Tax & Legal Alerts, Deloitte in Ukraine

Новини

Огляд ключових роз’яснень та консультацій контролюючих органів з питань трансфертного ціноутворення

За період з 1 до 30 вересня 2019 року

3 жовтня 2019 року

Узагальнююча податкова консультація щодо питань контролю з ТЦУ операцій представництв нерезидентів в Україні

Лист Міністерства фінансів України №11420-09-5/21677 від 28 серпня 2019 року

Вказаний лист не було офіційно опубліковано, однак Державна податкова служба посилається на цей лист у низці індивідуальних податкових консультацій з питань організаційно-правових форм нерезидентів. Як можна зрозуміти з таких консультацій, цим листом Міністерство фінансів України стверджує, що операції з нерезидентами, які мають організаційно-правові форми, що прямо не визначені Переліком організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток №480 від 4 липня 2017 року (далі – «Перелік»), не визнаються контрольованими (за умови, що такі нерезиденти є непов’язаними особами).


Індивідуальні податкові консультації

Усі індивідуальні податкові консультації можна знайти в «Єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій» за відповідним номером консультації за посиланням.


Щодо питань контролю з ТЦУ операцій постійних представництв
(ІПК №64, №151, №269, №270, №353)

Висновки:

  • Представництво, яке не відповідає ознакам постійного та діяльність якого має винятково підготовчий або допоміжний характер, не визнається платником податку на прибуток, і, відповідно, операції такого представництва не визнаються контрольованими.
  • Операція з придбання нерухомості у нерезидента, зареєстрованого на Кіпрі, з оплатою такої операції на користь постійного представництва такого нерезидента на території України, може визнаватись контрольованою операцією за умови досягнення вартісного критерію. Для постійного представництва нерезидента така операція може визнаватись контрольованою, оскільки за своєю сутністю вона є фінансуванням нерезидентом поточної діяльності постійного представництва.
  • Кошти, перераховані постійним представництвом на користь нерезидента – страхового брокера, є господарськими операціями для цілей ТЦУ, так само як і кошти, отримані представництвом від нерезидента та призначені для перерахування на користь резидентів.

Коментар «Делойт». 2018 рік став першим звітним періодом, за підсумками якого операції постійних представництв можуть підпадати під контроль ТЦУ. Саме через це на сьогодні не сформовані практика та підходи до аналізу різних типів операцій постійних представництв, зокрема і до тих, про які Державна податкова служба згадує в ІПК. Ми рекомендуємо ретельно підійти до аналізу операцій постійних представництв з точки зору ТЦУ.

 

Щодо питань контролю з ТЦУ операцій з нерезидентами окремих організаційно-правових форм, зазначених у Переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток №480 від 4 липня 2017 року (далі – «Перелік»)
(ІПК №3, №96, №152, №222, №223, №224, №225, №226, №230, №249, №250, №252, №255, №256, №258, №259, №260, №261, №262, №263, №264, №265, №266, №351, №352, №354, №356)

Висновки:

  • Податковий кодекс України не передбачає ведення Державною податковою службою реєстру різновидів організаційно-правових форм нерезидентів, яких включено до Переліку.
  • Операції з контрагентами – резидентами Австрії, Великої Британії, Ізраїля, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Швейцарії та Японії, які мають організаційно-правові форми, що не входять до відповідного Переліку, не підпадають під визначення контрольованих.

Вищезазначені операції визнаватимуться контрольованими за умови, якщо контрагенти є пов’язаними особами з платником податку або операції здійснювалися через комісіонера-нерезидента.


Щодо визнання деяких операцій (відступлення права вимоги, інвестицій, позик, банківських операцій) контрольованими
(ІПК №4104, №132, №166, №257, №355, №357)

Висновки:

  • Оскільки операції з відступлення права вимоги впливають на об’єкт оподаткування податком на прибуток платника податків, то такі операції можуть визнаватись контрольованими за умови досягнення вартісного критерію.
  • Сума отриманих інвестицій не враховується під час визначення вартісного критерію контрольованих операцій. Операція з внесення додаткового вкладу грошовими коштами засновником-нерезидентом до статутного капіталу підприємства не підпадає під визначення контрольованої.
  • Сума наданої (отриманої) позики не враховується під час визначення вартісного критерію контрольованих операцій. За такої умови сума нарахованих процентів підлягає врахуванню.
  • Під час визначення вартісного критерію контрольованих операцій банком не враховується вартість придбаної/проданої валюти за договорами, укладеними в інтересах третьої особи та за його рахунок. Водночас комісійні винагороди за такими операціями враховуються банком під час визначення обсягу контрольованих операцій з кожним контрагентом та відображаються у звіті про контрольовані операції.

 

Коментарі спеціалістів «Делойт» в Україні, зазначені в цьому огляді, носять винятково інформативний характер та не мають бути використані платниками податків без детального аналізу конкретного питання за участю спеціалістів «Делойт».

Ми будемо раді надати вам консультаційну допомогу стосовно тематики вищезазначених консультацій або будь-яких інших питань з ТЦУ.

 

Чи була корисною ця інформація?