Tax & Legal Alerts, Deloitte in Ukraine

Новини

Огляд ключових роз’яснень та консультацій контролюючих органів з питань трансфертного ціноутворення

За період з 1 червня до 31 серпня 2019 року

3 вересня 2019 року

Узагальнююча податкова консультація щодо питань контролю з ТЦУ операцій представництв нерезидентів в Україні

Наказ Міністерства фінансів України № 345 від 16 серпня 2019 року

Висновки:

 • Представництво, яке не відповідає ознакам постійного та діяльність якого має винятково підготовчий або допоміжний характер, не визнається платником податку на прибуток, і, відповідно, операції такого представництва не визнаються контрольованими.
 • Кошти, отримані від нерезидента на утримання постійного представництва (для виплати заробітної плати, сплати податків, перерахування на користь резидентів за надані роботи/послуги тощо), враховуються під час визначення вартісного критерію обсягу господарських операцій для постійного представництва.


Індивідуальні податкові консультації

Усі індивідуальні податкові консультації можна знайти в «Єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій» за відповідним номером консультації за посиланням.


Щодо питань контролю з ТЦУ операцій постійних представництв
(ІПК № 3124, № 3173, № 3631, № 3632, № 3636)

Висновки:

 • Господарські операції між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні вважаються контрольованими, якщо їхній обсяг перевищує 10 млн грн. Такі операції мають бути відображені в звіті про контрольовані операції. Під час обчислення обсягу контрольованих операцій постійного представництва не враховуються дохід та витрати від операційних курсових різниць, а також операції з отримання та повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.
 • Операції резидента України з постійним представництвом нерезидента не визнаються контрольованими.
 • Операції постійного представництва нерезидента з іншим нерезидентом, який входить до тієї ж групи компаній, можуть визнаватись контрольованими за умови, якщо річний дохід постійного представництва перевищує 150 млн грн, а обсяг операцій – 10 млн грн.
 • Операції постійного представництва з нерезидентом відображаються в звіті про контрольовані операції окремим рядком з наданням окремого додатка.

 

Щодо питань контролю з ТЦУ операцій з нерезидентами окремих організаційно-правових форм, зазначених у переліку КМУ
(ІПК № 2518, № 2536, № 2694, № 2790, № 2827, № 2895, № 3008, № 3275, № 3495, №3888)

Висновки:

 • Операції з контрагентами – резидентами Німеччини, які мають організаційно-правові форми GmbH & Co.KG, AG & Co.KG та AG & CoKGaA, не підпадають під визначення контрольованих.
 • Операції з контрагентами – резидентами Великої Британії, які мають організаційно-правову форму LP, підпадають під визначення контрольованих.
 • Операції з контрагентами Туреччини, організаційно-правову форму яких не включено до Переліку ОПФ, не підпадають під визначення контрольованих.

Вищезазначені операції визнаватимуться контрольованими за умови, якщо контрагенти є пов’язаними особами з платником податку або операції здійснювалися через комісіонера-нерезидента.

Коментар «Делойт». Перелік ОПФ є виключним. Це означає, що можуть бути відсутні аргументи на користь того, щоб операції з контрагентами організаційно-правових форм, які не зазначені у Переліку (в тому числі GmbH & Co.KG) підпадали під контроль з ТЦУ (крім випадків, коли контрагенти є пов’язаними особами з платником податку або операції здійснювалися через комісіонера-нерезидента). Існує інформація, що ДФС надіслала запит до Міністерства фінансів України з метою отримання роз’яснень з питання належності організаційно-правової форми GmbH & Co.KG до відповідного Переліку.

 

Щодо питань контролю з ТЦУ операцій з резидентами країн, яких було виключено з т. з. переліку «низькоподаткових» юрисдикцій протягом 2018 року
(ІПК № 2826, № 3919)

Висновки:

 • Операції з резидентами Латвії визнаватимуться контрольованими в 2018 році, якщо обсяг доходів платника податків перевищить 150 млн грн за підсумками 2018 року, а сума операцій з таким нерезидентом за період з 01.01.2018 до 06.03.2018 перевищить 10 млн грн.
 • Операції з резидентами Болгарії визнаватимуться контрольованими в 2018 році, якщо обсяг доходів платника податків перевищить 150 млн грн за підсумками 2018 року, а сума операцій з таким нерезидентом за період з 01.01.2018 до 24.04.2018 перевищить 10 млн грн.

 

Щодо визнання операцій контрольованими
(ІПК № 2516, № 2517, № 2859)

Висновки:

 • Господарські операції сільгоспвиробника, що є платником єдиного податку четвертої групи, не визнаються контрольованими, оскільки платник звільнений від обов’язку нарахування та сплати податку на прибуток підприємств.
 • За агентським договором комерційний агент від імені та за рахунок свого контрагента вчиняє певні юридичні дії щодо укладення чи сприяння укладенню угод (надання фактичних послуг). Водночас агент отримує винагороду за посередницькі операції на користь контрагента. Надання подібних агентських послуг може визнаватись контрольованою операцією за умови досягнення вартісного критерію.

 

Щодо терміну подання документації з ТЦУ на запит податкових органів відповідно до статей 39 та 140 Податкового кодексу України
(ІПК № 2727, № 2943)

Висновки:

Податкові органи звертають увагу на термін подання документації з ТЦУ:

 • Якщо операція є контрольованою, то платник податків має надати документацію з ТЦУ протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту.
 • Якщо операція є неконтрольованою, але підпадає під дію ст. 140.5, то для уникнення коригування фінансового результату платник податків повинен надати документацію з ТЦУ протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту (у разі проведення зустрічної звірки – протягом 10 робочих днів) – пункт 73.3 статті 73 Податкового кодексу України.

 

Щодо інших питань з ТЦУ
(ІПК № 3623, № 3638, № 3915, № 3935)

Висновки:

 • Операції з виплати заробітної плати непов’язаній особі – резиденту можуть бути джерелом інформації для визнання умов операцій зіставними з операціями з виплати заробітної плати пов’язаній особі – нерезиденту.
 • Датою здійснення контрольованої операції є дата переходу права власності на товари або дата акту про виконання робіт або надання послуг. Вартість контрольованої операції визначається за курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на дату здійснення контрольованої операції.
 • Для цілей ТЦУ, дохід та втрати від операційних курсових різниць враховуються під час обчислення обсягу річного доходу платника податків та не враховуються під час обчислення обсягу господарських операцій з контрагентом.
 • Платник податків має право звернутися до митних органів з проханням про коригування ціни товару в митній декларації для цілей ТЦУ.

 

Коментарі спеціалістів «Делойт», зазначені у цьому огляді, носять виключно інформативний характер та не мають бути використані платниками податків без детального аналізу конкретного питання за участю спеціалістів «Делойт».

Ми будемо раді надати вам консультаційну допомогу стосовно тематики вищевказаних консультацій або щодо будь-яких інших питань з ТЦУ.

Чи була корисною ця інформація?