tax and legal alerts, Deloitte in Ukraine

Новини

Зміни до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Інформаційне повідомлення

4 листопада 2019 року

Внесено зміни до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»:

 1. Верховна Рада України скасувала вимогу щодо обов’язкового надання загальними зборами товариства згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу (значний правочин). Ця імперативна норма припинила свою дію 01.11.2019 р.

  З 02.11.2019 р. компанії можуть не отримувати згоду загальних зборів на вчинення значних правочинів, якщо в статуті буде прямо зазначено, що вчинення значного правочину не потребує згоди загальних зборів.

  Якщо таке положення не міститься в статуті, загальні збори повинні надавати відповідну згоду на вчинення значного правочину.

  Крім того, вартість чистих активів визначається відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, а не на кінець попереднього кварталу як передбачалося попередньою редакцією закону.
 2. Змінено порядок повідомлення кредиторів при виділі або припинені товариства: публікація в органі друку замінена на публікацію в порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань автоматично у режимі реального часу за допомогою програмних засобів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 3. Врегульовано особливості діяльності товариств на підставі модельного статуту. Це положення вступило в дію 17.10.2019 р.

  Ми будемо раді надати Вам консультаційну допомогу щодо вищевказаних законодавчих змін.
Чи була корисною ця інформація?