tax and legal alerts

Новини

НБУ дозволив виплату дивідендів за 2017 рік та запровадив інші заходи валютної лібералізації

Інформаційне повідомлення

9 березня 2018 року

Національний банк продовжує поступове пом’якшення адміністративних обмежень на валютному ринку.

Відповідні послаблення затверджено постановою Правління Національного банку України  від  01 березня 2018 року № 19 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України. Зміни набули чинності 03 березня 2018 року.​

Зазначені зміни передбачають наступне:

  • по-перше, розширено можливість для іноземних інвесторів репатріювати дивіденди за корпоративними правами та акціями, що нараховані за 2017 рік.

Досі інвесторам можна було сплатити за кордон в іноземній валюті дивіденди, нараховані лише за період до 2016 року включно. При цьому суми таких платежів були обмежені встановленими лімітами:

- для дивідендів за 2014-2016 рр. – до 5 млн дол. США на місяць;

- для дивідендів за період до 2013 р. включно – не більше 2 млн дол. США на місяць.

Відтепер українські компанії зможуть сплачувати іноземним інвесторам дивіденди в інвалюті на суму до 7 млн дол. США на місяць незалежно від періоду, за який нараховано ці дивіденди.

  • по-друге, надано можливість достроково погашати зовнішні кредити та позики в іноземній валюті.

Відтепер резиденти-позичальники зможуть здійснювати дострокове погашення таких кредитів і позик в межах щомісячного ліміту 2 млн дол. США (для одного резидента-позичальника за кредитними договорами/договорами позик, що обслуговуються в межах одного уповноваженого банку).

  • по-третє, розширено перелік операцій бізнесу, на надходження за якими не поширюється вимога щодо обов’язкового продажу.

Відтепер вимога про обов’язковий продаж валюти в розмірі 50% не повинна буде застосовуватися до коштів, які компанія-резидент залучила у формі зовнішніх кредитів чи позик для рефінансування свого існуючого боргу перед нерезидентами або уповноваженими банками за іншими кредитами або позиками.

Зазначені зміни про виплату дивідендів та дострокове погашення зовнішніх кредитів та позик в іноземній валюті діють до прийняття Національним банком окремої постанови; зміни щодо відсутності вимоги обов’язкового продажу валюти для рефінансування існуючого боргу діють до 13 червня 2018 року (включно).

У разі виникнення будь-яких запитань щодо вищезазначеного інформаційного повідомлення, просимо звертатись до наших фахівців податково-юридичного департаменту.

Контакти:

Вікторія Сидоренко

Менеджер, податково-юридичний департамент

Чи була корисною ця інформація?