Новини

Нещодавно опублікована статистика ОЕСР щодо вирішення спорів за процедурою взаємного узгодження за 2018 рік (MAP) свідчить про те, що загальна кількість спорів продовжує зростати

Новини податково-юридичного відділу

27 вересня 2019

16 вересня ОЕСР оприлюднила статистику щодо дотримання процедури взаємного узгодження (MAP), у якій докладно розкрито всі заходи у межах MAP, вжиті 89 країнами у складі ОЕСР та країнами Великої Двадцятки (G20). Як показує статистика ОЕСР, загальна кількість спорів, що вирішуються за процедурою взаємного узгодження продовжує зростати, незважаючи на те, що податкові адміністрації закривають все більше подібних справ. Цей факт певною мірою свідчить про те, що нові спори щодо трансфертного ціноутворення з'являються швидше, ніж закриваються наявні.


Загальна інформація

Відповідно до вимог Заходу № 14 «Поліпшення механізмів розв'язання податкових спорів» Плану дій BEPS, країни зобов'язалися впровадити мінімальний стандарт Плану задля вчасного, конструктивного й ефективного вирішення спорів, на які поширюється дія конвенції про уникнення подвійного оподаткування. Усі 134 члени Програми розширеного співробітництва з впровадження Плану дій BEPS (Inclusive Framework on BEPS) зобов'язалися впровадити мінімальний стандарт, що передбачає обов’язкову реалізацію 14 заходів, що також уможливлює складення своєчасних і повних звітів щодо статистики щодо вирішення спорів за процедурою MAP відповідно до узгодженої Програми. Статистика щодо вирішення спорів за процедурою MAP за 2018 рік надається у рамках цієї нової програми.


Загальна кількість спорів, що вирішуються за процедурою MAP

Порядок формування статистичної звітності щодо спорів, що вирішуються за процедурою MAP, передбачає окремі процедури розгляду справ, що були порушені до та після 01 січня 2016 року. Друга з цих двох дат є датою, у яку країни, що подали звіт, зобов'язалися впровадити Захід № 14 мінімального стандарту щодо звітності.

Порядок формування звітності також розрізняє спори щодо трансфертного ціноутворення (які з цією метою включають також спори щодо віднесення прибутку до постійних представництв (ПП) та «спори з інших питань», прийняті до розгляду за процедурами взаємного узгодження). Для країн, що приєдналися до Програми розширеного співробітництва після 31 грудня 2016 року, встановлено розмежування щодо термінів закриття спорів, отриманих до та після 01 січня року, у який країна приєдналася до Програми розширеного співробітництва.

Виходячи з цього, загальна кількість спорів, що вирішуються за процедурою MAP, становить:
 

Усі спори Справи на розгляді на початок 2018 року Справи, порушені у 2018 році Закриті справи Запаси станом на кінець справи
Справи, отримані до 01 січня 2016 року або року приєднання до Програми розширеного співробітництва з впровадження Плану дій BEPS 4,586 0 1,231
3,355
Справи, отримані на або після 01 січня 2016 року або року приєднання до Програми розширеного співробітництва BEPS з впровадження Плану дій BEPS 2,338 2,385 1,473 3,250Кількість спорів щодо трансфертного ціноутворення, закритих у 2018 році, та кількість таких справ на розгляді станом на кінець року:
 

Спори щодо трансфертного ціноутворення* Запаси станом на початок справи Порушені справи Закриті справи Запаси станом на кінець справи
Справи, отримані до 01 січня 2016 року або року приєднання до Програми розширеного співробітництва BEPS з впровадження Плану дій BEPS 2,599 0 7,54 1,845
Справи, отримані на або після 01 січня 2016 року або року приєднання до Програми розширеного співробітництва BEPS з впровадження Плану дій BEPS 1,132 930 394 1,668Серед усіх справ на розгляді за процедурами взаємного узгодження, загальна кількість яких становить 6 605, налічується 3 513 спори щодо трансфертного ціноутворення, що складає 53%. Серед усіх 3 513 справ щодо трансфертного ціноутворення, які перебували на розгляді станом на кінець 2018 року, найбільша кількість спорів (710) виникла у Індії, 670 – у Сполучених Штатах, 560 – у Франції та 501 – у Італії.

Дані окремих країн показують зменшення кількості спорів на розгляді майже у половині країн, що подали звіт, та збільшення в іншій половині. У порівнянні з 2017 роком кількість нових спорів щодо трансфертного ціноутворення у 2018 році збільшилась майже на 20%, а кількість спорів з інших питань – на 10%. Отже, незважаючи на більшу кількість розв'язаних спорів, на глобальному рівні загальна кількість справ, що перебувають на розгляді, зросла.

У наведеній нижче таблиці подано перелік країн, у яких у 2018 році виникла найбільша кількість нових спорів щодо трансфертного ціноутворення:
 

Спори, що виникли у 2018 році
Франція 222
Італія 196
Німеччина 178
США 157
Індія 133
Іспанія 132
Велика Британія 80
Канада 75
Швейцарія 70
Нідерланди 64


Середній термін розв'язання спорів за процедурою взаємного узгодження

Відповідно до вимог Заходу № 14 мінімального стандарту, країни встановили середній термін розв'язання спорів за процедурою MAP – 24 місяці. За статистикою ОЕСР у 2018 році процес розв'язання спорів щодо трансфертного ціноутворення у середньому тривав 33 місяці, довше ніж у 2017 році (30 місяців). Для порівняння зазначимо, розгляд спорів з інших питань тривав лише 14 місяців, швидше ніж у 2017 році (17 місяців). Така розбіжність у часі на розв'язання спорів є закономірною, оскільки багато спорів щодо трансфертного ціноутворення, які вирішуються за процедурою MAP, зазвичай викликають складніші, обтяжливі питання.

Середні терміни розв'язання спорів у різних країнах значно різняться: від 2 до 66 місяців. Приблизно у 60% країн, що подали звіт, розгляд усіх спорів тривав не довше встановленого терміну у 24 місяці. Подібний показник зафіксовано у 2017 році.

Результати розв'язання спорів за процедурою MAP

За результатами усіх спорів щодо трансфертного ціноутворення, вирішених у 2018 році, згоди щодо повного чи часткового врегулювання податкових питань відповідно до конвенції про уникнення подвійного оподаткування було досягнуто майже у 75% випадків. У 5% усіх справ було призначено односторонню допомогу; у 5% – застосовано внутрішні засоби судового захисту. Лише 2% усіх спорів, що вирішуються за процедурою взаємного узгодження, були закриті через нездатність компетентних органів досягти взаємного узгодження.
 

Статистика у США

Окремо від вищеописаної глобальної статистики щодо вирішення спорів за процедурою MAP, ОЕСР оприлюднила дані для кожної з 89 країн-учасниць. На початок 2018 року у США на розгляді було 694 спори щодо трансфертного ціноутворення, а на кінець року – 181 спір. Однак було порушено 157 нових справ; отже, на кінець року накопичилось кількість 670 спорів.
 

Спори, що виникли до 01 січня 2016 року Справи на розгляді на початок 2018 року Порушені справи Закриті справи Справи на розгляді станом на кінець 2018 року
Спори щодо трансфертного ціноутворення 429 0 90 339
Спори з інших питань 189 0 29 160

 

Спори, що виникли після 01 січня 2016 року Справи на розгляді на початок 2018 року Порушені справи Закриті справи Справи на розгляді станом на кінець 2018 року
Спори щодо трансфертного ціноутворення 265 157 91 331
Спори з інших питань 122 96 41 177У 2018 році було закрито 181 справу, з яких 161 спір був вирішений за угодою про повне або часткове уникнення подвійного оподаткування чи оподаткування у порядку іншому ніж встановлено у конвенції про уникнення подвійного оподаткування.

Оскільки різні країни не мали стандартизованих дат початку та користувалися різними конвенціями щодо звітності, є підстави вважати, що історичні дані (до 2016 року) є недостатньо надійними, хоча вони залишаються корисними для розпізнавання загальних тенденцій. Дані окремих країн, зібрані до 2016 року, також дають змогу оцінити ефективність процедур у окремих юрисдикціях.

Оскільки країни повністю переходять на стандарт звітності, як передбачено Заходом № 14 Плану дій BEPS, сукупні дані про спори після 2016 року стануть більш корисними як показник загальних тенденцій та вказуватимуть, якою мірою країни впроваджують стандарти щодо вчасного та ефективного розв'язання спорів за процедурою МАР відповідно до Заходу № 14 Плану дій BEPS.


Вчасно подані заяви про розгляд спорів за процедурою MAP

Фахівці з трансфертного ціноутворення повинні пам’ятати про можливість залучення допомоги компетентного органу для усунення подвійного оподаткування згідно зі статтями MAP більшості або всіх конвенцій про уникнення подвійного оподаткування податком на прибуток.

Для того, щоби компетентний орган посприяв звільненню від подвійного оподаткування, необхідно завчасно повідомити такий орган про заплановані коригування, пов'язані з трансфертним ціноутворенням, або подати офіційний запит про допомогу щодо MAP у строки, визначені у застосовній конвенцій про уникнення подвійного оподаткування податком на прибуток.

Неспроможність подати заявку належним чином може призвести до відмови компетентного органу на запит платника податків про надання допомоги щодо усунення подвійного оподаткування. Дізнатися більше про строки, протягом яких зберігається право платників податків звертатися за допомогою до компетентного органу з метою усунення подвійного оподаткування, можна ознайомившись із Global Transfer Pricing Alert 18-030.

Чи була корисною ця інформація?