби та вимоги майбутніх працівників.

Світова бізнес-коаліція підтримки освіти планує реалізувати ці рекомендації завдяки своїй ініціативі «Навички та інновації для молоді». Для цього створено «Центр дій» (Аction hub), на базі якого можуть об'єднуватися різні зацікавлені сторони задля просування та розширення нових моделей формування важливих навичок у молоді. Deloitte прагне співпрацювати з лідерами усіх бізнес-напрямів, щоб застосовувати їхні рекомендації для своїх власних програм, а також надає підтримку молоді у всьому світі, яка прагне приєднатися до справжніх фахівців майбутнього.

Щоб дізнатися більше про новий звіт від компанії «Делойт Глобал» та СБК-Освіта, «Підготовка майбутніх кадрів до Четвертої промислової революції. Програма дій для бізнесу», натисніть тут.

 

Про прагнення компанії «Делойт» щодо позитивного впливу на суспільство

Вирішення складних проблем, які сьогодні постають перед суспільством, стало обов'язковим завданням для бізнесу, та ще й таким, що потребує нового мислення для прийняття рішень.

«Делойт» запроваджує свої заходи через платформу WorldClass, яка є соціально значущою ініціативою, що змінить майбутнє 50 мільйонів людей до 2030 року. Нашою амбітною метою є створення шляхів, що допоможуть людям втілювати їхні устремління та знаходити значущу роботу в нових економічних умовах. Крім того, мережа «Делойт» відкриває додаткові можливості жінкам у різних країнах світу, сприяє сталому розвитку довкілля, інвестує у нові засоби аналітики та методології, а також надає клієнтам послуги, що допомагають у досягненні їхніх цілей.

«Делойт» прагне застосовувати соціально відповідальні методи провадження діяльності, слугувати інтересам суспільства та змінювати його на краще. Дізнатися більше про наші прагнення можна за цим посиланням.

 
Про «Делойт»

Назва «Делойт» стосується однієї чи кількох юридичних осіб «Делойт Туш Томацу Лімітед» (далі – «ДТТЛ»), мережі фірм-учасників ДТТЛ та пов'язаних з ними осіб. ДТТЛ (також іменується як «Делойт Глобал») і кожна з її фірм-учасників є самостійними та незалежними юридичними особами. ДТТЛ не надає послуг клієнтам. Для отримання більш докладної інформації заходьте на сторінку: www.deloltte.com/about.

«Делойт» є провідною світовою компанією, яка надає послуги у сфері аудиту, консалтингу, фінансового консультування, управління ризиками, оподаткування та супутні послуги. Наявність глобальної мережі фірм-учасників, що охоплює понад 150 країн світу, дозволяє «Делойт» обслуговувати близько чотирьохсот з п'ятисот найбільших компаній світу за щорічним рейтингом журналу «Fortune»®. Близько 264 000 фахівців «Делойт» спрямовують свої професійні зусилля на досягнення результатів, що мають значення. Більш детально можна дізнатися за посиланням: www.deloitte.com.

 
Про Світову бізнес-коаліцію на підтримку освіти

Світова бізнес-коаліція на підтримку освіти – це керована компаніями-учасницями організація, орієнтована на компанії, що позиціонують себе як «Прихильники прямих дій наступного покоління». У таких компаніях розуміють силу й потенціал використання знань і ресурсів, а також масштаб, щоб мати більший вплив на молодь через освіту. Кількість компаній у мережі Коаліції вже перевищила 150 установ. Вони використовують свій авторитет, основну бізнес-діяльність, соціальну відповідальність, стратегічні інвестиції та лідерство як потужні інструменти для здійснення позитивних змін.

Коаліція намагається охопити своїм впливом широкі кола молоді, починаючи з наймолодших дітей та включаючи найбільш маргіналізовані групи. Ця організація надає майданчик для встановлення партнерських відносин між різними компаніями, урядами, фондами, некомерційними організаціями, міжнародними агентствами та молодими людьми з метою виховання наступного покоління новаторів, творців, митців і підприємців з усіма навичками, необхідними для 21-го століття.

Докладну інформацію можна отримати за посиланням www.gbc-education.org.

Чи була корисною ця інформація?