Прес-релізи

Дослідження настроїв та думок міленіалів і зумерів у 2023 році свідчить про досягнення прогресу в організації робочих процесів, незважаючи на нові виклики

  • Переосмислення ролі роботи в житті представників покоління зумерів і міленіалів. Баланс між роботою та особистим життям залишається головним пріоритетом, а гнучкий графік роботи, зокрема неповний робочий день, набуває все більшої популярності.
  • Зумери та міленіали визначили вартість життя їхньою основною соціальною проблемою: більш ніж половина респондентів зазначили, що живуть від зарплати до зарплати.
  • Рівень стресу та тривоги залишається високим, що зумовлено фінансовими та екологічними проблемами, а також тиском на робочому місці.
  • Зумери та міленіали хочуть, щоб роботодавці допомогли їм підготуватися до переходу до низьковуглецевої економіки.

Вступне слово від Якова Акулова, лідера практики Human Capital Advisory Services «Делойт» в Україні

«Рівень оптимізму міленіалів та зумерів щодо позитивних змін у світі є досить стриманим. Наразі він становить лише 38 балів зі 100 для зумерів та 35 – для міленіалів, порівнюючи з торішніми даними цей показник майже не змінився. І хоча в певних відповідях спостерігаються позитивні тенденції, загалом ці покоління все ще лишаються глибоко стурбованими своїм майбутнім. Це можна пояснити тим, що переважна більшість викликів, які їх турбують (а саме – економічна нерівність, екологічні проблеми, добробут та безпека), вимагають системних змін, які не можуть відбуватися швидко і через це не так відчутно сприймаються суспільством.
Проте є питання, де все ж відбувається певний прогрес. Наприклад, у збільшенні гнучкості робочих процесів та уваги до теми ментального здоров’я. Хоча такі зміни й відмічаються як значні покращення, втім зумери та міленіали все ж очікують більш вагомих зрушень у майбутньому».

Компанія «Делойт» презентувала щорічне дослідження щодо настроїв міленіалів та зумерів у світі – 2023 Gen Z and Millennial Survey. Попри те, що через повномасштабне вторгнення росії в Україну вітчизняні молоді покоління не змогли взяти участь у опитуванні, результати дослідження стануть у пригоді керівникам та HR-лідерам нашого ринку. Дослідження розкриває, чим живуть міленіали та зумери у світі, що їх найбільше турбує, як вони обирають роботодавця та в яких компаніях, навпаки, не хочуть працювати. Воно вказує вектор, куди рухаються провідні HR-практики, які релевантні, зокрема, і для нашого ринку. Звісно, зі значними і важливими поправками на повномасштабну війну.

«Із результатів глобального дослідження ми бачимо, що зумери та міленіали у світі не вбачають серед головних для себе викликів геополітичну нестабільність та війну.
Водночас країни Центральної та Східної Європи значно більше відчувають на собі вплив повномасштабної війни в Україні. Через своє територіальне розташування вони є більш чутливими до теми загальної безпеки в регіоні. Особливо яскраво це демонструють результати дослідження в сусідніх для нас Польщі та Чехії.
Але війна – хоч і головний, проте не єдиний виклик, який наразі стоїть перед нами. У нас лишаються актуальними проблеми вартості життя, екології, загального добробуту, а економічні питання сьогодні постають особливо гостро», — зазначає Яків Акулов.

Результати глобального дослідження

В дослідженні «Делойт» 2023 Gen Z and Millennial Survey розкривається, як кризові події протягом останніх трьох років вплинули на життя та погляди представників покоління зумерів і міленіалів. Хоча пандемія залишила по собі значні негативні наслідки, вона також започаткувала деякі позитивні тенденції організації робочих процесів. У дослідженні ретельно аналізується прогрес, якого, на думку представників цих поколінь, досягли їхні роботодавці в організації робочих процесів та робочого місця, а також аспекти, над якими треба працювати, та сфери, в яких можуть виникнути труднощі. У звіті також розглядається, як покоління зумерів та міленіалів продовжують приймати рішення щодо стилю їхнього життя та кар’єри на основі їхніх цінностей.

Дослідження компанії «Делойт», яке проводиться вже 12-й рік поспіль, розкриває настрої та думки понад 22 000 представників покоління зумерів та міленіалів із 44 країн світу. Попри те, що респонденти визнають певні позитивні зміни, вони залишаються глибоко занепокоєними щодо свого майбутнього. У звіті підкреслюється тривале занепокоєння респондентів щодо фінансового становища, зміни клімату та психічного здоров’я, а також досліджуються зміни у ставленні до роботи серед представників цих двох поколінь.

Представники покоління зумерів та міленіалів визнають прогрес, якого досягли роботодавці в організації робочих процесів, але прагнуть більшої гнучкості й балансу між роботою та особистим життям

Зумери та міленіали визнають прогрес, якого досягли роботодавці в деяких ключових аспектах, як порівняти з допандемічними часами. Приблизно третина представників покоління зумерів і міленіалів зазначили, що дуже задоволені балансом між роботою та особистим життям, порівнюючи з 2019 роком, коли лише кожен п’ятий опитаний був задоволений цим аспектом. Також зросла задоволеність гнучкістю в роботі та зусиллями організацій, спрямованими на забезпечення різноманітності, рівності та інклюзивності.

Пандемія змусила переосмислити роль, яку відіграє робота в їхньому житті. Хоча майже половина представників покоління зумерів та більшість міленіалів стверджують, що робота все ще займає центральне місце в їхньому житті, вони надають великого значення балансу між роботою та особистим життям, що є основним критерієм під час вибору роботодавця.

Зумери та міленіали прагнуть гнучкості у виборі місця і часу, де та коли вони працюватимуть. Багато респондентів зазначили, що зараз мають гібридний формат роботи або працюють віддалено, що є дуже важливим для них. Гнучкі умови праці, що пропонують різні моделі організації робочого процесу, які змінюються залежно від часу виконання роботи або кількості відпрацьованих годин, набувають все більшої популярності. Зумери та міленіали хотіли б, щоб їхні роботодавці пропонували кращі можливості кар’єрного зростання для співробітників, які працюють неповний робочий день, більше робочих місць з неповною зайнятістю, а також можливість більш гнучкого графіка роботи для тих, хто працює повний робочий день (як-от скорочений чотириденний робочий тиждень).

Хоча представники покоління зумерів та міленіалів визнають прогрес, якого роботодавці досягли за останні роки, багато чого ще треба зробити. Однак вони побоюються, що організації припинять приділяти цьому достатньо уваги, коли зіткнуться із зовнішніми викликами, такими як економічна невизначеність та наслідки війни проти України.

Вартість життя залишається головним чинником занепокоєння, а економічна невизначеність заважає планувати майбутнє

Приблизно шість із десяти представників зумерів та дві третини міленіалів вважають, що економіка їхньої країни погіршиться або залишиться на тому самому рівні протягом наступного року. Серед них багато хто вважає, що це призведе до того, що стане важче або неможливо просити про підвищення зарплати або просування по службі, отримати нову роботу або прагнути більшої гнучкості на роботі. Економічні проблеми також впливають на їхню здатність планувати своє майбутнє на більш особистому рівні: багато хто зазначив, що стане важче або взагалі неможливо придбати житло чи створити сім’ю.

«На жаль, для України це питання є ще більш серйозним викликом. Адже до складної економічної ситуації додається ще й значна міграційна криза. Все це загострило і без того наявну демографічну проблему. Планувати майбутнє за таких умов є надважким завданням. Звісно, це матиме свій вплив і на економічний розвиток. Тому стабілізація рівня життя та відновлення інфраструктури є важливими факторами для забезпечення повернення молоді після завершення війни».

Зумери та міленіали продовжують називати вартість життя головною соціальною проблемою, яка турбує їх більше, ніж безробіття та зміна клімату. Понад половину зумерів (51%) і міленіалів (52%) зазначили, що живуть від зарплати до зарплати (що на п’ять відсоткових пунктів більше, ніж у 2022 році).

Незважаючи на прагнення до більшого балансу між роботою та особистим життям і можливість скоротити робочий час, багато представників зумерів (46%) та міленіалів (37%), щоб звести кінці з кінцями, влаштувалися на ще одну роботу на додаток до своєї основної роботи. Серед найпопулярніших способів підробітку – продаж товарів та послуг онлайн, фриланс і робота у форматі «вільного заробітку», як-от доставка їжі чи використання додатків для спільного використання автомобілів, реалізація творчих амбіцій та діяльність у ролі інфлюенсера в соціальних мережах. Незважаючи на те, що соціальні мережі сприймаються деякими респондентами як джерело доходу, вони все ж лишаються одним із головних причин глобальної тенденції до невдоволення власним рівнем життя і, як наслідок, невірною оцінкою своїх фінансових можливостей. Тому 51% представників покоління зумерів та 43% міленіалів зазначили, що соціальні мережі викликають у них бажання купувати речі, які вони не можуть собі дозволити.

Постійний стрес і вигорання виснажують зумерів та міленіалів

Майже половина представників покоління зумерів (46%) і чотири з 10 міленіалів (39%) зазначили, що відчувають стрес постійно або більшу частину часу. Вищий рівень стресу спостерігається серед жінок, представників ЛГБТ-спільноти та етнічних меншин і людей з інвалідністю. Крім занепокоєння щодо власного фінансового становища та добробуту друзів і сім’ї, на зростання рівня стресу впливає поганий баланс між роботою та особистим життям і велике робоче навантаження. Респонденти також зазначили, що їм важко «відключитися» від роботи. Так, 23% зумерів та 30% міленіалів стверджують, що відповідають на робочі електронні листи в неробочий час щонайменше п’ять днів на тиждень. Такий тиск на робочому місці також може бути причиною зростання рівня вигорання, як порівняти з минулим роком.

На добробут зумерів та міленіалів також впливають соціальні мережі, через що приблизно четверо з 10 представників обох поколінь почуваються самотніми та самонедостатніми. Однак більш ніж половина зумерів та міленіалів стверджують, що завдяки соціальним мережам доступ до ресурсів з підтримки психічного здоров’я став простішим і що соціальні мережі загалом позитивно впливають на їхнє життя, особливо з огляду на можливість спілкуватися з друзями та родиною.

Обов’язки з догляду за іншими членами родини чи родичами також є фактором, які можуть впливати на загальний рівень стресу: понад третину зумерів (34%) і четверо з десяти міленіалів (39%) мають щоденні або регулярні обов’язки з догляду як за дітьми, так і за батьками або родичами старшого віку. Хоча представники покоління зумерів рідше за міленіалів виконують щоденні обов’язки з догляду за дитиною, вони дещо частіше піклуються про батьків або родичів похилого віку. Більш ніж четверо з десяти зумерів та міленіалів зазначили, що такі обов’язки мають значний вплив на стан їхнього психічного здоров’я.

Прагнення до більшої екологічної стійкості та соціального впливу визначає стиль життя та кар’єрні рішення

Шестеро з десяти представників покоління зумерів та міленіалів зазначили, що відчували занепокоєння щодо стану довкілля протягом останнього місяця, і приблизно такий самий відсоток респондентів назвав екстремальні погодні явища та лісові пожежі факторами стресу. Ці занепокоєння впливають на прийняття рішень: від планування сім’ї та покращення житлових умов до вибору продуктів харчування та одягу. Респонденти вживають низку відповідних заходів, таких як купівля електромобіля або взагалі відмова від автомобіля, підвищення енергоефективності будинків, вегетаріанська або веганська дієта, відмова від швидкої моди на користь одягу із секондхенду.

Кліматичні проблеми також відіграють важливу роль у прийнятті кар’єрних рішень зумерами та міленіалами. Понад половину респондентів зазначили, що вивчають вплив бренду на довкілля та його політику перед тим, як погодитися на роботу. Водночас кожен шостий учасник опитування зазначив, що вже змінив роботу або галузь через занепокоєння щодо впливу на довкілля, а майже чверть респондентів стверджують, що планують зробити це в майбутньому.

Власне, здатність стимулювати зміни у вирішенні соціальних питань загалом може сприяти або, навпаки, зашкодити залученню та утриманню представників цих поколінь на робочому місці. Майже четверо з десяти респондентів стверджують, що відмовлялися від роботи через етичні міркування, а більш ніж третина відмовлялися працювати в організаціях, що не відповідають їхнім цінностям. Зумери та міленіали хочуть мати можливість впроваджувати зміни в своїх організаціях. Хоча вони схильні вважати, що можуть позитивно впливати на свої організації у сферах, пов’язаних з товарами та послугами, забезпеченням різноманітності, рівності та інклюзивності, розвитком та навчанням, а також управлінням робочим навантаженням, їхній вплив у інших критично важливих сферах, таких як соціальний вплив та сталий розвиток, є недостатнім. Приблизно половина представників покоління зумерів та міленіалів стверджують, що створюють тиск на бізнес з метою активізації заходів, спрямованих на боротьбу зі зміною клімату, але менш ніж кожен шостий вважає, що здатен впливати на зусилля своєї організації у сфері забезпечення сталого розвитку.

Представники покоління зумерів та міленіалів хочуть, щоб роботодавці забезпечували їм можливості для навчання та надавали підтримку в прийнятті більш раціональних рішень у власному житті, а також у розвитку навичок, необхідних для переходу до низьковуглецевої економіки. Більш ніж половина зумерів (56%) і половина міленіалів (50%) зазначили, що вже проходять таке навчання, але вкрай важливо популяризувати його, оскільки, за оцінками, приблизно 800 мільйонів робочих місць є вразливими до наслідків впливу екстремальних кліматичних явищ.

Роботодавці можуть і повинні діяти

Оскільки бізнес стикається з новими викликами, для роботодавців важливо докладати зусиль, аби залучати та утримувати таланти і, таким чином, зберігати досягнутий рівень розвитку і сприяти подальшому зростанню.

Більш докладно дізнатися про глобальне дослідження Deloitte Global 2023 Gen Z and Millennial Survey та переглянути звіт про психічне здоров’я Mental Health Deep Dive на основі отриманих результатів опитування можна за посиланням: www.deloitte.com/genzmillennialsurvey.


Методологія

У дослідженні Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey за 2023 рік було подано думки 14 483 зумерів та 8 373 міленіалів (загалом 22 856 респондентів) із 44 країн Північної Америки, Латинської Америки, Західної та Східної Європи, Близького Сходу, Африки та Азійсько-Тихоокеанського регіону. Опитування проводилося через онлайн-інтерв’ю респондентів, які мали самостійно заповнити запропоновану форму. Збір даних здійснювався протягом періоду з 29 листопада 2022 року до 25 грудня 2022 року. На додаток до опитування у березні 2023 року були проведені якісні інтерв’ю з 60 представниками покоління зумерів та міленіалів з Бразилії, Німеччини, Індії, Японії, Великої Британії та США.

Представники покоління зумерів у складі опитуваних народилися в період із січня 1995 року до грудня 2004 року. Міленіали народилися в період із січня 1983 року до грудня 1994 року.

Контакт для ЗМІ

Анастаcія Бегеза
Лідерка PR напряму
«Делойт» в Україні

Перейти до: Human Capital

Чи була корисною ця інформація?