Tax & Legal Alerts, Deloitte in Ukraine

Новини

Огляд ключових роз’яснень та консультацій контролюючих органів з питань трансфертного ціноутворення

За період з 1 до 31 січня 2020 року

6 лютого 2020 року

У січні Державна податкова служба опублікувала низку важливих індивідуальних податкових консультацій (далі – «ІПК») з питань трансфертного ціноутворення (далі – «ТЦУ»). Нижче викладено наш огляд, який містить короткі висновки, надані в таких консультаціях, а також коментар спеціалістів «Делойт» щодо деяких висновків, які потребують детального пояснення.


Індивідуальні податкові консультації

Усі індивідуальні податкові консультації можна знайти в «Єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій» за відповідним номером консультації за посиланням.


Щодо питань контролю з ТЦУ операцій постійних представництв

(ІПК №47)

Висновок:

Кошти, отримані від нерезидента на утримання постійного представництва або призначені для перерахування ним на користь резидентів за виконані роботи/послуги для нерезидента, є господарськими операціями для цілей трансфертного ціноутворення і можуть визнаватися контрольованими за умови досягнення вартісного критерію.

Коментар «Делойт». Державна податкова служба звертає увагу на чинну норму ПКУ щодо контролю операцій постійних представництв, відповідно до якої операції між нерезидентом та його постійним представництвом на території України (зокрема внутрішньогосподарські розрахунки) визнаються контрольованими, якщо обсяг таких операцій перевищує 10 млн грн. Експерти «Делойт» надавали професійний коментар із зазначених питань у попередніх оглядах ІПК, зокрема, ми рекомендуємо ретельно підійти до аналізу операцій постійних представництв з погляду ТЦУ, оскільки представництва, що не відповідають ознакам постійного та діяльність яких має винятково підготовчий або допоміжний характер, не визнаються платниками податку на прибуток, і, відповідно, операції таких представництв не визнаватимуться контрольованими.


Щодо питань контролю з ТЦУ операцій з нерезидентами окремих організаційно-правових форм

(ІПК №2218, №2221)

Висновки:

  • Податковий кодекс України не передбачає ведення Державною податковою службою реєстру різновидів організаційно-правових форм нерезидентів, які включено до Переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток №480 від 4 липня 2017 року (далі – «Перелік ОПФ»).
  • Операції з контрагентами – резидентами Німеччини, які мають організаційно-правові форми, що не входять до відповідного Переліку ОПФ, не підпадають під визначення контрольованих.

Вищезазначені операції визнаватимуться контрольованими за умови, якщо контрагенти є пов’язаними особами з платником податку або операції здійснювалися через комісіонера-нерезидента.

Коментар «Делойт». Постановою Кабінету Міністрів України №1100 від 24 грудня 2019 року було розширено Перелік ОПФ, операції з якими можуть бути визнані контрольованими, починаючи з 1 січня 2020 року. До Переліку було включено такі ОПФ резидентів відповідних держав:

  • Австрія – GmbH & Co. KG (командитне партнерство);
  • Німеччина – GmbH & Co. KG, AG & Co. KG, UG & Co. KG (всі – командитні партнерства), GmbH & Co. KGaA, AG & Co. KGaA (обидві форми – акціонерні командитні партнерства), GmbH & Co. OHG (повне партнерство);
  • Польща – Sp. z O.O. S.K. (партнерство з обмеженою відповідальністю), Sp. z O.O. S.J. (повне партнерство).

З інформаційним повідомленням «Делойт» щодо зазначеної постанови можна ознайомитись за посиланням.


Коментарі спеціалістів «Делойт», зазначені в цьому огляді, носять винятково інформативний характер та не мають бути використані платниками податків без детального аналізу конкретного питання за участю спеціалістів «Делойт».

Ми будемо раді надати вам консультаційну допомогу стосовно тематики вищезазначених консультацій або щодо будь-яких інших питань з ТЦУ.

Чи була корисною ця інформація?