Tax & Legal Alerts, Deloitte in Ukraine

Новини

Огляд ключових роз’яснень та консультацій контролюючих органів з питань трансфертного ціноутворення

За період з 1 до 31 грудня 2019 року

15 січня 2020 року

У грудні 2019 року Державна податкова служба опублікувала низку важливих індивідуальних податкових консультацій (далі – «ІПК») з питань трансфертного ціноутворення (далі – «ТЦУ»). Нижче зазначено наш огляд, що містить короткі висновки, надані в таких консультаціях, а також коментар спеціалістів «Делойт» щодо деяких висновків, які потребують детального пояснення.

Індивідуальні податкові консультації

Усі ІПК можна знайти в «Єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій» за відповідним номером консультації за посиланням.

Щодо питань контролю з ТЦУ операцій з нерезидентами окремих організаційно-правових форм

(ІПК №1924)

Висновки:

  • Податковий кодекс України не передбачає ведення Державною податковою службою реєстру різновидів організаційно-правових форм нерезидентів, які включено до Переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток №480 від 4 липня 2017 року (далі – «Перелік ОПФ»).
  • Операції з контрагентами – резидентами Німеччини, які мають організаційно-правові форми, що не входять до відповідного Переліку ОПФ, не підпадають під визначення контрольованих.

Вищезазначені операції визнаватимуться контрольованими за умови, якщо контрагенти є пов’язаними особами з платником податку або операції здійснювалися через комісіонера-нерезидента.

Коментар «Делойт». Останнім часом була досить тривала дискусія між контролюючим органом та платниками податків щодо того, чи підпадають під контроль з ТЦУ операції з нерезидентами окремих ОПФ (зокрема GmbH & Co. KG у Німеччині). Державна податкова служба дотримувалась сталої позиції, згідно з якою Перелік ОПФ є вичерпним та операції з нерезидентами, що мають організаційно-правові форми, які прямо не визначені в Переліку, не визнаються контрольованими.

Підсумком зазначеної дискусії може бути постанова КМУ від 24 грудня 2019 року, якою було розширено Перелік ОПФ, операції з якими можуть бути визнані контрольованими. До Переліку було включено такі ОПФ резидентів відповідних держав:

  • Австрія – GmbH & Co. KG (Командитне партнерство);
  • Німеччина – GmbH & Co. KG, AG & Co. KG, UG & Co. KG (всі – командитні партнерства), GmbH & Co. KGaA, AG & Co. KGaA (обидві форми – акціонерні командитні партнерства), GmbH & Co. OHG (повне партнерство);
  • Польща – Sp. z o.o. S.K. (партнерство з обмеженою відповідальністю), Sp. z o.o. S.J. (повне партнерство).

Оновлений Перелік ОПФ буде поширюватися на операції, проведені платником податків уже з 2020 року. З інформаційним повідомленням «Делойт» щодо зазначеної постанови можна ознайомитись за посиланням.

Щодо проведення платником податків самостійного коригування податкових зобов’язань

(ІПК №1916)

Висновок:

Проведення платником податків самостійного коригування податкових зобов’язань з метою ТЦУ не передбачає заміну показників у звіті про контрольовані операції.

Коментар «Делойт». Якщо умови контрольованої операції платника податків не відповідають принципу «витягнутої руки», такий платник податків може проводити самостійне коригування податкових зобов’язань (тобто заповнювати додаток ТЦУ-декларації з податку на прибуток). У такому випадку відсутня необхідність коригування суми контрольованої операції через подання уточнюючого звіту про контрольовані операції, оскільки така сума повинна обраховуватися на підставі даних бухгалтерського обліку (тобто без урахування суми контрольованої операції, що визначена відповідно до принципу «витягнутої руки»).

Щодо визнання контрольованими операцій, здійснених через посередників

(ІПК №1683)

Висновок:

Якщо операції між платником податків та нерезидентом здійснюються через посередника-резидента, який не виконує істотних функцій, не несе істотних ризиків та не використовує істотних активів, то такі операції можуть бути визнані контрольованими для платника податків за умови досягнення вартісного критерію.

Коментар «Делойт». Державна податкова служба звернула увагу платників податків на пп. 39.2.1.5 статті 39 ПКУ. Згідно з цією нормою, якщо платник податків здійснює операцію з резидентом, який надалі придбає/реалізує предмет операції нерезиденту, то операція платника податків з таким нерезидентом може визнаватись контрольованою за умови одночасного виконання таких пунктів:

  • нерезидент підпадає під критерії ст. 39.2.1.1 ПКУ (тобто є пов’язаною особою з платником податків або входить до переліків КМУ);
  • вищезазначений резидент не виконує суттєвих функцій, не використовує суттєвих активів та не несе суттєвих ризиків;
  • досягнення вартісних критеріїв.

Таким чином, здійснення платником податків операцій лише з резидентами у звітному періоді не означає, що операції такого платника податків не будуть підпадати під контроль з ТЦУ.

На сьогодні відсутня широка практика застосування зазначеної норми податковими органами.

Коментарі спеціалістів «Делойт», зазначені в цьому огляді, носять винятково інформативний характер та не мають бути використані платниками податків без детального аналізу конкретного питання за участю спеціалістів «Делойт».

Ми будемо раді надати вам консультаційну допомогу стосовно тематики вищезазначених консультацій або щодо будь-яких інших питань з ТЦУ.

Чи була корисною ця інформація?