Tax & Legal Alerts, Deloitte in Ukraine

Новини

Закон про валюту введено в дію

Інформаційне повідомлення

7 лютого 2019 року

07.02.2019 введено в дію Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII (надалі – «Закон»)

НБУ затвердив і оприлюднив постанови, за якими почне функціонувати валютний ринок України. Нова система валютного регулювання передбачає понад 20 послаблень для бізнесу, зокрема:

1) Відмінено валютний нагляд за експортно-імпортними операціями на суму до 150 тис. грн.

2) Замість індивідуальних ліцензій на валютні операції запроваджено систему е-лімітів – 2 млн євро/рік для юридичних осіб та 50 тис. євро/рік для фізичних осіб.

3) Санкції у вигляді припинення зовнішньоекономічної діяльності більше не застосовуються.

4) Скасовано ліміт на дострокове погашення зовнішніх зобов’язань.

5) Процедуру реєстрації зовнішніх запозичень замінено на повідомчий характер надання інформації.

6) Валютний нагляд за експортними операціями здійснює лише один банк – той, який отримав інформацію про митну декларацію.

7) Юридичні особи можуть вільно використовувати рахунки за кордоном (крім операцій з переказів коштів з України на такі рахунки).

8) Передбачено можливість здійснювати інвестиції в Україну також у валютах 2-ої групи класифікатора валют.

9) Резиденти отримали право вносити платежі у іноземній валюті під час страхування життя.

10) Відтепер дозволяються розрахунки в іноземній валюті за валютними державними облігаціями.

11) Строк здійснення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями збільшено до 365 днів.

12) Фізичні особи можуть здійснювати перекази за кордон без відкриття рахунку на суму до 150 тис. грн./рік.

13) Фізичні та юридичні особи мають право купувати банківські метали в еквіваленті 150 тис. грн./день, а спеціалізовані юридичні особи – без обмежень.

14) Дозволяється накопичення іноземної валюти на рахунках юридичних осіб для погашення зовнішніх запозичень.

15) Встановлено обов’язкове декларування усіх цінностей вартістю від 10 тис. євро під час їх переміщення через кордон.

16) Передбачено можливість здійснення інвестицій та кредитування резидентів з гривневих ЛОРО-рахунків банків-нерезидентів.

17) Спрощено та лібералізовано здійснення операцій за рахунками юридичних осіб-нерезидентів у банках України.

18) Юридичним особам дозволено ввезення-вивезення банківських металів (якщо це передбачено їх статутом).

19) Дозволяється online-купівля іноземної валюти фізичними особами в еквіваленті до 150 тис. грн./день.

20) Банки отримали дозвіл на укладення валютних СВОПів з резидентами та нерезидентами.

21) Відтепер дозволено здійснювати безпоставочні форварди та форварди для хеджування боргових операцій.

22) Банкам-нерезидентам дозволено купувати валюту на всю суму залишку в гривнях на рахунку ЛОРО.

23) Скасовано вимогу попередньо резервувати кошти у гривні для купівлі іноземної валюти (Т+1).

При цьому, ряд обмежень залишається, зокрема, це:

1) обов’язковий продаж валютної виручки у розмірі 50%, а з 01.03.2019 – 30%;

2) ліміт на репатріацію дивідендів – до 7 млн. євро на місяць, в т.ч. за 2018 рік;

3) заборона на купівлю іноземної валюти за кредитні кошти;

4) вимога про купівлю іноземної валюти юридичними особами тільки під зобов’язання.

Водночас, НБУ планує також поступово скасувати зазначені обмеження. Кінцевою метою є зняття всіх існуючих обмежень і перехід до режиму вільного руху капіталу.

Окрім зазначених послаблень, запроваджено також ряд інших принципових змін:

  • замість тотального валютного контролю за усіма операціями запроваджується система валютного нагляду, яка базується на ризик-орієнтованому підході;
  • замість режимів рахунків, що встановлювали вичерпний перелік операцій із зарахування коштів та переказу коштів з конкретного типу рахунків передбачено операції, які можна проводити власнику поточного рахунку (а також заборонені операції) в залежності від статусу самого власника та мети операції;
  • з 07.02.2019 запрацює новий порядок застосування заходів впливу до банків. Національний банк враховуватиме як суттєвість порушення, так і відповідні дії банку, що спричинили порушення при застосовуванні таких заходів впливу як письмове застереження, призупинення окремих видів операцій та накладання штрафів.

Ми будемо раді надати Вам консультаційну допомогу щодо вищевказаних законодавчих змін.

Чи була корисною ця інформація?