tax and legal alerts, Deloitte in Ukraine

Новини

Україна ратифікувала зміни до податкових конвенцій з Кіпром та Великою Британією

Інформаційне повідомлення

4 листопада 2019 року

30 жовтня 2019 року Верховна Рада України ухвалила закони про ратифікацію Протоколів щодо внесення змін до двох чинних податкових конвенцій (надалі – «Конвенції»), а саме до:

 • Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи (надалі – «податкова конвенція між Україною та Кіпром»);
 • Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна (надалі – «податкова конвенція між Україною та Великою Британією»).

Нижче надаємо стислий огляд суттєвих змін до Конвенцій.
 

I. Податкова конвенція між Україною та Кіпром
 

1. Ставки податку на репатріацію

Протокол передбачає наступні змінені ставки податку на репатріацію доходів нерезидента, що походять з України:

 • Дивіденди: ставка 5% - якщо фактичним власником дивідендів є компанія, інша ніж товариство (в англійській версії Протоколу – «partnership»), яка володіє безпосередньо принаймні 20% капіталу компанії, що сплачує дивіденди, та інвестувала в придбання акцій чи інших прав такої компанії-платника в еквіваленті не менше 100 000 євро; для всіх інших випадків ставку знижено - з 15% до 10%;
 • Проценти: ставку підвищено з 2% до 5%.
   

2. Доходи від відчуження майна

Протоколом викладено в новій редакції статтю щодо доходів від відчуження майна.

Передбачається, що доходи, одержувані від відчуження акцій, які одержують більше ніж 50% їхньої вартості чи більшої частини вартості прямо або опосередковано від нерухомого майна, розташованого в іншій договірній державі, можуть оподатковуватись в такій державі (де знаходиться нерухоме майно). Існуватимуть певні винятки з цього загального правила (наприклад, у випадках відчуження акцій, які торгуються на визнаній фондовій біржі; коли нерухоме майно, з якого акції отримали свою оцінку (вартість) є «нерухомим майном, яке є об’єктом господарської діяльності», та ін.).
 

3. Набрання чинності

Для набуття чинності Протоколом сторони угоди повинні повідомити одна одну про завершення відповідних процедур набуття чинності. Протокол набуває чинності з дати останнього такого повідомлення.

Зміни, передбачені Протоколом, почнуть застосовуватись:

 • Стосовно податків, утриманих у джерела щодо сум, які виплачені або кредитовані нерезидентам на або після 1 січня календарного року, наступного за роком набрання чинності цим Протоколом; та
 • Стосовно інших податків, які стягуються під час податкових років або періодів, що починаються на або після 1 січня календарного року, наступного за роком набрання чинності цим Протоколом.

 

II. Податкова конвенція між Україною та Великою Британією
 

1. Ставки податку на репатріацію

Протокол передбачає наступні ставки податку на репатріацію:

 • Дивіденди: ставка 5% - якщо бенефіціарним власником дивідендів є компанія, яка безпосередньо або опосередковано володіє принаймні 20% капіталу компанії, яка сплачує дивіденди; для усіх інших випадків ставку підвищено - з 10% до 15%. Дивіденди звільняються від оподаткування податком на репатріацію, якщо бенефіціарним власником дивідендів є пенсійна схема.
 • Проценти: ставку підвищено з 0% до 5%.
 • Роялті: ставку підвищено з 0% до 5%.
   

2. Право на отримання вигід

Податкову конвенцію доповнено правилом, спрямованим на запобігання зловживанню перевагами, які вона надає. Такі переваги можуть не застосовуватись, якщо отримання переваг за конвенцією було однією з головних цілей угоди чи операції.
 

3. Інші зміни

Протокол також передбачає низку інших змін, зокрема:

 • Викладено в новій редакції статтю щодо обміну інформацією, якою передбачається значне розширення можливостей України та Великої Британії щодо обміну податковою інформацією.
 • Внесено зміни до процедури вирішення спорів, які виникають у зв’язку з застосуванням податкової конвенції (процедури взаємного узгодження). Зокрема, тепер платник податку, який вважає, що дії однієї або обох договірних держав призводять до оподаткування такого платника невідповідно до податкової конвенції, може звернутися з відповідним запитом до компетентного органу будь-якої з договірних держав (а не лише до компетентного органу держави, резидентом якої він є).


4. Набрання чинності

Зміни, передбачені Протоколом, наберуть чинності в день, коли Україна повідомить Велику Британію про завершення ратифікаційної процедури. Цей Протокол застосовуватиметься в Україні:

 • Стосовно податків, утриманих у джерела щодо сум, які виплачені або зараховані на або після 1 січня року наступного за датою набрання чинності цим Протоколом;
 • Стосовно інших податків за податкові роки, що починаються на або після 1 січня року, наступного за датою набрання чинності цим Протоколом.

При цьому щодо застосування Протоколу у Великій Британії передбачені інші строки (наприклад, стосовно податків на доходи і податку на приріст вартості майна для будь-якого податкового року, починаючи з або після 6 квітня календарного року, наступною за датою набрання чинності цим Протоколом).

Ми будемо раді надати Вам консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з цими змінами та їх впливом на Ваші бізнес-операції.

Чи була корисною ця інформація?